top of page

Čím Vyššie Frekvencie, tým Väčšie Výzvy, Presah Času a Priestoru,Všetko je Relatívne Vedomiu Seba

Updated: Sep 23, 2022

.. a bližšie pochopenia 3D Zeme, 4D tranzitnej zóny a 5D - 6D plus Zeme.. od zimného slnovratu sa opäť viac zrýchlila harmonická konvergencia = ešte väčšie výzvy, testy, a to sú tiež mega možnosti zrýchlenia - akcelerácie svojho vývoja len viac… ako to uchopíš záleží len na tebe..


Všetko je Relatívne úrovni vedomia, z ktorej Vnímaš, funguješ - všetko je relatívne Vedomiu Seba - Si Mocný Stvoriteľ... Všetky reality, vzťahy, telo ako také, život ako taký - tvoje ZÁŽITKY SÚ RELATÍVNE ÚROVNI VEDOMIA, Z KTOREJ SA NA VŠETKO POZERÁŠ - ČI JE TO OBMEDZENÁ PERSPEKTÍVA STAROZEMŠŤANA ALEBO UŽ NEOBMEDZENÁ PERSPEKTÍVA, ŽE SA NAZERÁŠ ZO VŠETKÝCH DIMENZIÍ SEBA NARAZ, ALE TO SA BUDUJE, POSTUPNE OTVÁRA A SPRIETOČŇUJE CEZ VZOSTUPNÉ ALCHYMICKÉ TRANSMUTAČNÉ PROCESY...


VŠETKO JE RELATÍVNE HĹBKE PREPOJENIA SA SO SEBOU V SEBE AKO SO ZDROJOM VEDOMIA VŠETKÉHO - STAV JEDNOTY V SEBE SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM… HĹBKA JE VÝŠKA…


ČAS JE VIBRAČNÁ ZÁLEŽITOSŤ TAK , AKO JE VŠETKO. OD 5D PLUS PLYNIE INAK, VNÍMAME A ZAŽIVAME HO INAK.. EXISTUJE IBA PRÍTOMNÝ OKAMIH, KDE JE VŠETKO K DISPOZÍCII…


''OD 5D PLUS'' NEEXISTUJE ŽIADNA SEPARÁCIA, VŠETKO JE TU A TERAZ, TY SI VŠADE VŠETKÝM NARAZ TERAZ A NIKTO ZÁROVEŇ..

Keď Funguješ za obmedzeniami 3D matrixu vnútri, vonku, čiže, nie sú pre teba žiandy limit, keď si navrátil do svojej nekonečnosti a bezčasovosti, je to Úplne iné je Vnímanie a zažívanie času.. Na gloválnej úrovni,

Pokračuje samý kolaps separácie - 3D konštrukcia človeka to je…


...KDE SA SÚSTREĎUJEŠ, TAM SA MATERIALIZUJEŠ..


..TAKÝ MOCNÝ STVORITEĽ KAŽDÝ JE.. SÚSTREĎUJEŠ SVOJU ENERGIU A POZORNOSŤ NA TO, ČO SI PRAJEŠ ŽIŤ, ALEBO TO, ČO SI NEPRAJEŠ ?


SVIATOK ŽIVOTA JE KAŽDÝ MOMENT-KAŽDÝ NÁDYCH A VÝDYCH.. ŽIVOT SA DEJE CEZ TEBA PRE TEBA..

TVOJ PRÍSTUP KU VŠETKÉMU URČUJE TVOJ VSTUP KU NIŽŠÍM ALEBO VYŠŠÍM TYPOM REALÍT.. TVOJ celkový PRÍSTUP ako taký ku všetkému URČUJE TVOJ ZÁŽITOK v každom momente, lebo taký si si vybral zažiť, či si si bol toho vedomý alebo nie.. AK SÚ TO AKCIE V SÚLADE S TVOJIMI VYŠŠÍMI JA, SO SVETLOM TVOJEJ DUŠE (V SÚLADE SO SVETELNÝMI TELOM), TAK NETVORÍŠ KARMU, JE TO DHARMA A TÁ VYNULOVÁVA VŠETKO, ČO BOLO Z 3D ÚROVNE VEDOMIA TVORENÉ VRÁTANE 3D TYPU TELA..


Čím sú Vyššie Frekvencie Zeme ako také - toto sú už októbra 2021 len silovejšie a tlakovejšie kódy 6D-7D-8Dimenzie Vedomia Zeme-Seba, ktoré vytláčajú tlakmi, šokmi, kolapsmi, nútia ťa spať vtedy, keď telo povie, a nútia ťa navigovať z momentu, bez plánovania príliš dopredu, telo si prechádza z fungovania lineárneho do fungovania kvantového a to je úplne iné fungovanie a “rozvrh, než na aký sú ľudia zvyknutí”.. Svetelná Inteligencia v tebe ťa Vedie jednať z momentu tak, ako je v súlade s vyšším Ja v danom momente bez toho, čo si o tom malé ja-ego myslí.. čiže bez toho, čo si o tom človek, teda 3D aspekt vedomia myslí, ten končí, ten nemôže nič kontrolovať.. Telo rapídne a radikálne vyplavuje všetok 3D programing - celú konštrukciu 3D verzie Zeme, všetky energie-émocie za všetky časy - životy - existencia teba všade ako všetko, všetci teraz - vždy všetko existovalo tu a teraz, nikdy to nebolo skryté, všetky existencie sa teraz z DNA premietajú do každého poľa, len keď fungujeme z 3D úrovne vedomie, čiže z amnézie, z myslenia si, z očakávaní, z rozmyšľánia, domnievania, tak si zatvárame portály, znemožňujeme VSTUPY, aby sme naozaj videli, že všetko existencie KULMINUJÚ TU A TERAZ DO TEJTO JEDNEJ A VYPLAVUJÚ VŠETKY VON, VYNULOVÁVAJÚ SA NÁBOJE, VYMIEŇAJÚ A ZJEDNOCUJÚ POLARITY.. VYNULOVÁVA SA ľudská pamäť, myslenie, poznanie, databanky, vynulováva sa Akáš rôznych levelov až po Veľkolepý Akáš, píšeme Nový, ale to sa nedeje, keď sa stále z 3D Konštrukcie Funguje, vníma, tvorí život... to ide zrýchlene do kolapsov, všetky tzv. ťažko vybudované ľudské životy, vťahy, ostáva len to, čo je čisté - cez pôrodný kanál, cez 0.0 vychádzame von na etapy ako tvoje Pravé Ja-My Novej Zeme... z ničoho budujeme všetko, len z nášho Božského napojenia a spoľahu na Celý Vesmír v sebe, tak sa buduje hlboký kvalitný vzťah so sebou ako so Zdrojom všetkého... všetko čo každý potrebuje - potreba SEBA ako všetko naplno, lebo tak začína vynulovávať galaktickú karmu, ktorú si ťahá v DNA (bez výnimky, je to dlhý dlh seba sebe, ktorý sa zrýchlene vyučtováva)... Karma už neexistuje o 6D plus,lebo všetky tvoje akcie sú v SÚLADE S TVOJIM VYŠŠÍM, VZOSTÚPENÝM JA - S TVOJOU NOVOU LEN ČISTEJŠOU VERZIOU NOVEJ ZEME, KTORÁ NEUSTÁLE VYVÍJA, NEUSTÁLE LEN HLBŠIE ČISTKY A ZRÝCHLENÉ DNA PREPISY CEZ SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA VZOSTÚPENEJ NOVEJ ZEME ...


KÓDY MAJSTROV BUDOVATEĽOV A BOŽSKÉHO VEDOMIA, KTORÉ LEN VO VÄČŠEJ SILE ÚRADUJÚ OD JESENE-ZIMY 2021 (OKREM INÝCH), doslova TLAČIA z každého von všetko to, čím si bráni skákať ďalej do úplne iných realít, úplne iných - vyšších dimenzionálnych verzií SEBA - je to v každého tvári a bude len viac, kde všade si nedovoľuje TRANZIT do svojich len vyšších, teda vibračne ľahších a oveľa viac svetelnejších verzií SEBA - Novú Zem tvoríš zo svojich majstrovských verzií vyšších relmov ukotvených v tele, sú to nebeské relmy, SNOVÉ Lucídne frekvencie a kódy, ktoré sa tak ultra vysoké, človek nemôže fungovať, musí ísť spať, aby integroval svetelné kódy, odrovnajú ho.. pri tranzitoch z uhlíka na krištáľ - silica, potrebujeme spať ako nikdy pred tým, byť sami, nemať nikoho vo svojom poli po dlhý čas... inak si spomaľujeme procesy... zastavujeme aktivácie a budovanie merKAby na vzostup...

✨🌀🛸

Fotónové svetlo, ktoré musia bunky vstrebávať úplne oslabuje telo, vypína ho, rozkladá na úplne súčiastky ako VOZIDLO, skladá ho opäť po novom, ale ten čas na regeneráciu, opravu, prepis DNA si vôbec človek nedovoľuje dovtedy, dokedy sa poriadne nezobudí a nezistí, že je to všetko o jeho tele, ktoré nedokáže uskladniť toľké svetlo - kódy Vedomia Novej Zeme.... Fotónové svetlo, ak si tvrdý oriešok ťa vyčerpá, rozpráši, aby sa ego vzdalo, odovzdalo tej svetelnej inteligencii svetelného tela, ktoré sa snaží opravovaž všetkú škodu napáchanú na DNA, aby si svoje vozidlo mohol opäť budovať na vzostupné vozidlo do neba, kde existujú len vzostúpení majstri - z tohto vedomia ukotveného neba na Zeme fungujeme a budujeme úplne nové všetko... 3D je tvorené 3D človekom fungujúci tvoriaci každý moment z padnutého galaktického a padnutého nebeského vedomia, preto 3D je galaktická väznica, PEKLO - súboje frekvencií, súboje duality, mentálne hry nižšieho ja (všetko v sebe) - preto simulácia a väzenie - tebou tvorené bez toho, aby si vedel že si v ňom a ako hlboko siaha... Je to hra o moc a kontrolu v sebe-vonku... výber strany... večný boj... sme vo finálnych tzv vyvrcholeniach ako tak končí 4D tranzitná dimenzia, vrcholia boje v každom, kto funguje z vedomia starej zeme v sebe, preto aj vonku... MY SI NEVYBERÁME STRANY A STRÁCAŤ SA V BOJOCH A O NIEČO, ZA NIEČO, VYBERÁME SI INTEGROVAŤ VŠETÚ TMU-SVETLO V JEDNO A PAPÁČKO.... OD 5D NIČ Z TOHO, ČO ČLOVEK POVAŽUJE - považoval ZA DÔLEŽITÉ (už) NEEXISTUJE... TO BOLI LEN 3D HRY, IDENTITY, LIPNUTIA NA NIEČOM, ČO AJ TAK NIKDY NEBOLO TAK, bolo to o úplne niečom inom...

Tranzitná zóna do Novej Zeme a jej počiatočných frekvenčných pásiem je

4D, ktorá slúži ako stav medzi starou a novou zemou - veľkolepý očistec, je to tiež galaktická karanténa - prebudenie do nočnej mory, očistec, v ktorom si zastavený do kedy nedokážeš prejsť bránou do neba na celotelovej úrovmi... Smrteľník končí, toto je pre nesmrteľníkov, odvážnych v nás... Je to pre majstrovské verzie vyšších relmov v nás.. Vo svojej podstate nesmrteľník ~

si bez konca a bez začiatku, si nikto a všetci... pochádzaš zovšadiaľ a odnikadiaľ zároveň... presahuješ 3D rasu, mentalitu a telo tiež...


KONČÍ SA možnosť fungovania zo separácie vedomia, zo separácie od ZDROJA všetkého v sebe ako takého - končí VNÍMANIE ODDELENE OD SEBA A VNÍMANIE VŠETKÝCH ROZDIELOV, KONČÍ SA POZERANIE SA IBA NA TO, ČO JE NA POVRCHU,

KONČÍ SA SEPARÁCIA, JE ILUZÓRNA, NEDOSTATKY NIE SÚ, SÚ ILUZÓRNE, LIMITY SÚ LEN V HLAVE, NIČ Z TOHO NIKDY NEEXISTOVALO, SÚ TO MENTÁLNE KONŠTRUKTY, NA KTORÝCH ČLOVEK BUDOVAL SVOJE REALITY, VZŤAHY A CELÝ ŽIVOT A TO VŠETKO IDE DO KOLAPSOV - ĽUDSKÉ 3D TELO KONČÍ,

ALE TÝM, ŽE stále MASY SÚ V TÝCH HOLOGRAMOCH STRATENÉ - TEDA VO SVOJEJ HLAVE SÚ, VRÁTANE STRATENOSTI V TZV. FALOŠNÝCH VZOSTUPNÝCH REALITÁCH A NOVÁ ZEM JE UŽ TAK DIAMETRÁLNE ODLIŠNÁ, SLÚŽI AKO POLARITA TEJ STAREJ, ŽE SA PREHLBUJÚ PRIEPASTE MEDZI NOVOZEMŠŤANOM A STAROZEMŠŤANOM A JEDNO AKO SA NA POVRCHU JAVÍ, POVRCH NIKOHO NEZAUJÍMA IBA 3D ČLOVEKA... Tvoja energia projektuje - transmituje Hologram - matrix, z ktorého vnútri žiješ, funguješ, taký zažívaš, lebo taký premietaš von...

Cez aký kódový konštrukt vedomia projektuješ VEDOMIE Seba, taký zažívaš... Stará Zem je samé obmedzenie, kontrolné systémy, nedostatky, zastrašenie, hry masiek, hry na niečo čo však pod povrchom je úplne inak... HRY separácie vedomia --- nechávaš si určovať všetko zvonka, necháš sa definovať vonkajšom, necháš sa definovať svojim 3D aspektom /egom, aby ti určovalo všetko... Tvoríš z nevedomia každý moment, operuješ s nižšej mysle, prístup máš len veľmi obmedzený, lebo si sám stojíš v ceste do Ďalších DIMENZIÍ seba, kde sú všetky odpovede, informácie, všetko TU JE a TERAZ - MOC JE V PLNEJ PRÍTOMNOSTI A SILA TKVIE Z TVOJEJ JEDNOTY V SEBE SO ZDROJOM VŠETKÉHO V SEBE, VONKU NIČ A NIKOHO NEHĽADÁŠ, NIČ TAM NIE JE, IBA TVOJA PROJEKCIA. Ak si vo svojej hlave, nie si prítomný... ľudské rozmýšľanie je operovanie z 3D mysle... je to používanie separovaného ľudského mozgu, kde dominuje jedna hemisféra, čiže vnímaš zo separácie Času priestoru, zo separácie vedomia vnímaš... vtedy Vnímaš Novú zem ako výmysel, lebo do nej nemáš vstup, kvôli prístupu a dimenzii vedomia, z ktorej fuguješ, alebo je to v budúcnosti pre teba, nevidíš, že je to teraz, čo je v poriadku, je to o postupnom dovolení SEBA a Otváraní si portálov do Vyšších Dimenzií a Tvorbe Dúhových mostov do Novej Zeme individuálnych a kolektívnych, pretoak fungujeme z Vedomia Novej zeme ukotveného v tele, MY sme premosťovači a priestor Novej zeme cez svoju projekciu, priestor, tvorbu ponúkame, zideľame, ale čo s tým kto urobí, už nie je na nás.... Neoperujeme už z nižšej mysle, ani z rozdelenia hemisfér, ale z jednoty mozgu a srdca, z jednoty všetkých orgánov a systémov v tele ako takých, čo koreluje so systémami matrixu vonku... VŠETKY ZÁVOJE MEDZI DIMENZIAMI, ŽIVOTMI, VŠETKY BARIÉRY, BARIKÁDY, OBMEDZENIA SME ROZ-PUSTILI - PUSTILI SA - OPUSTILI STARÉ KOLEKTÍVY, NOVÉ SÚ TU K DISPOZÍCII, AK TO TY UŽ PREDSTAVUJEŠ... INAK DOVTEDY TVORÍŠ STÁLE RODINY, VZŤAHY STAREJ ZEME, DO KEDY ICH VNÚTRI ŽIJEŠ V SEBE SO SEBOU A ICH MENTÁLNE HRY MEDZI SEBOU, ČO JE TIEŽ NIŽŠIE JA PROTI VYŠŠIEMU JA, A ČLOVEK ANI LEN NETUŠÍ ROZDIEL, TO SA UČÍ CÍTENÍM CEZ ZÁŽITKY ROZDIELOV TZV. NA VLASTNEJ KOŽI - ČO JE NAOZAJ NOVÁ ZEM, ČO NIE, ČO JE AKOŽE NOVÁ ZEM ATĎ... DOVTEDY TIE POLARITNÉ OPOZITÁ POTREBUJEME, DO KEDY ICH NEZJEDNOTÍME CEZ ZISTENIA ROZDIELOV A VEDOMOM VYBRATÍ SI V KAŽDOM MOMENTE PRESAH STAREJ ZEME V SEBE - TO ROZDELENIE ZEMÍ SA DEJE V KAŽDHO VNÚTRI.. DO KEDY CELOTELOVO NEPREVIBROVAL ASPOŇ DO 5D FREKVENČNÉHO PÁSMA -- 5. DIMENZIE VEDOMIA - ZMAJSTROVANIE IBA BYTIA - UNIVERZÁLNA KOZMICKÁ MATKA,LÁSKA, KTORÁ IBA, NA ZÁKLADE TOHO ZMAJSTROVÁVAŠ KONANIE, AKCIE, TVORBU (UNIVERZÁLNY OTEC)... FUNGUJÚ AKO JEDNO VNÚTRI... U ČLOVEKA FUNGUJÚ SEPAROVANE, PRETO HRÁ HRY NA POHLAVIE (DUALITA), SEXUÁLNE PÁRY ATĎ... ČO JE SÚČASŤ STAREJ ZEME, PRESAHUJE SA TO CEZ 4.DIMENZIU.. ČO JE DUALITA ODOHRÁVANÁ V SEPARÁCII NA ČAS A PRIESTOR.. PRETO V 4D SA ODOHRÁVA VŽDY NEJAKÝ BOJ PRE A PROTI... DO KEDY NEZJEDNOTÍME PADNUTÉ NEBO SO VZOSTÚPENÝM.. PADNUTÁ HVIEZDA A VZOSTÚPENÁ Hviezda (ty ako starzemšťan a ty ako novozemšťan)...


CEZ ZJEDNOTENIA A PRESAH CELEJ 3D RASY AKO TAKEJ NA GALAKTICKEJ ÚROVNI, VTEDY ÚPLNE SEPARUJEŠ VERZIE STAREJ A NOVEJ ZEME V SEBE, VYBRAL SI SI, UŽ NEFUNGUJEŠ Z VEDOMIA STAREJ ZEME V SEBE POSTUPNE VÔBEC, AJ KEĎ TIE KÓDY STÁLE Z TELA SA ČISTIA A AJ BUDÚ, LEN JE TO UŽ ÚPLNE INÉ...
Link na darované video na témy: Relatívnosť Všetkého-Si Mocný Stvoriteľ, Transcendencia Času a Priestoru, Kozmická Pamäť, Krist DiamANt Srdce a Gény atď.. Je to Nastrihaná Ukážka zo stretnutia, ktoré bolo 27.12.2020, bolo cca 3 lineárne hodiny dlhé, je v rámci Dvojkurzu Školy Majstrov Novej Zeme s Názvom Nová Zem, Vzostup Tranzity v praxi.. V prípade záujmu o viac info - pozri sekciu Školy Majstrov Avatarov Novej Zeme:

Čím vibrujeme vyššie na celotelovej úrovni, tým menej existuje separácia, limity, nedostatky - tým menej existuje 3D Zem, alebo

Tým Väčšie a Nonstop Výzvy Pre človeka, Rýchlejšie všetko Kolabuje do 1 bodu, lebo sa Zlučuje všetko v JEDNO, vynulováva všetko, čo nie je minimálne 6D databázy, všetko ostatné ja zastaralé a neaplikovateľné...

ŽIADNA Separácia Neexistuje od 6D iba NULA a JEDNOTA.. V každom sa zjednocujú všetky verzie Zeme, všetky časové matrixy, evolučné štádiá zeme v Jednu, seba ako všetko, všetky fraktály, všetky časti seba, všetky polarity, všetky aspekty vedomia seba na úrovni posvätnej (na úrovni duše) a na úrovni galaktickej - všetky v JEDNO na to aby sa úplné ODDELENIE udialo v tvojom živote, v tvojich realitách... od toho bodu funguješ ako NovoZemšťan, VŠETKO SLÚŽI ÚPLNE INÝM ÚČELOM A SI V SLUŽBE NOVEJ ZEME CEZ SVOJE SVETELNÉ UNIVERZÁLNE TELO-VEDOMIE.. BUDUJEŠ MERKABU VEDOME, KTORÁ SA POSTUPNE ROZPADNE A VYTVORÍ SA SUPER SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA V TVOJOM TELE - ZLÚČIL SI, VYČISTIL DO DOSTATOČNEJ MIERY VŠETKY GALAKTICKÉ BRÁNY GAII V SEBE A TIEŽ PLANETÁRNE Brány, SLNEČNÉ Brány si ZLÚČIL V UNIVERZÁLNY systém mega Brán v sebe Svetelného Univerzálneho Galaktického Vedomia CEZ VZOSTUP VEDOMIA A TELA... JE TO VIAC NEŽ MEGA PROCES NEKONČIACI SA... KAŽDÝ Z NÁS JE BEZ KONCA A ZAČIATKU...

**

Úroveň vedomia, z ktorej fungujeme, vnímame, tvoríme, je VÝŠKA FREKVENCIÍ, NA KTORÝCH VIBRUJEME Celotelovo.. Vieme SPOMAĽOVAŤ A ZRÝCHLOVAŤ ČAS PODĽA RÝCHLOSTI ROTÁCIE SVOJHO POĽA - podľa rýchlosti rotácie svojej Merkaby ~ atómov ~ svojho poľa. NA VŠETKO SA ROZPAMÄTÁVAME A ZISŤUJEME VŠETKO CEZ BYTIE PLNE PRI VEDOMÍ A PRÍTOMNÍ HLBOKO VO SVOJOM TELE, kde vsetko je, odkiaľ to všetko pramení..


Návrat do Novej Zeme Je návrat do

Bezčasovosti našej Svetelnej Esencie - je to Univerzálny čas Univerzálneho Kozmického Svetelného Avatar tela sa odvíja vždy od aktuálnych kozmických frekvencií Novej Zeme a funguje úplne inak ako to ľudské....

Ku kvantovému skákaniu, presahu času a priestoru, ku vedomému kolapsu realít a ku aktivácii oveľa vyšších realít Novej zeme, ku otváraniu a udržiavaniu portálov super hojnosti Dúhových mostov Novej Zeme sa plánuje špeciálny kurz počas roka / pasáže 2022.


kRAsny čas,


s Úctou tím

Maria Guidance

AvaTari Novej Zeme

💜


991 views

Comments


bottom of page