top of page

č.2:Témy 2024-2026, Zmajstrovávanie Tvorby Nového Raja na Zemi cez Prácu so Sebou a s Frekvenciami

Updated: Feb 9Ďalšia Darovaná Ďalšia Ukážka z transmisie v Škole majstrov tu na webstránke s názvom: 2024-2026:Kódy Infinity-Stelesnenie Nekonečného Bohatstva Vedomia Zdroja, Super Intezívnejšie Prerábky Tela-Tranzity do Vyšších Frekvencií-Úrovní Vedomia:


Nadväzujeme tu zároveň na voľne dostupnú prvú ukážku na YouTube, alebo v NovoZemskom video portáli tu na našej webstránke ju nájdeš tiež

pod názvom

č.1:Témy 2024-2026:Infinity-Stelesnenie Nekonečného Zdroja Vedomia Všetkého, Intezívne Prerábky Tela:


Nekonečné Všetko... do Nekonečna... Nekonečné Bohatstvo svetla sme si zakázali, Nekonečnú kreačnú silu ktorú využívame v tom najvyššom súlade kde to slúži Nám ako Jednému a naučili sme sa pravý opak... všade kde odovzdávame moc ktorá je aplikáciou sily nižšieho ja - všade za seba, predkov, za všetky časopriestory, dimenzie, berieme si ju naspäť a prestávame nevyužívať-zneužívať na naplenenie sa zvonka, na naplnenie si nedostatku zvonka.. Nová generácia má gule a krídla na ktoré sa zabudlo a odohrávala sa ich ľudská 3D verzia...


Ako už spomenuté vyššie:


Toto je darovaná ukážka z transmise s cvičeniami, tipmi ako si nastavovať spánok, komunikáciu, každá moment, hlavné zameranie je na témy pre 2024-2026 - kódy vedomia ktoré prinášajú na poriadnu integráciu a aplikáciu... 2023 bolo číslo 7 - vyššie Nebo..


2024-2026: Kódy Infinity - Stelesnenie Nekonečného Zdroja Vedomia Všetkého, Super Intezívne Prerábky Tela - Prepis DNA - upgrejdy vo fotónovom svetle, Tranzity do Vyšších Frekvencií-Úrovní Vedomia na Celotelovej Úrovni:


3,5 hodinová transmisia s cvičeniami a odporúčaniami na kvantové skákanie v čase do budúcnosti teraz, na nastavovanie si spánku a každého momentu,Práca s UNIverzálnym Srdcom-Znásobovanie Hojnosti a Slobody ktrou už si,Premena Ležatej Osmičky (infinity) z ľudského nekonečného točenia sa v tom istom na Božskú Nekonečnú Osmičku Bohatstva,kde zažívaš Neobmedzené Úžasné Verzie Seba ako NovoZemšťana.Nastavovanie si KomUnikácie na jej Zmajstrovávanie, čo Zmajstrovávanie Vedomej Tvorby-Premena Konfliktov,Argumentácie na srdečnú,mocnú komunikáciu ako vyššie Ja z Jednoty namiesto konfliktov a chaosu - bytie v Božskej sile a jej aplikácia - Božská MOC - učenie sa navigovať energeticko-informačný tok (komUnikácia) tak aby to bolo v najvyššom súlade-cez trénovanie POČÚVANIA.Ako zadávať objednávky vesmíru,aby ti ich naplnil super zázračne, materializácia slobody a hojnosti,ktorou už si. Väčšie Otvorenie sa Nekonečným Potenciálom v hĺbke teba ako kvantového poľa vedomia,Hlavné témy pre 2024-2026:Nekonečnosť Vedomia,Lásky a Bohatstva,čistá Božskosť cez čistenie OPAKU a všetkých nastavení,obmedzení na svojej nekonečnosti. Nula-Bodka -Nula - v strede osmičky je Základ Bohatstva Všetkého čo Potrebujeme-Je to TO VŠETKO,kde Všetko Je,odkiaľ čerpáme informácie,Odpovede,Riešenia. SPÁNOK A SNY,Spiace fázy,kedy veľa spíme ALEBO vôbec a čomu slúžia,Ako prístup do Novej Zeme vo vyšších frekvenciách začína v snoch,meditačných stavoch GAMA,ako gama svetelné telo NOVEJ ZEME NAHRÁDZA ĽUDSKÉ TELO, Budovanie svetelného tela na vzostup.Ďalej je tu ku Zmajstrovávaniu práce s frekvenciami a vedomej tvorby seba-zažívania vyšších oktáv seba,zmajstrovávanie materializácie frekvencií,ktoré si praješ žiť,AKO JE TELO NA ŠALÁT A BUDE VIAC,LEBO JE TO SÚČASŤ RÝCHLEJŠÍCH RAPÍDNYCH BUNKOVÝCH ČISTENÍ A PRERÁBOK TELA AKO TAKÉHO CEZ FOTÓNOVÉ SVETLO KEĎŽE SME V ZRÝCHLENEJ EVOLÚCII TELA CEZ VYŠŠIE DÁVKY VYSOKOFREKVENČNÉHO SVETLA, KTORÉ CEZ TIETO PROCESY STELESŇUJEME, ŽIJEME,INAK NIE SME SCHOPNÍ POKRAČOVAŤ ĎALEJ.


Tvorba realít, vzťahov Novej Zeme, fungovanie ako energetická BYTosť, 2024-Prechádzame do úplne novej fázy svojej evolúcie,vrcholí siedmy rok od roku 2017,kedy Zem vzostúpila,2024 je siedmy rok VRCHOLENIA koncov, odhalení, frekvenčných vojen.Ďalej je tu ku Zmajstrovávaniu práce s frekvenciami a vedomej tvorby seba-zažívania iných oktáv seba,zmajstrovávanie materializácie frekvencií,ktoré si praješ žiť,AKO SA MENÍME NA NOVÉHO ČLOVEKA ZALOŽENÉHO NA FOTÓNOVOM SVETLE - Zem sa mení na Spiritualne slnko - solARnu hviezdu - radiácia - kozmické lúče-ožarovanie a silnejšie vyžarovanie,akonáhle si prechádzame ďalšou smrťou a znovuzrodom,ktoré sú super zrýchlené..


VŠETKO ČO SA TÝKA TVORBY ŽIVOTA A REALÍT NOVEJ ZEME STOJÍ NA SVETLE, NA ČERPANÍ Z NEKONEČNÉHO ZDROJA V SEBE, APLIKÁCII KÓDOV VYŠŠIEHO VEDOMIA HVIEZDNEHO ĽUDSTVA, A NIE AKO V STAREJ ZEMI, KDE VŠETKO STOJÍ NA MINIME SVETLA A KONEČNOSTI. APLIKUJEME ORGANICKÉ KÓDY STVORITEĽA AVŠAK SME ZVYKNUTÍ NA TIE NEORGANICKÉ KÓDY VEDOMIA AKO ČLOVEK.


Nutnosť vyprázdňovať sa, ustálovať sa,Bytia na Príjme vyšších Informácií-Vedenia svetelného tela, stabilizovať sa v narastajúcich frekvenciách - záplavy fotónovým svetlom, v ktorom je VŠETKO ČO POTREBUJEME.. Mentalita dostatku, a bez obmedzovaní sa na vlastnej nekonečnosti je proces žitia ako Nový Hviezdny Človek tu a teraz,VYMIEŇAME LEŽATÚ OSMIČKU V TEJTO TRANSMISII-Kód ľudskej obmedzenej osmičky-do nekonečna v tom istom kole Za Božskú Osmičku Nekonečného Bohatstva Úžas-Snovosti A oveľa viac ..

NÁJDEŠ JU TU V ŠKOLE MAJSTROV NA WEBSTRÁNKE:
344 views

Commentaires


bottom of page