top of page

Čistenie Predkov a Karmické Vyrovnania Inej Úrovne, Prázdnota,Ničota a Umožnenie si Nekonečna v Sebe


Kontinuálne Aktuálne Kódy a tzv. Témy - Všetko čo je tvorené z napojenia na nekonečný ZDROJ Všetkého v sebe pokračuje ďalej a čo nie, je zosilňované, zastavované, kolabované.. v prázdnote, ničote, tzv. v stave Zjednotenia smrti a života sú kĺuče ku VŠETKÉMU V SEBE A AVŠAK PRIJÍMANIE A ROZBAĽOVANIE TÝCH BALÍČKOV KÓDOV BOHATSTVA, MÚDROSTI, POZNANIA V SEBE SA ROZBAĽUJEM CELÝM TELOM, NIČ NIE JE MENTÁLNE, ALE CELOTELOVÉ, PROCESOVANIE CELÝM TELOM JE ÚPLNE INÁ FÁZA VZOSTUPNÝCH PROCESOV KEĎ SA NEPOUŽÍVA MYSEĽ POD NADVLÁDOU NIŠŠIEHO ALE VYŠŠIA MYSEĽ VYŠŠIEHO JA, KTORÁ JE CEZ PREPOJENIE SO SRDCOM, VYŠŠÍM SRDCOM..


EVOLÚCIA VEDOMIA - TELA - VZŤAHU SO SEBOU NA MULTID GALAKTICKEJ ÚROVNI KDE JE PRVÝCH 5 DIMENZIÍ INTEGROVANÝCH CELÝM TELOM, NEFUNGUJEŠ NEVNÍMAŠ Z ROZDELENIA AJ KEĎ SA DO DETAILOV UČÍŠ ROZDIELY CEZ SVOJ ZÁŽITOK A ČÍTANIE POĽA VEDOMIA KTORÝM SI,V KTOROM TELO JE.... SÚ TO

TRANZITY DO NEOBMEDZENÝCH VYŠŠÍCH BOHATŠÍCH ZÁŽITKOV SEBA - VYŠŠIE OKTÁVY SEBA A ZAŽÍVANIA TOHO ŽE SI VŠETKY HVIEZDY V JEDNEJ, PLANÉTU ZEM PREMIEŇAŠ NA HVIEZDU... Z PADNUTEJ NA VZOSTÚPENÚ CEZ VZO-VSTUPY DO SEBA VO VŠEKTÝCH DIMENZIÁCH - ÚROVNIACH - LEVELOCH VEDOMIA SEBA V BODE STAVE NULA - ZA SEPARÁCIOU ČASU A PRIESTORU, KDE DUÁLNY BOJ, ROZPOR, ODPOR JE TANEC POLARÍT - FUNGUJÚ AKO JEDNA.... NEODMIETAME NIČ, INTEGRUJEME, ČISTÍME SEPARÁCIU ODDELNOSŤ, ROZDIELY, ZJEDNOCUJEME - UŽÍVAME SI CELÝ KOLÁČ, CELÚ MINCU A NIELEN JEDNU STRANU MINCE, ALEBO ČASŤ KOLÁČA KEĎ CELÝ CELOK JE K DISPOZÍCII....


Aktivácia:


Umožňujem si viac a viac sprietočňovať ZDROJ NEKONEČNÉHO BOHATSTVA V SEBE - BOHATSTVO A HOJNOSŤ VEDOMIA, ENERGIE, VÝŽIVY, LÁSKY, VŠETKÉHO ČO POTREBUJEM... NEMÁM SA KAM DOSTAŤ, VŠADE SOM, NIE JE LEPŠIEHO MIESTA A ČASU NEŽ TU A TERAZ A DOVOĽUJEM SI BYŤ NA PRÍJME TOĽKÝCH DARČEKOV SEBA SEBE - NÁM, DOVOĽUJEM SI UPLATŇOVAŤ - APLIKOVAŤ VIAC VEDOMIA ZDROJA KTORÉ JE NEKONEČNÉ - INFINITE SOURCE - ZDROJUJEM ZVNÚTRA VON, VŠETKO ČO JE TVORENÉ Z NAPOJENIA NA KONEČNÝ ZDROJ (3D ZÁKLADY, TVORBA) ZASTAVUJEM, KOLABUJEM, VYBERÁM SI SEBA AKO TO KÝM NAOZAJ SOM.... SOM VO VŠETKOM... VEDOMIE JEDNÉHO, JEDNO A TO ISTÉ VEDOMIE V NESPOČETNÝCH MNOŽSTVÁCH FORIEM... JE TO ČISTÁ UNIVERZÁLNA LÁSKA BEZ OBMEDZENÍ A HRANÍC, TO LEN JA SI MÔŽEM ZNEMOŽNIŤ ÚŽAS-SNOVOSŤ, MEGA DAR, KTORÝM SOM, KEĎ NEPRÍJIMAM SEBA, NIE SOM NA PRÍJME SEBA AKO ZDROJA CEZ IBA BYTIA NAJPRV...


VŠADE KDE SI ZNEMOŽŇUJEM SEBA AKO KREAČNÝ ZDROJ VŠETKÉHO - VŠADE KDE SA OBMEZUJEM, NEROZOZNÁVAM KÝM NAOZAJ SOM, PROJEKTUJEM SVOJE TZV. OBMEDZENÉ JA (3D ČLOVEK), JE TO ZVYK, VZORCE KTORÉ PREBÚRAVAM V ČASE A PRIESTORE, NEŤAHÁM NIČ ZA NIKOHO, UKLADÁM PREDKOV NA VEČNÝ ODOPOČINOK, ICH NEROVNOVÁHY A PRÍBEHY UŽ NEŤAHÁM ĎALEJ, SÚ TO ICH NEDOKONČENÉ BIZNISY, KTORÝMI SA NEPODMIEŇUJEM... VYSLOBODUJEM SA OD TOHO, ROZ-OPÚŠŤAM SVOJE STARÉ VERZIE V NICH PREZENTOVANÉ..


A TAK TO JE... JA SOM TVORCA VESMÍROV, JA SOM SLOBODA, HOJNOSŤ, LÁSKA, VEDOMIE, ENERGIA, NEKONEČNÉ NEOBMEDZENÉ POLE VEDOMIA NESPOČETNÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ V TOM SPOČÍVA TO BOHASTVO SEBA AKO ZDROJA....Aktivácia:


Umožňujem si viac a viac sprietočňovať ZDROJ NEKONEČNÉHO BOHATSTVA V SEBE - BOHATSTVO A HOJNOSŤ VEDOMIA, ENERGIE, VÝŽIVY, LÁSKY, VŠETKÉHO ČO POTREBUJEM... NEMÁM SA KAM DOSTAŤ, VŠADE SOM, NIE JE LEPŠIEHO MIESTA A ČASU NEŽ TU A TERAZ A DOVOĽUJEM SI BYŤ NA PRÍJME TOĽKÝCH DARČEKOV SEBA SEBE - NÁM, DOVOĽUJEM SI UPLATŇOVAŤ - APLIKOVAŤ VIAC VEDOMIA ZDROJA KTORÉ JE NEKONEČNÉ - INFINITE SOURCE - ZDROJUJEM ZVNÚTRA VON, VŠETKO ČO JE TVORENÉ Z NAPOJENIA NA KONEČNÝ ZDROJ (3D ZÁKLADY, TVORBA) ZASTAVUJEM, KOLABUJEM, VYBERÁM SI SEBA AKO TO KÝM NAOZAJ SOM.... SOM VO VŠETKOM... VEDOMIE JEDNÉHO, JEDNO A TO ISTÉ VEDOMIE V NESPOČETNÝCH MNOŽSTVÁCH FORIEM... JE TO ČISTÁ UNIVERZÁLNA LÁSKA BEZ OBMEDZENÍ A HRANÍC, TO LEN JA SI MÔŽEM ZNEMOŽNIŤ ÚŽAS-SNOVOSŤ, MEGA DAR, KTORÝM SOM, KEĎ NEPRÍJIMAM SEBA, NIE SOM NA PRÍJME SEBA AKO ZDROJA CEZ IBA BYTIA NAJPRV...


VŠADE KDE SI ZNEMOŽŇUJEM SEBA AKO KREAČNÝ ZDROJ VŠETKÉHO - VŠADE KDE SA OBMEZUJEM, NEROZOZNÁVAM KÝM NAOZAJ SOM, PROJEKTUJEM SVOJE TZV. OBMEDZENÉ JA (3D ČLOVEK), JE TO ZVYK, VZORCE KTORÉ PREBÚRAVAM V ČASE A PRIESTORE, NEŤAHÁM NIČ ZA NIKOHO, UKLADÁM PREDKOV NA VEČNÝ ODOPOČINOK, ICH NEROVNOVÁHY A PRÍBEHY UŽ NEŤAHÁM ĎALEJ, SÚ TO ICH NEDOKONČENÉ BIZNISY, KTORÝMI SA NEPODMIEŇUJEM... VYSLOBODUJEM SA OD TOHO, ROZ-OPÚŠŤAM SVOJE STARÉ VERZIE V NICH PREZENTOVANÉ..


A TAK TO JE...825 views

Kommentarer


bottom of page