top of page

Č.3: Témy 2023-2026:Revízie Životov,Koridor Smrti Domov, Prechody do Novej Zeme Rozpúšťaním Starej,Výplata

Updated: Mar 6

Marec štartuje ešte horiacu ohnivú katapultáciu, oveľa väčšiu intenzitu Zastavovania, Otáčania Naopak, Rozvracania, Prevracania, Uzatvárania kapitol, Vynulovávania a Mega Koridoru Smrti Domov cez ožívanie väčších množstiev svetelných Kódov Vedomia Novej Zeme - čiže toho kým naozaj Si

(Zdroj všetkého nekonečného vedomia-pole-energia),


Neustále Aktuálne vysielanie:


časť 3 ku rokom/ kódom / témam

2023-2026, ku marcu ako mega koridoru smrti domov, ku uzávierkam okna a dverí - všetko čo sa naplnilo - expiračná doba vypršala a to najmä vo vzťahoch, starých domovoch (v sebe-vonku), v lokalitách atď - čiže všade kde to má byť plne uzavreté a kompletizovane a presunuté sa ďalej - “ tranzitované malo byť” a nebolo tak to bude vybuchovať cez rázne stopky,

a tranzituješ ďalej “Potom” len rýchlejšie a neboli vykonané potrebné akcie a zmeny, neboli aplikované gule ako vyššie Ja (sila a moc zdroja v tebe prameniaca z jednoty nie separácie) neaplikuješ už silu a vôľu ako 3D človek

Ale ako svetelná integrovaná galaktická bytosť, Výplata Starej a Novej Zeme :


a omnoho viac:

724 views

Comments


bottom of page