top of page

Časť 2:Témy 2023:Kolotoč Vyššieho Levelu,Emočné Výkyvy a Necítenie Nič,Hlbšie Čistky VnútornejRodiny

..opúšťanie vypĺňanie starých rolí, presýtenosť a zosilnenie utrpenia ako katalyzátor RAstu - Urobenia ráznych zmien - akcie ako Neobmedzená stvoritešská BYTosť, lebo tieto procesy sú nielen o integrácii SEBA všade naraz tu a teraz cez čistenie a prepis DNA, sú to procesy prestatia odmietania seba so všetkým a VZO-Vstupovanie do svojej sily a moci ako Stvoriteľ ktorý ju používa v tom najvyššom súlade - slúži vyšším účelom nie na zaspĺňanie nižších potrieb ega - čiže nedostatkov, prázdnoty človeka, preshovane dualitnych hier, separácie, limitov v sebe zvnútra von... Vlastenie seba - vždy obe strany mince ako JEDNEJ (obe polarity fungujúce ako Jedna),

a uplatňovanie Zjednoteného vedomia SEBA ako Nekonečného Zdroja,

Sú to procesy zemsko-galaktickej MAturity, čistka všetých 3D realít, čo sú skorumpované výtvory 3D kódov vedomia vrátane tela a prebratia zodpovednosti za svoju projekciu, akciu v každom momente... uzatovrenie mieru vojen vo všetkých evolučných štádiách Zeme v sebe na MutliD. úrovni...

Sú to tiež procesy upevňovania vzťahu so sebou - božského spojenia so sebou a to je to jediné na čo sa dá spoľahnúť - cez to čerpáš všetko a to jediné s čím sa prechádza ďalej..

Hlbšie vrstvy emócií - potlačených energií sa tlačia von,

frustrácia, a čo je za tým,

Pochovávanie Seba - Starých verzií aby tie nové mohli sa zrodiť - veľké pôrody nových verzií Seba nastávajú február-marec-apríl 2023,

Čistenie mega množstva deformácií ktoré sme si vytvorili aby sme sa zmestili do nedostatkového prostredia, čiže kde sa naučilo zmenšovať a zhasínať, naučilo sa seba báť a hľadať ZDROJ všetkého vonku,

Len silnejšie upgrejdy tela cez vždy väčšie množstvá fotónového svetla,ktoré sa nás snažia len viac prečistiť a prerobiť,

Kde všade ťa niečo, niekto vlastní sa zosilňuje, aby sa vyslobodzovalo na hlbšej úrovni... rezignácia bytia niekým pre druhých, ktorým sa tým napĺňa nedostatok a teda ty ten svoj si zapĺňaš..

...


730 views
bottom of page