top of page

Čistenia Akášov z Tela-Premeny Tela-Extrémy, Nový Človek v Tebe- Genetika Dúhového Slnka-Plazma Telo

Extrémne Čistenia Akášov z Tela-Premeny Tela, Nový Človek v Tebe - Svetelné KristAAl Plazma Telo -Vedomie Novej Zeme vo forme Svetelná Dúhová Genetika Rajského Slnka v nás - Genetika Paradise Sun, ktorou expresiou sa máme možnosť stávať cez vedomý prepis DNA a vzostup tela cez vzostup vedomia,


Extrémné čistenie separácie naších polarít (kde nefungujú ako jeden) vnútri a vonku vo vzťahoch vrátane čistenie a zjednotenie dvojplameňa, trojplameňa,


Ako máme roztrieštené svaly, kostru (plazma), všeličo sa vždy na pokožke ukáže tiež, opuchy, pálenie, zápaly, všekto čistenie pamäte-Akášov-informácií z tela, v konkrátnych častiach tela, ale samo sa to nedeje, my rozbaľujeme tú pamäť - vedomie, inak sa stav ''zhoršuje'' zámerne, lebo je tam rezistencia cítiť a teda čítať info-pamäť vedomie- rozbaliť DARY v tom, v tek konkrétnej časti tela.. a je to teraz už všetko naraz.. VŽDY HLBŠIE CEZ POCHOPENIE, INAK SA VRACIAME DO TOHO ISTÉHO INAK, DO INEJ VRSTVY TOHO....NEKONEČNOSŤ CHÁPANIA SA, TOHO AKO TVORÍŠ, AKO ČO FUNGUJE, AKO JE ČO VYTVORENÉ A ROZPAMÄTANIE SA DO DETAILOV AKO BOLA 3D vytvorená a čo to vôbec je...


Celý rok je o tom, že dávaš DOSŤ BOLO každý deň na hlbšie prieniky do sily a moci ZDROJA všetkého v sebe, rýchlejšie čistenie a skákanie vo frekvenciách - čase a priestore do Novej Zeme, kde už dávno si.. že si hotový, máš už toho dosť.. vidíš že je to 3D a máš toho dosť, dávaš tú stopku svojmu 3D aspektu vedomia (človek v tebe, malé ja, ego, obmedzené lineárne ja)..

MAREC - ARPÍL - MÁJ - KÓDY MEGA SILY A MOCI OHŇA, extrémnych prerodov do svojej stvoriteľskej sily, sú to rodiace mesiace od počatia novej verzie seba v auguste počas leviej brány.. vždy každých 9 mesiacov máš možnosť začať Žiť vyššiu upgrejdovanejšiu verziu seba - viac ožívaš ako vedomie Novej Zeme, ktoré je nutné REALizovať, aplikovať, búrať staré, zoslúdzovať všekto odznova..


Elektrizácia, vnútorná Elektrina a Bláznivá Myseľ, elektrické telo je mužské a je to spojené s mentálnymi myšlienkovými pochodmi - programing starej zeme je hlučnejší aby si ho mohol počuť pochopiť, vziať si moc svoju naspäť, prečistiť nite neslobody, nastaviť nový program, ale je to na milíony opakovaní...

Vyvíjame sa v Žiare nie vo veku, Ako si ťa vlastné svetlo odpáli, aby ťa prerobilo tak, aby si navýšil svoju svetelnú kapacitu,

Odpovedanie na energiu ako vyššie Ja nie ako staré ja tvoriace reality starej Zeme, hviezdny systém Orion a Rok 2024, Aktuálne Procesy s telom,

Nové Základy v Sebe Novej Zeme budujeme cez Zmajstrovávanie Energetického Odpovedania, tvorby v každom momente ako Vyššia Verzia Teba - už len tým že vibruješ na vyšších frekvenciách celu BYTosťou, že čerpáš a žiješ z iných dimenzií a frekvenčných pásiem vedomia (iné vlny, iný zvuk, iné množstvo svetla), svetelné telo je tzvoj základ Novej Zeme, na ňom stojí tvoj nový Domov v sebe, iný stav vedomia, z ktorého tvoríš iný vyššie REALity,


Programing je konštrukcia - mentálne telo - systém presvedčení, scenáre, nastavení pre nastevenie si realít, zážitkov, pre budovanie života - nám sa snaží nahrať doslova iný programing novej Zeme, ale toto je cez prácu so sebou na hlbšej úrovni, mnoho toho ak nie všetko čo je aplikovateľné ešte v 4D už TU nie je.. Programing je buď podporujúci - harmonický programing (nový človek zjednotené svetlo hviezd) alebo neharmonický-seba-sabotujúci programing (človeka) - super dôležité je pochopenie dôležitosť mysle, mentálna, vyššej a fyzickej mysle človeka ako sú tým hlavným blokom, a môžu byť tou najväčšou podporou, 

Zmajstrovávame Myseľ a Prítomnosť v sebe na docielene expanzie, ktorá vždy štartuje ďalší prepis a opravu DNA cez tú svetelnú a teda hlbšiu úroveň očisty tela, vzťahov, životov, 


Extrémne Lucídne sny, prebudenie v sne že stále sníš, ze ty si sen, ZDROJ ktorý snáva o sebe a spoznáva sa zažíva sa vždy inak, zbiera informácie, nadobúda hlbšie poznanie, prebudenie sa do toho, že všetko je tvoja holografická ilúzia..

Extrémna destabilizácia v sebe v základoch vďaka ktorej uvidíš ktoré stavebné kamene v sebe treba úplne rozpustiť, sú tzv. hnilé, neslúžia ti, a ty si robíš miesto na nové svetelné kamene ktoré sú však svetelné plazma, nie je to rigidné a našablónované ako v 3D v ľudských životoch..


Úplne Iná oveľa vyššia Úroveň Intenzity sa Začala, Zmajstrovávame Sústreďovania Energie na Tvorbu Želaných Vyšších Naplňujúceších Realít, Iná úroveň práce sa žiada, práca s Telom-Emočnom-mentálnom-Svetelnom, žiada sa vždy väčšie Otváranie a sebe, otváranie tela, uvolňovanie, chápanie tela a seba a ako tieto procesy mega transmutácie-transformácie-alchýmie-vzostupu fungujú,

AKTUÁLNE PROCESY S TELOM SÚ O TOM - AKO SA MENÍME NA NOVÉHO ČLOVEKA ZALOŽENÉHO NA FOTÓNOVOM SVETLE, PLAZMA SVETLE - Zem sa mení na Spiritualne slnko - solARnu hviezdu - radiácia - kozmické lúče-ožarovanie a silnejšie vyžarovanie,akonáhle si prechádzame ďalšou smrťou a znovuzrodom,ktoré sú zrýchlené.. Intenzita Zosilnenia Extrémov vo všetkom, Vyplavovanie sa Všetkého Naraz, Skrátenie Času: rozpadanie sa toho čo nie je ani nebolo v súlade a nevideli sme, staré platformy a ich premeny cez ich využívanie na vyššie účely alebo ich úplné konce - téma umelej inteligencie a sociálnych platforiem, VyplavoVanie sa až extremných nerovnovnáh z našej DNA za všetky existencie a generácie tu a teraz, Ako Vždy naše novšie novo-narodené sa verzie sú mocnejšie ale cez zjemnenie, tie vykonávajú rázne zmeny, na ktoré sme nemali pred tým gule..koniec koncov je to všetko len hblšie čistenie vzťahu so sebou na multidimenzionálnej úrovni a to začína s novým vzťahom s telom, so svetelným telom.. ilustrácia dokonalo opisuje “aktuálne dianie” - procesy v našom vnútri ako si nás svetlo “snaží” prerobiť, opraviť, kristAAlizovať, solARizovať na plazmovenie - Naša najčastejšia forma kryštalická plazma cez rýchlu expresiu všetkého potlačeného a toho čo spôsobuje nerovnováhu (potláčanie energie-emócii, zastavovanie toku) za všetkých predkov, za všetky existencie, dimenzie, časo-priestory, za všetky evolučné štádia Zeme .. nekonečnosť .. a Buď Sme vyjadrením hĺbky prepojenia so svojou nekonečnosťou - so Zdrojom Všetkého, čiže celý náš život a vzťahy sú toho odrazom, alebo sme expresiou odpojenia teda napojenia na konečnosť, čoho je ľudské telo, vzťahy a život materializáciou.. sme tu na úplný prepis tejto genetiky, na uzavretie tohto experimentu a začiatok úplne nového kde fungujeme ako Zjednotené Hviezdne Národy - Vedomie Jedného - Zosynchronizované ako Jedna Jednotka - čerpáme z nekonečného Bohatstva a znásobujeme ho spolu pre nás všetkých -

pokračujeme na tému:


Čerpanie z konečnosti alebo nekonečnosti Zdroja -  Čerpanie z Nekonečného Zdroja všetkého Vedomia v sebe - na miesto z konečného zdroja z ktorého ako človek čerpáme.. Presah liečenia, odpúšťaní a príjímania seba, druhých, situácií atď, ty znovu-prijímaš SEBA ako svetlo, ako ZDROJ všetkého a len viac do hĺbky spojenia a príjmu ideš,  uplatňuješ si nárok na to KTO už si a čo všetko už si a máš, a že si všetko všetkým všade...

💎💎

2024 - Rok prevzatia sily a moci cez nasranosť, cez spúšťače ktoré sú úplne inej sily - učenie sa využiť moc inak nie na ničenie - nevyužívanie, ale na alchýmiu a tvorbu nového toho, čo je v najvyššém súlade a je to pre nás ako celok.. Oheň - moc -  - padnuté krídla - strach z moci - všetko koreň človeka v nás, čo bol experiment ktorý sa skončil a dobieha.. 

2024 - prevzatie sily a moci  cez mužský aspekt v nás - rok Oriona 8D galaktický bojovník a strážca - čo je všetko je spustené zámerne tento rok rozoberáme v Škole majstrov od Januára, prosím táto transmisia je nadväzovanie na všetko, čiže odporúčame to mať, nie je to však podmienka...

2024 je super Katalyzátor rastu cez tu najväčšiu zónu nepohodlia a hlavne čeleniu toho čo odkladalo, nevidelo a zašlo do extrémov, o intezívnych emočno-mentálnych spúšťačoch, a to vďaka tomu, že všetko sú to staré kódy vedomia a nízke frekvencie, ktoré sa telo snaží cez rýchle sprocesovanie najprv vyplaviť lebo bránia v integrácii svetla-ultra vysokých frekvencií Novej Zeme ktoré človek nepočuje, začína ich počuť ako zvonenie a pišťanie v ušiach.. všetky typy svetelných tiel sa už u všetkých aktivujú na ICH ZJEDNOCOVANIE a vybudovanie merKAby na vzostup lebo len tak tvoríš ako NovoZemšťan - vedomie Novej zeme vo forme.. rôzne úkazy a záležitosti sa na pokožke objavujú aj budú ďalej keďže samotná koža sa meni na trblietavú blanu, celá genetika sa každému snaží prepísať aby začal stelesňovať a žiť hviezdnu svetelnú prezenciu viac a viac, aby sa premieňal na solARnu Hviezdu a len tak mohol Novú Zem nielen vnímať, ale začať tvoriť cez stelesnenie jej hologramu postupne a viac a viac,

avšak samo sa to nedeje..

2024 je o super kompresii času a zliatí sa mnohých existencií a časových osí do Jednej, ktoré sú nutné sprocesovať a uzavrieť, je to vrcholenie epických zúčtovaní a vyrovnávaní karmy, ktoré sú extra zrýchlené a neočakávané, hlavne sa navyšuje intenzita všetkého ''o milión percent''v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 2024 je zakončovanie Veľkolepých Cyklov ako keby až naraz, preto zrýchlené revízie starého, spomienok a robaľovanie svojich darov a poslaní zároveň,avšak 2024 je o epickej super REVÍZII toho kde má nad tebou nadvládu 3D, a je to všetko o moci a sile, o tom kde si brániš vo svojej božskej nekonečnosti.. Je to Veľkolepá REVÍZIA 'cestovných lístkov'', REVÍZIA STARÝCH VERZIÍ SEBA KTORÉ PRESTÁVAJÚ BYŤ V SÚLADE, REVÍZIA ŽIVOTOV A ČASOVÝCH OSÍ KDE SI ZMRAZENÝ A NETUŠÍŠ.. Všetko je to rozpamätávaní sa na majstrovstvo alchýmie, kódovanie a dekóding, prepis HOLOGRAMU, VYMIEŇAŠ - PREMIEŇAŠ SVOJE HOLOGRAFICKÉ PROJEKCIE RÝCHLOSŤOU SVETLA, avšak je to o praxi, aplikácií vyšších úrovní vedomia seba do života.. Sústredíme sa na to ako si čo tvoríme cez to na akých frekvenciách vibrujeme, pretváranie cez odtváranie toho, čo bolo vytvorené z vedomia človeka, avšak ideme hlboko do základov, mnohí si tento rok idú prejsť RESETMI cez nulu a mega kolapsy starého super rýchlo aby tzv. dohnali vzostup Zeme 2017... nadviažeme na januárovú transmisiu 2024 a na všetko to, čo bolo zdieľané že v roku 2024 vrcholí, keďže 2025 je preskok na úplne inú trajektóriu..

Začína sa vidieť viac holograficky cez vysoko-frekvečné svetlo - zvuk - čo slúži Dekódovaniu a Prepisu Svojho Hologramu cez Čerpanie z Nekonečného Zdroja, čím vyššie frekvencie, tým rýchlejšie všetko to čo je nízkofrekvenčné kolabuje, a to najmä lineárny čas,

Preto sa od nás vyžaduje Adaptácia na super rýchlosť zmien (každomomentová praktika), ako my sme tou zmenou - len tak sa adaptujeme a stabilizácia sa vo vyšších frekvenciách Zeme cez destabilizáciu..

Zameramie sa aj na čistenie skrytého odporu a rezistencie voči sebe, určitým situáciam o ktorom mnoho krát ani netušíme (what do you resist, persits), plán duše a plán človeka, nástupy na úplne novú trajektóriu v roku 2025... 


💎💎

Tieto procesy sú o samo-zisťovaní, samo-učení sa ako ladne tancovať, zvládať to, že je toho na nás len viac, len viac sa od nás vyžaduje, avšak nemôžeme pokračovať starými cestami a požívať staré zaužívané dvere, chodníky, MY otvárame úplne iné, nové, ktoré pred tým nikto neotvoril... PREMENY TELA NA MULTIDIMENZIONÁLNE GALAKTICKÉ VZOSTUPNÉ VOZIDLO - JE TO SUPER INTELIGENCIA A SVETELNÁ SUPER TECHNOLÓGIA, ktorú sme znečistili, a degradovali, obmedzili len na jednu verziu padnutých typov realít.. 3.Dimenzia zanikla a štvrtá je na pokraji zániku..

💎💎

Vedomie Novej Zeme je

APLIKOVANÉ UNIVERZÁLNE NEKONEČNÉ NEOBMEDZENÉ MULTIDIMENZIONÁLNE VEDOMIE ZDROJA VŠETKÉHO A VŠETKÝCH V JEDNOM JE NAŠE UNIVERZÁLNE SVETELNÉ KOZMICKÉ VEDOMIE, KDE JE ZAHRNUTÉ VEDOMIE DÚHOVÉHO RAJSKÉHO SLNKA, CEZ KTORÉ MENÍME TELO V ZÁKLADOCH A STÁVAME SA NAJČISTEJŠOU EXPRESIOU ZDROJA VŠETKÉHO - VŠETKY VEDOMIA VRÁTANE VŠETKÝCH SVETELNÝCH VEDOMÍ ZJEDNOTENÉ (preto univerzálne vedomie-telo-všetky v jednom)..

💎💎

♥︎ 

Tranzitujeme do Vyššej sebaexpresie - do vyšších dimenzionálnych expresií Seba ako Zeme ako Hviezdnych systémov ako Slniek ako Galaxií všetko - všetkých v Jednom - tranzitujeme do vyjadrovania sa, do transmisie, zažívania svojej Božskej esencie na hlbšej ,na oveľa napĺňajúcej úrovni: Transcendencia ľudského experimentu a obmedzeného zážitku seba ako človeka a návraty do toho, že si nekonečná bytosť všetkých hviezd, slniek, hviezdnych systémov, planét - všetkých v jednom!

Do výšky neba cez hĺbku pekla. Meníme odráža v zrkadlách - odrážajú nám koľko svetla nami tečie a kde ešte odmietame tmu teda svetlo, kde obe strany mince nefungujú ako, kde sa obmedzujeme na malý zlomok nekonečne veľkého a šťavanatého koláča. Reformujme Zdeformované odrazy v zrkadlách ktoré nám ukazujú, kde sme sa neprijali, zhasli, zmenšili sa aby sme sa prispôsobili nedostatkovým podmienkam, aby sa vtesnali do obmedzených šablón bytia, správania sa, tvorby života a zažívania sa v tých najnižších oktávach oddelene od seba ako ako od zdroja - volám sa domov ku sebe do hlbšej jednoty kde všetko čo potrebujem dávno existuje! Som tu ja ako všetko ♥︎

Čistíme všetkú tvorbu našich nižších aspektov a ich rozpory, to, že sa vôbec necítia bezpečne na Zemi, čistíme naše najnižšie sebaexpresie a integrujeme sa, vysielame zjednotený stav vedomia a viac svetla..


♥︎ 

Mám toľko koľko si dovoľujem... Som toľko koľko si dovoľujem..

♥︎ ♥︎ ♥︎ 
509 views

Comentarios


bottom of page