top of page

Č.1:Témy 2023-2026:Majstrovstvo Seba na Vyššej Úrovni,Božský Človek,Neobmedzená MOC Teba Tvorcu

Updated: Jan 31TY ako Vortex,

Tvorba času, ktorý neexistuje, práca s časom, obmedzené a neobmedzené časti nás, od lineárneho ku multidimenzionálnemu telu, za všetkými blokádami vzostupu sú strachy z toho, čo si nikdy nemal, nemôže byť vlastnené, strachy zo strát a nematia dosť, ktoré sú kamuflážované úplne inými strachmi - iná úroveň práce so sebou sa vyžaduje...

Vibrovanie na celotelovej úrovni vo frekvenciách novej Zeme - expanzia vedomia-tela cez srdce - udržať si to fungovanť z toho je majstrovstvo a PROCES mega detoxu ktorý nikdy nekončí len sa prehlbuje, tvoj vzťah so sebou sa musí prehlbovať na multidimenzionálnej úrovni,


Celotelové Resety, Využitie Stenšovania Magnetosféry a jej zánik, POCHOPENIA RAPÍDNYCH ZMIEN ELEKTROMAGNETIZMU, VÝMENY POLARÍT A VYROVNÁVANIE KARMY, NEROVNOVÁH A ZÁNIK DUALITY RESPEKTÍVE VNÍMANIA DUÁLNE, A VŠETKÝCH VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV V SEBE ZA VŠETKY EXISTENCIE KDE SI SA POTLÁČAL, BOJOVAL SO SVETLOM VYTVORIL TIENE,


Celotelové Resety, Vyzliekanie sa z Limitujúcich Verzií Rýchlosťou Svetla, Rok 2023 Super Posunov vo Vedomí - v Moci,

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy,Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval,

Odchádzanie Tela ak ho nie sme schopní adaptovať na úplne inú frekvenčno-vibračnú hustotu - úrovne - pásma - roviny vedomia Galaktickej BYTosti ktorá sa rozpamätala, ktorá VIE KÝM JE, aplikuje to, rozbaľuje a aplikuje svetelné balíky Kódonov Vedomia Novej Zeme a nerozmýšľa už...

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy, Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do

Jarnej rovnodennosti 2023,


2023 ako 7 - kódy vyšších nebies, Božskí Noví Ľudia, Neobmedzená moc stvoriteľa v nás, Vyššie Božstvo ale už očistené a aplikované v tom najvyššom súlade na tvorbu z vnútornej Jednoty-Čistoty-Vyššej lásky-Vyššieho Vedomia-Bohatstva a Neobmedzenosti Seba ako Zdroja - Všetko Frekvencie Vedomia Novej Zeme v tebe ožívajúce -- -- a omnoho viac v tomto mega videu, ktoré pozostáva z Nastrihanej ukážky z prvej januárovej transmisie 2023 s názvom Roky:2023-2026,Celotelové Resety,Neobmedzený Tvorca (v Škole majstrov ju nájdeš),

a je tu aj EXTRA 45 minútové Vysielanie, Extra kľúče - všetko v JEDNOM:


590 views

Comments


bottom of page