top of page

Čím Vyššie Frekvencie Zeme,Tým Vyššia Úroveň Majstrovstva Je Nutná, Relatívnosť Všetkého, 2022-2025
HOLUBICA MIERU SO SEBOU V SEBE a Vyslobodzovania Sa - ÚPLNE INÉ ÚROVNE SLOBODY,

Mieru máme možnosť Zažiť, Super Nova Kódy Novej Zeme, Pararelné reality a Pararelná Zem,


Tieto a nadchádzajúce len intezívnejšie kódy - časy 2022-2024-2025, Ako všetko prestáva Fungovať, viditeľnejšie - citeľnejšie oddelenie Zemí, BYTie na nekonečnom neobmedzenom Príjme ZDROJA Vedomia,


KEĎ PRESTÁVAŠ BYŤ OVPLYVNITEĽNÝ, TY OVPLYVŇJEŠ - VEDOME TVORÍŠ VONKAJŠIE OKOLNOSTI, ALE AKO VYŠŠIE RESPEKTÍVE ZJEDNOTENÉ JA, NIE AKO KONTROLA BUDÚCNOSTI A VONKAJŠÍCH OKOLONOSTÍ AKO ČLOVEK KTORÝ JEDNÁ TAK BY SI ZDROJ BEZPČIA A VÝŽIVY ZVONKA ZABEZPEČIL ALEBO ČOHOKOĽVEK ČO MU CHÝBA A NETUŠÍ TO TOM… NAŠE SVETLO - ESENCIA OVPLYVŇUJE A MÁ VEĽKÝ DOPAD - ALCHYMIZUJE PREMIEŇA DOSLOVA NA ZLATO VŠETKO ALE CEZ VYTIAHNUTIE TZV. TMY … nečistôt, toho, čo treba vyniesť na povrch, osvetliť detoxikovať, rozpustiť cez integráciu najprv…


Veľkolepé Sťahovania sa, Kompletizácie, Konce, Rozchody, Explózie a Zjednotenia a Začiatky, Všetko je to a aj bude o vzťahoch, ktoré reflektujú ten vnútorný so sebou na Multidimenzionálnej úrovni, Super Rýchle Zmeny,


ČISTÍ SA - VYPLAVUJE SA Zrýchlene VŠETKO TO, ČO NIE JE V SÚLADE S NOVOU ZEMOU, S TEBOU AKO S NOVOU ZEMOU HVIEZDOU NA ÚPLNE INÝCH OVEĽA HLBŠÍCH ÚROVNIACH,

najmä DRUHÁ POLOVICA 2022 JE

O RAPÍDNOM NAVYŠOVANÍ INTENZITY NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH,


Vďaka len rýchlejšie navyšujúcim sa frekvenciám Zeme - Planetárneho tela a Oveľa rýchlejšie karmické vyúčtovania - prinášanie všetko do Nuly, keďže žiadne dlhy a 3D základy v sebe, vo vzťahoch nie je možné prenášať ďalej,

Veľkolepé Zjednotenia tiež, toľko Svetla-Kódov-Vedomia-Zázračnosti, Úžas-snovosti, Hojnosti a Magičnosti je k dispozícii, lebo oveľa viac svetla je k dispozícii na zužitkovanie, ktoré keď aplikujeme v tom najvyššom súlade, meníme všetko super rýchlo a robíme si všetko tiež oveľa hladšie...


Toľko možností máme, koľko si sami dovoľujeme, koľkým sa sprístupňujeme...


Všetko je to a aj bude o vzťahoch, ktoré reflektujú ten vnútorný so sebou na Multidimenzionálnej úrovni, TY SI TO NAJDÔLEŽITEJŠIE - TEN VNÚTORNÝ VZŤAH A BYTIE PRE SEBA TU A TERAZ TO, ČO TI CHÝBALO V DETSTVE, BYTIE ‘TO’ PRE SEBA, VŠETKY TVOJE ČASTI A ASPEKTY INTEGROVANÉ A ZJEDNOTENÉ - TY AKO MY V JEDNOM - KEĎ SI TU PRE SEBA SI TU PRE NÁS, A POTOM ZDIEĽAŠ Z NAPLNENÉHO PREPLNENÉHO POHÁRA A ZDIEĽAŠ TO, ČO JE PODPORNÉ PRE NÁS VŠETKÝCH, SI TO PRE SEBA - SI TO PRE NÁS… ABY SI TO MOHOL BYŤ PRE NÁS, ABY SI TU MOHOL BYŤ PRE NÁS, MUSÍŠ TO BYŤ PRE SEBA, TU BYŤ PRE SEBA NAJPRV… BUDOVANIE VZŤAHU NOVEJ ZEME SO SEBOU AKO ZÁLADNÉHO VZŤAHU SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM - ÚPLNÁ ZMENA REBRÍČKU PRIORÍT, HODNÔT, SEBAHODNOTA JE ZÁKLAD - HODNOTA JE NA ENERGII NA MNOŽSTVE SVETLA, KTORÉ TEBOU TEČIE - ŽIVOTNÁ SILA JE NA NEZAPLATENIE, NEMRHAJ, NESTRÁCAJ TO NA STARÉ KTORÉ KOLABUJE, NA TO ČO NECHCEŠ ALE NAOPAK - SÚSTREĎ SA NA TO ČO SI PRAJEŠ A BÚDUCNOSŤ TERAZ — AKÚ SI PRAJEŠ ŽIŤ, TAKÚ MUSÍŠ TERAZ A TU BYŤ - CÍTIŤ CELOU BYTOSŤOU TO, ČO SI PRAJEŠ MATERIALIZOVAŤ…

JEDINÁ CESTA JE VŽDY LEN HLBŠIE DO SEBA, KDE NÁJDEŠ VŠETKO A OVEĽA VIAC... KDE NÁJDEŠ SEBA AKO VŠETKO, VŠETKÝCH A NIKOHO, NIČ ZÁROVEŇ, KDE NÁJDEŠ ZDROJ VŠETKÉHO - ČO VŠETKO ZAŽÍVAŠ, TVORÍŠ V KAŽDOM MOMENTE - LEN NÁSLEDKY TOHO, ČO TU A TERAZ PROJEKTUJEŠ, VIBRUJEŠ, TRANSMITUJEŠ - VYSIELAŠ NA CELOTELOVEJ ÚROVNI...


  • Telo musí byť napojené inú sieť, na Kristos KristAAl čistú svetelnú matricu Novú Zem Hviezdu - jej matricu v tele - všade kde nie si v súlade s novou Zemou, jej vedomím, jej matricou sa super rýchlo vyplavuje lebo telo sa tomu snaží prispôsobiť - rýchlejšie a tvrdšie kolapsy až do koreňa, do prazákladov, lebo starý koreň nie je v súlade s tým kým naozaj si - predloha - sety súborov kódov vedomia seba na ktorých si každý postaval seba, svoj vzťah so sebou a na základe toho svoje reality, všetky vzťahy a životy…

  • Ako všetko prestáva fungovať lebo je to zastaralé vedomie, super rýchlo napredujeme a nedržíme žiadnych “naučených” info - čerpáš z úplne iných databank - ty stelesňuješ to vedomie Zdroja všetkého - čerpáš z poznania vo všetkých existenciách Teraz naraz… “Každý je Odchovaný” na starých info ktoré nie sú už aplikovateľné..

  • Čím vyššie frekvencie Zeme hviezdy rýchlejšie sa terraformuje, opačne terraformuje, prepólováva sa rýchlejšie, záblesky sú intezívnejšie, všetko je intezívnješie a to najmä na úrovni tela a vzťahovej - čas sa kráti - skáče sa mega rýchlo a ďaleko, kto neskáče, zostarne sa super rýchlo a odumrie, keď nie si prispôsobený fungovaž v klíme a frekvenciách Novej Zeme teraz na úrovni vedomia v tele, a tým Vyššie levely majstrovstva čistoty a integrity sú nutné

  • Čistenie predkov a rodín, vzťahov ako takých na úplne inej úrovni,

  • Veľkolepé sťahovania sa, rozpustenia, opustenia, rozchody, a veľkolepé spojenia tých čo sa majp zjednotiť - konečne…

  • Bankroty energetické teda aj finačné - aj o tom sú rýchlejšie vynulovávania, vrátane pamäte a 3D poznatkov - to si nikdy nebol ty a tie poznatky nie sú pravé, nie sú aplikovateľné na 5D plus, POCHOPENIA VÝPLATY A PRÍJMU NOVEJ ZEME - V ŠKOLE MAJSTROV V KURZOCH To ROZOBERÁME VO VEĽKOM…

  • Integrovaná Hviezdna BYTosť svetla - Novozemšťan, Ktorý operuje z úplne iného operačného systému vyššie srdce-vedomie, univerzálna sila a moc-láska-vedomia ZDROJA, a ktorá funguje z úplne iných nastavení a kódov-levelov-úrovní vedomia

  • Téma '' falošné výšky bez hĺbky '' a oveľa viac vo videu pod týmto textom:


A v prípade záujmu - Kurz ktorý spomíname vo videu je v Škole Majstrov - Navigácia Zmenami:

https://www.auroranovazem.com/challenge-page/53974a11-fda1-4463-80a7-05526f81db8a845 views

Comentarios


bottom of page