top of page

Čím Vyššie frekvencie, Tým Viac Možností Alchýmie a Integrácie Seba vo Všetkých formách a Podobách

Updated: Jun 4, 2023

Len maximálne potentnejšie časy sú TU a na nás je, čo z toho vykúzlime, čo z toho urobíme, také to je - bude - presne také, aké tvoríme, komUnikujeme, vibrujeme Energeticky Tu a Teraz.. čo vkladáme - akú energiu do každého momentu, do každého nádychu a výdychu, to nás vyživuje alebo podvýživuje a vtedy hľadáme Zdroj výživy vonku (dodávku zdroja niečoho zvonka, čo sa stráda vnútorne) ...Čím vyššie frekvencie, tým viac vidíme seba - tie najväčšie DARY sú v tom..
AKO VNÚTRI, TAK VONKU, TRANZITY DO NOVEJ ZEME SÚ TRANZITY DO TOHO, ŽE SME GALAKTICKÍ OBČANIA, KTORÍ PRESIAHLI TZV. ZEMSKÚ ŠKOLU NA POZEMŠŤANOV MAJSTROV SEPARÁCIE, VNÍMANIA ODDELENE OD SEBA, MAJSTRI LIMITÁCIÍ A KOMPLIKÁCIÍ, MAJSTRI MYSLENIA SI NIEČOHO, ČO JE LEN NAHRATÝ NASTAVENÝ PROGRAM - VYFORMOVANÉ PRESVEDČENIA O SEBE, O OSTATNÝCH, O ÚPLNE VŠETKOM, ČO SÚ TIE HLAVNÉ BARIÉRY NA SVOJEJ NEKONEČNOSTI..

MATURÁCIA ZO SVOJHO GENETICKÉHO-GALAKTICKÉHO EXPERIMENTU SI, KEĎ SA PLNE ROZPAMÄTÁŠ na to, ako si sa vytvoril, nadizajnoval, naprogramoval, nakódoval, ako si si všetko na základe toho vytvoril, vybudoval v súlade s tým čo sa vyformuje “ako identita v rannom veku”, systémy presvedčení o sebe, o všetkom, a môžeš začať dekonštruovať “to všetko” ako sa tak naozaj plne aj na úrovni vedomia v tele prebúdzame, alebo “bude za teba sfúknuté” až dovtedy, do kedy neostane nič, čo je 3D ľudských základov.. 🔥

Toto je niečo, čo nie je pochopiteľné uchopitelné a poňatelné, kto vlastne sme a nie kým sa myslelo, bolo “vytláčané do hlavy kým sme a akí by sme mali / nemali byť niekym, kto sám netuší kto je, nie je na PRÍJME SEBA ako Zdroja, vo vedebí je 3D aspekt vedomia. 🔥

JEDINÁ ISTOTA “nie vonku”, ani v nikom inom len v tebe v spojení so Sebou Ja Som = My Sme.

Jediná istota na ktorej budujeme,

JE V SPOJENÍ SO SEBOU AKO SO ZDROJOM VŠETKÉHO, V TOM JE JEDINÁ STABILITA, BUDUJEŠ SI NOVÉ ZÁKLADY VO SVETELNOM KORENI AKO TAK ZOSTUPUJEŠ NEBO - VZOSTÚPENÉ ASPEKTY VEDOMIA SEBA HLBOKO DO KOREŇA ČO VYPLAVUJE VŠETKY TRAUMY-ZRADY SEBA-KDE SI ROBIL KOMPROMISY A AKCEPTOVAL 3D, VŠETKY TZV. SLABOSTI, ODOVZDAL SA KONTROLE 3D aspektu vedomia v sebe - Ilúzia Moci a kontroly človeka.. to sa končí, čas je sa plne prebúdzať do toho, ako využívať MOC Ilúzie v tom najvyššom súlade zatiaľ čo všetko ostatné sa doslova len cez dualitu vysvetlené - sa oveľa viac len '' na povrchu zhoršuje'',

lebo tieto len nebeskejšie frekvencie vyťahujú všetky tie najpotlačenejšie časti - aspekty vedomia, najlepkavejšie, najafektovanejšie a zahráme sa na opäť dualitu - tie najhoršie časti-aspekty vedomia (človeka) a jeho 3D príbehy o všetkom, v ktorých sa môže motať nekonečne ako rozptýlenie od toho, aby sa len hlbšie prenikalo do seba, prestalo sa riešiť niečo vonku, riešiť čo je nepodstatné, čím sa kŕmi mašinéria beštie, a sústrediť sa len viac a viac dovnútra, ísť len hlbšie, vidieť, ako to vonku tvoríš zvnútra, začať rozoznávať vo svojom vnútri čo si odohrávajú všetky tvoje galakticé aspekty medzi sebou... Galaktický mie v sebe so SEBOU ako so všetkými v JEDNOM je Zálad postupovania ďalej, alebo motania sa v bludných kruhoch..


🎶🗝

Čím vyššie Frekvencie, tým viac vidíme seba... Tým viac svetla - čiže VEDOMIA - DÁT - INFORMÁCII JE K DISPOZÍCII, VIAC MAGIC JE K DISPOZÍCII, ale ako človek-malé ja-3D ja nie sme chopný toto uniesť, keď zo zatvoreného srdca a separovaných mozgových hemisfér sa snažíme chápať niečo, čo je nás ako človeka pozemšťana ĎALEKO PRESAHUJE, niečo, čo je

kvantové a nie sú žiadne 3D dáta-poznanie, 3D normy a štandardy aplikovateľné na toto 🔥🔥

-- toto je Návrat do úplne iného IHRISKA - POĽA MULTIVERZA NEKONEČNÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ A TY SI TEN TVORCA STVORITEĽ V KAŽDOM MOMENTE -- KEĎ MOMENTY POSPÁJAŠ - VYTVORÍŠ REAL-ITU - ŽIVOT - EXISTENCIU - AKO ČLOVEK SA OBMEDZUJEME DOSLOVA NA MENEJ AKO MRVINKU TOHO, KÝM SME A ČO VŠETKO JE DÁVNO K DISPOZÍCII a netušíme, dávame si na piedestály niekoho, kto nám rozpráva niečo z 3D možno 4D perspektív a veríme, že to tak je..

Destabilizácia 3D základov na globálnej úrovni, ktorá prichádza je vyslobodzujúca alebo devastujúca, podľa toho, ako sa na to pozeráme a ako to sme schopní zužitkovať.. všetky tie klapky z očí idú dole naraz, o ktorých sme ani len netušili, že koľko ich, toto všetko je tá najväčšia hrozba pre 3D verzie v nás - ono bude upriamovať pozornosť von, na niekoho vonku, na niečo vonku, aby sa vyhol-vyhla-vyhlo sebe... toto prestáva byť možné, tzv. veľkolepé odhaľovanie je slabý výraz, že všetko je sebou vytvorený 3D klam, fantázia, padelok, manipulácia, korupcia krištáľov vnútri - tie sú procesory a transmitery buď frekvencií a kódov starej Zeme, alebo už Novej... Frekvencie Novej Zeme počuteľné len Hlboko vnútri, keď preladíš sieť, vyladíš svoje telo na ne, čo je majstrovstvo samé o sebe - utíšenie mysle, ustálenie, zjednotenie len hlbšie so sebou v Sebe ako so všetkým a odtiaľ naviguješ - tam sa kúpeš v samých odpovediach, informáciach, len vyzerajú inak - sú v kódoch, symboloch, metaforách, farnách, tónoch, geometrii atď.. všetko multiDimenzionálna reč Kozmu v tebe-vonku.


Ako Prioritu číslo jedna som si zvolila už dávnejšie

Premieňať, detoxikovať telo, aby bolo transmiterom len vyšších frekvencií Novej zeme, len väčších náloží fotónového svetla musí byť schopné zvládnuť, ukotviť, integrovať, vysielať.. nie je to len tak, rozpamätáva sa na to, a na celú svoju - našu galaktickú históriu teraz, lebo sa celá sa odhaľuje, nemôže sa ťahať ďalej, podpovrchovo si ju odohrávať a netušiac nič.. ako 3D sme padnutý Mág, ako NovoZemšťan už sme iný typ a verzia Mága, nie sme pod vplyvom a v moci 3D uspávanky - frekvencií - ty udávaš tóny, tempo, rytmus ako Majster v OKU Búrky zatiaľ čo všetko - všetci sa idú zblázniť, lebo SI NA TO TELÁ NEADAPTOVALI... vrátane detí a zvieracej ríše...

🔥

2020-2021-2022 je trojica rokov totálnych destabilizácii základov, kolapsy dezilúzií, zosilnenia absurdít, odhaľovania ega ako tvorcu 3D všetkého, dosiahnutia VRCHOLOV VO VŠETKOM A VÄZENIE JE VIDITEĽNÉ AKO NIKDY PRED TÝM, LEBO TO SVETLO ZOSILŇUJE A POLARIZUJE, NA NÁS JE TO VYUŽIŤ - ZÚŽITKOVAŤ, LEBO POTENCIA TÝCHTO KÓDOV JE LEN VÄČŠIA AVŠAK VYUŽITEĽNÁ LEN MAJSTROVSKÝMI VYŠŠÍMI NOVŠÍMI VERZIAMI V NÁS, A TIE ROBIA NULOVÉ KOMPROMISY, PREČO ? KDE ROBÍŠ KOMPROMIS, ZRADZUJEŠ Sa, kopeš si sám jamu, ako človek nič iné nerobíme, len si jamu kopeme a potom do nej padneteme. Celý ľudský život je v tej jame, na dne a tváriš sa, že nie (ako kto a ako dlho, to je individuálne podľa každého výberu).. Procesy Rozpúšťania starého v sebe doslova rad za radom sú procesy PRIPÚŠŤANIA SEBA SEBE, SI ABY SI MOHOL PREPUSTIŤ, ROZPUSTIŤ SEPARÁCIU, ĎALŠIE BARIÉRY NA SVOJEJ NEKONEČNOSTI, A OPUSTIŤ ĎALŠIE STARÉ VERZIE SEBA - ĎALŠIE 3D KOLEKTÍVY... (len pre odvážnych)...


🛸

Fungovanie z vyšších frekvencií je fungovanie z Budúcnosti Tu a Teraz Naraz, kedy máš na výber v plnej prítomnosti čiže prepojenosti so Sebou ako so Všetkým, čo si praješ vytvoriť v každom momente - to bude.. Čo KomUnikuješ do svojho

poľa '' to bude pre teba''.. čo vkladáš do všetkého, to sa vracia buď tzv. s pomstou (prepleskom) alebo ťa pozdvihne, podporí naspäť.. Nová Zem je za odmenu, ale je to ako keby vedľajší produkt toho, čo vysádzaš lineárne roky a v podstate všetky existencie.. Keďže na globálnej úrovni VRCHOLÍ (na nejaký čas)

DESTABILIZÁCIA KAŽDÉHO ZÁKLADOV V SEBE, KTORÉ PREDSTAVUJÚ 3D ZDROJ SYSTÉMOV VNÚTRI, TEDA VONKU.. Odkiaľ v sebe tvoríš každý moment, to ťa predsa živí - je to všetko energia, ktorú zdieľaš a tá ťa buď živí alebo potápa.. odkiaľ v sebe zdieľaš, funguješ v sebe - zo separácie, alebo jednoty robí ten najväčší rozdiel, je to okamžite cítiť, tak dokážeš rozoznať Novú Zem a akože Novú Zem - Starú Zem..


NOVÝ ČLOVEK JE

ZJEDNOTENÉ GALAKTICKÉ VEDOMIE V AKCII CEZ

Integráciu všetkých Galaktikov v sebe - Budúceho Géniusa v sebe - BYTIE INÝ AKO VŠETCI OSTATNÍ JE ZÁKLAD,

BYTIE NOVÁ HYBRIDNÁ PARADISIEN RASA - JEJ POČIATOČNÉ VERZIE JE ZÁKLADNÁ SLUŽBA NOVEJ ZEMI V NÁS - PRIORITA NA PREPISE DNA CEZ SVETELNÉ KÓDY...


🗝🛸

Integrácia Budúceho Ja na Budúce Zemi - hviezde TERAZ je základ čerpania z Vedomia Všetkých Galaktikov V Jednom, všetkých BYTostí v Jednej, Všektých Vzostúpených majstrov v Jednom, čerpáme z toho a tak ukotvujeme integrujeme DOMOV hlboko do koreňa - sťahujeme sa domov tak, že mi alchymizujeme všetko počínajúc svojim telom cez Zjednotené Vedomie Hviezdnych Národov v JEDNOM - to je základ vzostopných procesov - postupne to stelesniť, lebo inak nie schopní tvoriť z Nových stavov Kódov Vedomia, v podstate sa stávame tým, Kým už vo svojej podstate SME, len sme zabudli. Strachy zo seba, predskudky o sebe, považovanie sa za niekoho alebo považovanie sa za to, aký typ si nie si - MY sme všetky typy a všetky galaktické rasy v Jednej. Ale kto si akú hru praje hrať - obmedznú hru na obmedzenom ihrisku ľudí pozemšťanov, ktorí sú Majstri Limitácii na sebe a na všetkom, hľadajú ZDROJ niečoho,niekoho VONKU, alebo na neobmedzené ihrisko - pole MULTI-VERSE nekonečných množstiev možností sa sťahuješ, odtiaľ funguješ, úplne iné pravidlá hry tu sú, neplatí tu to, čo platilo v starej verzii Zeme..

Len v bodoch vypísané, zrekapitulované aktuálne kódy, ktoré budú len aktuálnejšie na ďalšie lineárne roky, veľmi podstatné

zistenia a uvedomia si - pripomienky v závere textu

a

Vysielanie zo 6.6.2022 -


Presahy Vnímania oddelene od seba - zo separácie vedomia - vnímania cez 3D optiku systému presvedčení o všetkom, o ostatných, o sebe .. Presahy vnímania cez kľúčovú dierku, Tranzity do Novej Zeme - do iných stavov a úrovní vedomia SEBA ako Všetkého v Jednom sú tiež Tranzity do vedomia Galaktického Občana - Ako Nový Človek Fungueme zo Zjednoteného Svetla-Vedomia Všetkých Hviedz celou BYTosťou - je to Zjednotené Galaktické Vedomie v Akcii-Zdroj Vedomia Všetkých v Jednom postupne s nulovými Obmedzeniami, ktoré si ako človek kladieme ako Majstri znemožňovnia si VSTUPOV do Novej Zeme, do ďalších Dimenzií, ako Majstri Komplikácií, Limitácii na Sebe na nekonečnom TOKU HOJNOSTI Vlastnej Zdrojovej Svetelnej esencie - TOK zlatého nektáru ako základ tvorby z Vedomia AR-RA..

Ako Majstri Magi - Mádži Gráloví Strážci, Nosičí, Správci Hviezdnych Brán, Transmutujeme Reality počínajúc svojim telom - prepisujeme, prenastavujeme, prekonfigurovávame, upgrejdujeme svoje telo, vzťah so sebou - so všetkým aspektmi vedomia v JEDNOM, nič nie je solídne len tvoj vzťah so sebou ako so ZDROJOM, spojenie so SEBOU je všetko z čoho čerpáme a tvoríme všetko odznova, základy človeka pozemšťana obmedzeného vnímajúceho oddelene od seba úplne presahujeme vrátane DUALITY 2D - 4D ..

Čím vyššie frekvencie, tým viac svetla-teda informácii, teda vedomia teda darov, teda MOCI a Magic je k Dispozícii avšak ako človek - ľudská technológia vnútr, a tá vonku jednak nie je čistá, a jednak je zneužívaná, zneužívajú sa informácie, používa sa 3D vedomie, obmedzedná matrica na všetko, tvorí sa na tom, aplikujú sa tie kódy, a to je všetko skorumpovaná databáza vedomia služiaca 3D aspektu vedomia v každom (padnuté vedomie) alebo neorganické Kódy Zdroja - Stvoriteľa v nás to sú ktoré základom ľudského tela a vedomia - vedomia prvého H.U. vo forme - prvý časový matrix a 3D verzia Zeme... na tú keď sa obmedzuješ, tak takú tvoríš a zažívaš a nemusíš, je to tvoj výber hier a ihriska.. všetko je to galaktický a genetický (tvoj) experiment, práca s energiou či si to uvedomujeme alebo nie a hra určitého typu, kde buď využívaš obmedzené alebo už NEOBMEDZENÉ ihrisko Novej Zeme, ale tu neplatia ľudské štandardy, normy, pravidlá...

Musíme sa stratiť aby sme sa našli, ale na ako dlho, to už je individuáne, niektorí sa nekonečne môžu točiť v tých ''starých kovbojkách o tzv. mimozemšťanoch, alebo o čomkoľvek inom'' , točia v tých vlasntých o sebe, kde ukazujú, ako veľmi ešte neprenikli do Seba, ešte nevidia plne, nechápu, nerozpamätali sa, že dávno Už pristáli a sú to oni-My všetci.. Avšak, keď sa obmedzujeme na 3D verziu Zeme, tak sa točíme v ilúzii Moci, v ilúzii aktuálnch dianí z 3D perspektív a ilúzii v duality aj donekonečna..


Vraciame sa do toho, že vedome transmutujeme REALITY AKO MAJSTER UŽ ČISTÝ MAGI - MÁG - ČARO-DEJ - MAJSTER ALCHYMISTA - REALIZUJE SA VŽDY NAŠE VYŠŠIE JA - NOVŠIE VERZIE SEBA SA REALIZUJÚ KEĎ LEN Z HLBŠEJ JEDNOTY V SEBE SO SEBOU AKO SO VŠEKTÝM FUNGUJEME…Vedomie Seba ako Zdroja všetkého, ako Galaktického Občana, ako zjednoteného svetla hviezd je tá najvyššia moc - Navrátená Pamäť dostatočne na to, aby si mohol vedome začať vzostup tela, budovať vzostupné a majstrovské budovateľské vozidlo - matricu Novej Zeme - transmiter-procesor-nástroj-ultratechnológia - komunikátor Svetelného UNIverzálneho Galaktického Vedomia /svetelné kódy, ktorým SME Všetko v Jednom..Na ako dlho sa stratíme v čom záleží od nášho výberu zážitku, návraty hlboko do vnútornej ultimátnej technológie sú základy budovania Základného vozidla - tela Novej Zeme cez ukotvené Vedomie Novej Zeme ako Zjednoteného Vedomia všetkých Hviezd v JEDNEJ čo je proces premien na KRISTAAL silica štruktúru, ktorá je základná pre tie ďalšie..

🌟🛸🌟


- Galaktický Kontakt vyzerajúci INAK než by si človek myslel, všetko sa už udialo alebo môžeš čakať, skrývať sa do nekonečna pred sebou (ak je to tvoj prípad),

- Super rýchle TEMPO ZMIEN, čo bolo k dispozícii včera, dnes už nie je,

- Super Rýchle straty toho, čo je 3D, lebo ty udržuješ starú matricu na mieste a pri živote - rozoznávať to a dekonšturovať to je majstrovstvo samé o sebe, a do kedy je pre teba 3D stále možnosť - že chodíš von po niečo, dovtedy nie si Novej Zemi plne otvorený - čiže sebe ako Všetkým Galaktikom v JEDNOM..

- Kódy konfigurácie opačného padnutého UNIVERZA - opačných 999 - 666 - známka väzňa ktorý ani len netuší a nechce si priznať že v nejakom väzení je - ku tomuto je zdieľané celý rok 2021 a 2022 v našich príspevkoch - je to ľudské vedomie vo forme - ľudské telo, na ktorom sa buduje všetko z padnutého vedomia, preto všetko ťažko budované a tvrdo zarobené sa rozkladá kolabuje, a keď to nerobíš, tak budeš strácať...

- DimANtoví Inštalatéri - Kódy ako také nielen pre Jún - mega kristAAl, DiamAnt, Expanzie

- Slnovraty ako mega galaktické pasáže, kompletizácie, zatváranie starých dverí atď..

- Ty si cesta, docestoval si, TY otváraš portály Nových Možností, TY si len väčšom neobmedzenom príjme seba, tam nie je o čom, funguješ z miesta v sebe, kde všetko JE, alebo môžeš sa točiť v hrách na bytie na nejakej ceste

do nekonečna vrátane hier na to, či si myslíš že si prijatý, neprijatý, pochválený, odmietnutý, docenený spoločnosťou alebo nie - to je 3D spoločnosť vnútri vonku zobrazovaná, a keď sa v tomto motá, tvoje malé ja má na teba páky a nepustí ťa ďalej... ak sa funguje, vníma z 3D úrovne vedomia nevidíš seba a ani ostatných tým Kým naozaj sú, nevidíš seba ani ostatných v ich svetelnej celistvosti, takisto očakávania malého ja sú hlavnou príčinou všetkých sklamaní a zranených citov, lebo malé ja malo svoje lepkavé nite vo všetkom, a nebolo mu doručené čo chcelo, ale to čo POTREBOVALO...

ku Mieru na galaktickej úrovni v SEBE so SEBOU,

ku Tzv. sebaprijatiu na galaktickej úrovni - integrácie a zjednotenie seba v sebe ako všetkého -- nie je čo prijímať a riešiť keď si Na PRÍJME SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO - “TAM“ V TOM SPOJENÍ JE ÚPLNE VŠETKO ČO POTREBUJEME A ČO EXISTUJE...


- Ilúzia moci sa rozpúšťa, bezpečia, istoty, dopredu, že niečo budeš vedieť, chápať - nič z toho, musíš skákať do neznáma a zistíš... ego sa nemá čoho držať, nič nie je čoho by sa mohlo chytiť.. nič nie je reálne, len to čo TY REALizuješ, to čo TY VIBRUJEŠ, reality, čas, priestor, hmota sú vibračno-frekvenčné záležitosti, hmota nie je solídna, my manipulujeme energiu - hmotu - všetko - ale ako vyššie Zjednotené JA ako rozpamätaný majster, nie je ako malé ja fungujúce z nevedomia, nedostatkov, VNÍMAJÚCE CEZ KĽÚČOVÚ DIERKU..- len väčšie zmeny v elektromagnetizme, Prepólovávanie TELA, ako človek fungujeme z opačného severu, opačného kompasu, krištalizácia, expanzia kostí, lebky, zubov, hýbanie svetla v tele atď atď je to dobrodružstvo ..🗝


Na záver veľmi podstatné

zistenia a uvedomia si v týchto procesoch aké dôležité je:


Máš zážitok toho, Kým naozaj Si ? a nielen jeden ? Je to tréning, prax až pokiaľ to neuvedieš do praxe a neprestaneš sa odpájať od ZDROJA vnútri, trvá to, je to nový zvyk ktorý prebúrava tie staré... Energetické resety, rekalibrácie sa učím celý čas, pripomínam si ako ostať nielen prepojený ale vždy ísť ešte hlbšie do seba, odtiaľ expandovať..

Ak tieto zážitky nemáš, neuvádzaš to do praxe, je to celé o mentálnej úrovni a zdieľania svojoch 3D životov tvorených ľudskou mentalitou, čo je ľudské padnuté galaktické 3D vedomie, a všetko je následok tvorby z toho stavu vedomia, už len tvoje telo a všetky vzťahy a reality - celý život je tak tvorený..

Matie zážitkov seba ako toho, kým naozaj Si sú tie najdôležitejšie zážitky, lebo vtedy nepotrebuješ žiadne slová, chápeš, vieš, aplikuješ VEDOMIE SEBA AKO ZDROJA DO PRAXE A TO JE TVOJ ŽIVOT.. Ako 3D človek si myslíme, že vieme, ale aplikujeme nevedomie seba do praxe - tzv. ľudský život.. Cez Integrácie seba ako 3D tvorcu, presahovanie sa a vyberanie si INAK ako pred tým, robíme rozdiely, aplikujeme už iné vedomie, ale to sa nedeje keď si myslíme, kto seme a netušíme a ono je to cítiť - vidieť - počuť na každého slovách, je to vidieť na projekcii, že či je to stále v mentálnej rovine všetko, alebo už je to celým telom zdieľanie svojej Esencie..

Za čo sa považuješ alebo nie je, je MEGA súbor 3D presvedčení - obmedzení na SEBE -

(pred-sudkov) o sebe - tie najväčšie limity, ktoré ako prvé idú von z okna, lebo nič z toho tak nie je, a my SA STAVÁME VŠETKÝMI TYPMI (technickými, kreatívnymi atď),

V PRVOM RADE SME UMELCI TVORCI V KAŽDOM MOMENTE TVORÍME TEN ĎALŠÍ - KREÁTOR TVORÍ - majstri Architekti vesmírov sa obmedzujú na to, že sú nejaké typy alebo nie ? Keď žiješ z VEDOMIA VŠETKÝCH V JEDNOM - SI VŠETKY TYPY A ŽIADNE.. TY SI VŠETKY KOLEKTÍVY VEDOMIA V JEDNOM..


Novú Zem netvoríme z myslenia si ničoho, nemyslíme, operačný systém človeka je rozpustený, preto trénovať svoje meditačné stavy, plnú prítomnosť, len hlbšie spojenie so sebou ako so Zdrojom, BUDOVAŤ NOVÝ VZŤAH SO SVOJIM TELOM a postupne z nich začať fungovať je úplný základ, lebo bez toho sa ostávame točiť v 3D zdieľaniach tzv. životov ktoré stoja na ničom inom len na egom vytvorených príbehoch a verte mi, každý máme presne tie isté 3D príbehy - je to ako cez kopirák, prázdne to isté dookola.. Takže ak netušíš kto si, lebo na základe toho buduješ Nový Svet, je na čase začať plne ísť do toho, tvz cesta do hlbín SEBA, lebo inak je to ''také hrajuškanie sa na povrchu ''..


VŠETKÝM SA VRACAJÚ ICH VLASTNÉ TRIKY NASPÄŤ, VLASTNÉ MANIPULÁCIE NA ZÍSKANIE ZDROJA NIEČOHO ZVONKA ZA VŠETKY EXISTENCIE NARAZ, LEBO SI KAŽDÝ VYTVORIL MEGA VEĽKÝ energetický KARMICKÝ DLH, ktorý dosiahol maximá a ďalej sa už nedá

TAKŽE TOTO JE LEN VIAC ODHAĽÚCE A ODMASKOVÁVAJÚCE PRE VŠETKÝCH. Ak tvoje ego nie je na palube, je to úplne zbytočné, lebo v tom prípade je to také naťahovanie sa a len to vyčerpáva, preto prosím VŠETKÝCH SI BYŤ NAOZAJ PLNE VEDOMÍ TOHO, ODKIAĽ V SEBE ZDIEĽATE KEĎ NIEČO KOMUNIKUJETE. Zo separácie alebo z jednoty? vieš rozdiel medzi tým ? Je to proces PRÁCE SO SEBOU - EXPERIMEMTÁCIE SO SEBOU.

..

🔆

ZO STAVU úplne Iného než ľudského

VEDOMIA V BYTÍ TVORÍME SI NOVÉ ZÁKLADY, NOVÉ VZŤAHY SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM, SO SEBOU AKO SO ZDROJOM VŠETKÉHO, NA NOVÝCH ZAKLADOCH KDE TVOJE KOREŇ JE UŽ SVETELNÝ NIE ĽUDSKÝ MÔŽEME ZAČAŤ NIEČO ČO UŽ JE NOVÝCH KÓDOV BUDOVAŤ... VŠETKO TO STOJÍ NA VZŤAHU SO SVOJIM TELOM-UNIVERZÁLNYM SVETELNÝM TELOM-VEDOMÍM V HĹBKE, POZÝVAM MNOHÝCH SA VRÁTIŤ OVEĽA HLBŠIE DO ZÁKLADOV. Kde nie sú svetelné pevné základy a aplikované svetelné kódy Vedomia Novej Zeme Do Praxe, kde sa nepoužíva Multidimenzionálne Logično na miesto Lineárneho logična, tam nie je možné budovať Svetelné KristAAl hviezdne priestory-chrámy-mestá-nové civilizácie už Novej Zeme zo Zjednoteného vedomia všetkych Hviezdnych Národov v Jednom kde sa akýkoľvek jednotlivec a primárne rozdelenie na pohlavie dávno presiahlo... na tom tieto frekvencie pracujú a budú len intenzívnejšie...

….


Krásny čas,


S úctou


Tím M-A

Uvoľnenie sa do toho Kým už si a Kde už Si, odtiaľ čerpáme..1,210 views

コメント


bottom of page