top of page

Žitie Multidimenzionálneho Vedomia,Presah Zážitku Duše -VzoVstup do Zážitku NadDuše, Letné Kódy-Pasáže, Mŕtvy Bod Je Bod Nového Života Novšej Verzie Teba, Zmajstrovávanie alchýmia Tela,Bolesti,Života
Milí Tvorcovia, toto je darovaná ukážka

z Júnovej transmisie 2024 - ďalšiu Super Rekordná Transmisiu - Skupinovka, ktorá na tebe pracuje dlhodobo, ohlasy sú ku nej úžas-snové,

Má viac ako 3 hodiny a voľne dostupné videá, ktoré nájdeš tiež v nej započítané, ako ďalšie odporučené kroky ju úžasne dopĺňajú, môžeš ju násjť v Škole Majstrov - titulná grafika je modrý motýľ:

 

Majstrovstvo Metamorfóz časť 2:

Žitie Multidimenzionálneho Vedomia, Alchýmia Tela, Bolesti, Života Cez Zmajstrovávanie Hlbšieho BYTIA na Príjme Seba:

 

kde bol fokus prevažne na:

Detoxikácia Kovov z Tela, Letné Kódy a Pasáže, ktorými si prechádzame, Mŕtvy Bod Je Bod Nového Života Novšej Svetelenejšej Verzie Teba, ktorá si praje sa REALizovať - prestávame aplikovať staré vedomie a staré vedomie - nevedomie seba, Presah Duše-Vstup do NadDuše,


Ako sa naše slnko mení na MODRÉ SLNKO, ZEM SA MENÍ NA SLNEČNÚ HVIEZDU S ÚPLNE INOU KLÉMOU ČO KORELUJE S TVOJÍM UNIVERZÁLNYM MULTDIMENZIONÁLNYM SVETELNÝM VEDOMÍM-TELOM,


Žitie-zuŽItkovánie UNIverzálneho Multidimenzionálneho Svetelného Vedomia, Alchýmia Tela,Bolesti,celého Života Cez Zmajstrovávanie Hlbšieho BYTIA na Príjme Seba ako Zdroja Všetkého,cez Aplikáciu Zjednoteného Svetelného Vedomia už Nového Človeka, Náš Vývoj v Žiare a vo svetelnej kapacite, ktorý je nutný na stelesňovanie už novšej genetiky-vždy viac upgrejdovanejšej vyššej verzie Teba,ktorá Tvorí-Žije NovúZ em.. Podpora s navigáciou bizarnými, ale dokonalými procesmi premien tela cez aktivácie Svetelnej DNA, ktorá spúšťa vždy len silnejšiu,rýchlejšiu očistu a prepis DNA cez expresiu nerovnováh a nižších frekvencií-emócií,aby sa tvoja vyššia vyššia svetelnejšia expresia mohla viac realizovať a tvoriť to,čo je opäť viac v súlade s Jednotou Vedomia NovejZeme.. Ozývanie sa Starých Zranení,ktoré sa zdali byť spracované,Stavy bláznivej mysle,keď máš pocit,že sa zblázniš, Náš koreň a hemeroidy,migrény,procesy s lebkou, hlavou očami-opuchy,zmeny vo videní, Trávenie všetkého naraz-zažívací, vylučovací systém. Nastavenie si prechodov portálmi hojnosti,magický prach,hra s dychom, uvoľňovanie nahromadenej energie - svetelných kódov v tele, a to najmä v lebke,ktoré spôsobujú bolesť,ťažobu,uvoľňovanie svetelných kódov,ale najmä aj 3D kódov-frekvencií z tela-telo funguje už vyššej úrovne vedomia doslova..Zmeny v slnku od Mája máme Nové Modrejšie Slnko-Silnejšia Radiácia,Elektrizácia a všetko sa tomu v tele prispôsobuje-iná intenzita žiary nás zaplavuje. Ako Telo z lineárneho fungovania a procesovania, prechádza na celotelové kvantové MultiDimenzionáne procesovanie, fungovanie.Ako čistíme parazitov-3D infekciu našej originálnej Svetelnej Hviezdnej DNA.Zmajstrovávanie situácií,ktoré ťa zámerne najviac zneistia. Ako sa nám Zjednocujú všetky zmysly,orgány,systémy v tele v JEDNO,zosilnenie zmyslov a ich zjednotenie-strácaš ľudské zmysly,aby si získal-spojazdnil viac tie pravé NadZmysly,


Podpora s hlbším chápaním Intezívnejšej Elektrizácie, SolARnej RAdiácie-Prežarovania Tela cez silnejšie aktivácie Svetelnej DNA a prepis tej ľudskej,


Dokončenie Experimentu Adamantiového Adam-Kadmon Tela, ktoré prenášame do novej úrovne. Sme v časoch ukončovania všetkého na úlný prapočiatok, kde cez jednu situáciu alebo osobu čistíš tony životov a karmy, zmajstrovávame Bytia na Hlbšom Príjme SEBA ako Zdroja a prenášame tak

Všetko do vyšších frekvencií pochopenia, lásky, vďaky a mieru - novú hlbšie uzmierovania sa v sebe so sebou cez ktoré čistime Hviezdne konflikty konflikty polarít zvnútra von, o ktorých sme netušili vždy cez len hlbšie sprocesovanie toho, čo treba.. Ako sme schopní stelesniť vždy jednu celú dimenziu kódov vedomia - najrýchlejšie za 18 alebo 24 mesiacov,keď si plne zainvestovaný do vzostupu a tvorby Novej Zeme,


Niečo ku júnovým kódom 66 a slnovratu ako takému - samé testy sú tu - testy sú o tom, že ťa zámerne niekto alebo niečo zneistí, či zareaguješ zo separácie veodmia po starom alebo už z Jednoty,toto rýchle kvantové skákanie v čase a zrýchlené prechody len užším okom ihly.. Celý mesiac je zmajstrovávaní hblšieho príjímania svetelných kódy - Majstrovstvo seba-príjimania, ale na inej úrovni, príjem kódy Božského Nového Človeka, Príjem najmä Kristos Kódov Vedomia, Harmonická Konvergencia je rýchlejšia - kolaps času do nuly-zlúčenie sa všetkého do jednoty, Nové Úrovne Seba-Slobody sú k dispozícii a väčšie zázraky, úžas-snovosť.


Kvantové skákania v čase sú skákania vo frekvenciách a stelesnení vždy vyšších Verzií Seba, Keď stále aplikuješ staré vedomie, prestávajú ti fungovať zaužívanie terapie,meditácie,techniky liečenia atď…


Ako si Telo si prechádza mega aktiváciami, očistami, prerábkami koreňa, solaru, srdca, celá lebka a mozog sa upgredujú, mozog zjednocuje, káble v tele sa prerábajú stále, ktorými tečie elektrina - nervový systém, nové nervové dráhy, nové mosty medzi neurónami sa tvoria, všetko komUNIkuje v tele inak - si na príjme ??


Starý operačný systém človeka z ktorého funguje a tvorí svoj deň, život nie je použiteľný, je to lineárne fungovanie a tvoje telo sa opäť stáva multidimenzionálnym.. Spánok, Snenie, bytie nekonečným vedomím, všade všetkým naraz v ovšetkých dimenziách existuejš a funguješ už vedome - to je nové fungovanie, nový operačný systém - mozog je celého telo, srdce tiež, slnko je celé telo.. Vyššia Myseľ - Vyššie srdce-Rozmýšľanie je nahrádzané cítením-čítaním-procesovaním dát kvantovo a celým telom, nie hlavou…

💎

Pýta sa a bude len viac používanť nový operačný systém, a to najmä cez jednotený mozog-šišnku-srdce..

💎


346 views

Comments


bottom of page