top of page

Čarovná Moc v Tvojich Rukách Teba Ako Zdroja Vedomia Systému, z ktorého Funguješ Vnútri ho PreTvoriť

Updated: May 28, 2022
Čarovná Moc Je v Tvojich Rukách - Teba Ako Zdroja Vedomia Systému, z ktorého Funguješ Vnútri Vonku Materializovaného Ho Úplne Zmeniť - Odtvoriť - Pretvoriť cez Kompletné Zmeny kódových Základov úrovne - dimenzie - Frekvencie Vedomia, z ktorých vnútorne funguješ / vnímaš / tvoríš / Vyjadruješ sa - KomUnikuješ sa energeticky nonstop do svojho poľa, do svojho hologramu a to je to, čo zažívaš.. .. aký Svet vnímaš taký je… ten Svet / planéta si Ty.. akú verziu si vyberáš zažívať v každom momente, na akú VERZIU SEBA sa SÚSTREĎUJEŠ, takú materializuješ… Kam sa sústreďuješ, Tam sa materializuješ.. MÁŠ NEOBMEDZENÉ HRACIE POLE VEDOMIA NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ … teda máš len toľko možností, koľko si sám dovoľuješ, koľkým si Otvorený a Sprístupnený.. si otvorený, sprístupnený neobmedzenému množstvu alebo obmedzenému ? Portály Mega Hojnosti sú DVERE možností, ktoré sám buď otváraš alebo zatváraš cez tvoje otvorené, očistené, sprietočnené UNIverzálne SRDCE-LÁSKU-UNIverzálne Vedomie, ktoré keď aplikuješ do svojej praxe - dýchaš ho, žiješ ho naplno, tak nadobúdaš UNIverzálne Pozananie Seba na nezaplatenie - to je Kľúč ku Všetkému - Univerzálne vedomie seba aplikované do praxe - Si Žijúce Vedomie Novej Zeme - jej reality ožívajú vďaka tebe, keď žiješ kódy Vedomia vo svojom tele ukotvené a tvoríš na základe nich v každom momente úplne iné reality...


Do akej miery je tvoje TELO sprietočnené, srdce-myseľ otvorené, zosynchronizované srdce-mozog, do akej miery je Multidimenzionálne Vedomie - celý Kozmos v TELE OŽIté - do akej miery funguješ z neobmedzeného Vedomia Seba ako Zdroja z hĺbky v sebe nie z povrchu seba, to ti ukazujú tvoje reality... tvoja tvorba, tvoj hologram, tvoj kód..

Tvoje reality sú fixné do takej miery, do akej je tvoja myseľ fixovaná... Všetko je meniteľné a formovateľné cez tvoje frekvenčno-vibračné naladenie sa na obavy, pochybnosti, strach, obmedzenia, prekážky, bariéry, alebo na čistú lásku, vďačnosť, slobodu, hojnosť stav BYTIA Zjednotený v Sebe so Sebou - so svojim celým Ja - pocit plne roztiahnutých expandovaných Krídel - slobodná komUNIkácia Seba - Života, ktorý cítiš cez seba viac a viac ak si to Dovoľuješ...Ty si Tvorca Systému Vedomia, z ktorého Vnútorne Funguješ Vonku Premietaný - Materializovaný. Meníš ho Zvnútra Von Zmenami Vnímania SEBA.. Všetko je meniteľné Zvnútra Von..

Ty si Tvorca-Zdroj Systému Kódov Vedomia, z ktorého Vnútorne Funguješ Vonku Materializovaný Tebou.. Meníš ho Zvnútra Von Zmenou Kódov Vedomia a Posunmi vo Vedomí, z ktorého Funguješ vo svojom Tele - ako tak neustále MENÍŠ VNÍMANIE SEBA AKO SVETA, vzťah so Sebou, so všetkými svojimi aspektmi vedomia, MENÍŠ TAK VŠETKO, A TO JE ZAČIATOK...


NEUSTÁLE ZMENY V PERSPEKTÍVACH UMOŽŇUJÚ PREPIS DNA (prepis starých kódov vedomia, príbehov, nastavení, prístupov ku všetkému), umožnuje to TRANSMUTÁCIU, TO UMOŽŇUJE neustálu TRANSFORMÁCIU na všetkých úrovniach a postupne ÚPLNÚ TRANSCEDENCIU fungovania z obmedzených stavov vedomia, fungovania z obmedzených systémov vnímania, presvedčení, programov fungovania z uzatvorenej energie v sebe - TRANZIT do Nekonečných Neobmedzených stavov Vedomia SEBA ako ZDROJA všetkého, do Seba vo všetkých dimenziách, v rôznych formách a podobách - Tranzit do Systémov, ktoré sú v Súlade so Zákonom Jednoty a v Súlade so Svetelným Univerzálnym Multidimenzionálnym Vedomím-Telom JE VNÚTORNÁ PRÁCA KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA NAJPRV, odtiaľ pramení jeho neobmedzendá Sila a Moc Stvoriteľa formovať úroveň Vedomia, z ktorej funguje - operuje vnútri - formuje do formy, hmoty, matérie, fyzična...


Materializuješ Budúcnosť Seba teraz podľa toho, akú vibračnú frekvenciu stelesňuješ tu a teraz v danom momente, na akej frekvencii vibruješ celým telom.. Frekvencie Novej Zeme sú Frekvencie Univerzálnej Lásky-Vedomia - tvoja sila a moc je v Prítomnom okamihu, v tvojej Jednote - v tvojom prepojení - v spojení sa hĺbkovo so sebou v sebe - so Zdrojom vnútri - tam je tvoj kompas na navigáciu všetkými Dimenziami seba, na navigáciu Okom Búrky.. Keď akúkoľvek búrku presiahneš z jej STREDU..

Keď Vnímaš, že Svet Je Obmedzený, je to preto, lebo ty sám sa tak Vnímaš, tý sám ho tak vidíš, to je perspektíva 3D úrovne vedomia - z odpojenia sa od Seba, zo separácie vedomia. Vnímaš všetky tie nespočetné nekonečné množstvá možností z plnej prítomnosti v sebe - vo večnom momente - v 0.0 ?

Keď sa úplne utíšiš, začneš počuť.. keď si zatvoríš oči, začneš vidieť...


K dispozícii je celý CELOK, prečo sa limitovať ? ... Vidíš vlastné limity, reštrikcie, ktoré si si sám nastavil, z ktorých vnútorne funguješ, žiješ, veríš v ne.... Svet je Obmedzený Len do Takej Miery, do akej Ty sa obmedzuješ, do takej miery, do akej ty si ho obmedzuješ.. Či vyjadruješ - komUNIkueš voľne a slobodne seba, svoju podstatu - Božskú Esenciu, alebo nie, tak to ti všetko zobrazujú tvoje vlastné reality - Či si v plnej Expresii, alebo Opresii Svojho Svetla, toho, kým naozaj Si..


MENÍŠ SEBA, MENÍŠ SVOJ SVET, MENÍŠ SEBA AKO SVET, A TO STAČÍ.. KOTVA VESMÍRU JE TVOJ STRED ZJEDNOTENIA SRDCA-MYSLE-CELÉHO TELA AKO JEDNA JEDNOTKA - SVETELNÉ VEDOMIE ZDROJA V TELE - VO FORME... NIČ NIE JE FIXNÉ, NEFIXUJ SA NA NIČ, BUĎ OTVORENÝ, SPRÍSTUPNENÝ VŠETKÉMU A OČAKÁVAJ LEN NEOČAKÁVANÉ ÚŽASNOSTI A DOKONALOSTI.. KEĎ STELESŇUJEŠ FREKVENCIE-ENERGIU UNIVERZÁLENEJ LÁSKY - VEDOMIA TU A TERAZ, TAK TO JE TVOJ NÁSLEDOK TVORBY TVOJHO BYTIA SEBOU NAPLNO.. je to zážitok čistej hojnosti, RAja, Neba so Zemou Spolu bez separácie.. žitie svojej totality, nie len obmedzenia sa na určitý fraktál..

KEĎ ZMAJSTRUJEŠ IBA BYTIE, z ktorého vykonávaš akciu z prednej strany tela, a takú reakciu - frekvenčno-vibračnú odpoveď zažívaš zo zadu.. to ťa buď Pozdvihuje, lebo si pozdvihol svoje vedomie, zvýšil frekvenciu, na ktorej tvoje telo vibruje - podporil si sa a nás všetkým svojim vysielaním, zdieľaním nahlas, po tichu, je to stále prebiehajpca energetická komunikácia a výmena informácií v Kódoch, alebo čo zdieľaš ťa

alebo potápa, vysáva, kŕmiš čiernu dieru... Podľa toho, čo komunikuješ, zdieľaš v danom momente ENERGETICKY - PO TICHU-NA HLAS, NOSTOP.. AKÉ FREKVENCIE - DIMENZIE - ÚROVNE VEDOMIA LADÍŠ - CELOTELOVO NA NICH VIBRUJEŠ, TAKÉ FREKVENCIE VYSIELAŠ, TAKÉ ZAŽÍVAŠ..


UŽÍVAJ SI ILÚZIE SOLÍDNEJ HMOTY, KTORÁ NEEXISTUJE...

SI MAJSTER ILUZIONISTA, KTORÝ SI VYBERÁ, AKÝ TYP ILÚZIÍ IDE ZAŽIŤ.. AKÝ TYP SNA IDE SNÍVAŤ A NIE SA STRÁCAŤ V ILÚZIÁCH A SNOCH OSTATNÝCH... AK SÚ TIE VÝBERY NEVEDOMÉ, Z NEPRÍTOMNOSTI VO SVOJOM TELE, Z NEPREPOJENOSTI SA S TÝM, KÝM NAOZAJ SI, TAK SI VYBERÁŠ ZA-ŽIŤ ILÚZIE ega a to sa volá 3D, peklo, alebo nočná mora... lebo je to nevedomý sen seba... Nová Zem je Vedomý Sen Seba... REALIZUJEŠ SEBA VEDOME - DOVOĽUJEŠ SI VYJADROVAŤ, CÍTIŤ, ZAŽIŤ SVOJE NAJVYŠŠIE EXPRESIE NAPLNO - ZAŽÍVAŠ ŽIVOT CEZ SEBA NAPLNO VOĽNE SLOBODNE ZAŽÍVAŠ SEBA AKO VŠETKO VO VŠETKOM.....NAŠIEL SI SA, NEMÁŠ SA KDE STRATIŤ, KEĎ UŽ SA VYZNÁŠ VO VŠETKÝCH ILÚZIÁCH... A TO JE SAMOTNÝ PROCES VZOSTUPU VEDOMIA-TELA... VYSLOBODENÍ SA Z VLASTNÝM MENTÁLNYCH REŠTRIKCIÍ...

Ku Majstrovi Iluzionistovi bude viac v ďalšom článku :)

V Nule je Všetko...

V Bode Všetkej Kreácie 0.0

Je Všetko k Dispozícii Ak Ty Si Na Príjme ak ty si k Dispozícii. Nájdeš tu Seba ako Všetko, ako PRESNE to, čo Potrebuješ v Danom Momente.. Dostávame to, čo potrebujeme, nie to, čo chceme na ego úrovni..

Je to Bezčasový Bod Neobmedzených Možností a Všetkých tvojich Odpovedí ešte pred tým než sa stihneš opýtať Otázku... Uvoľni sa do Seba viac a viac, a dýchaj z hlboka...


Remember the Magic that Is In You, In Your Hands, If you Allow it.. Use it to create your MagicLand.. Spomeň si na čaro v tebe, na čaro v tvojich rukách, ak si to dovolíš, dovolíš si voľne plynúť, voľne to vyplynúť z teba.. Uplatni to Prepojenie z magičnom v Sebe na tvorbu svojho čarovného zázračného sveta, ktorý vždy v tebe aj tak bol..

895 views

1 Comment


Petra Dadáková
Petra Dadáková
Oct 03, 2021

DĚKUJI 🙏💚🌹💚🌈💚😇💚

Like
bottom of page