shutterstock_2097287089.jpg

Tvoj Sprievodca Evolúciou Vedomia a Tela, Sprievodca UNIverzálnym Svetelným Galaktickým Vedomím a Telom, Frekvenčno-Vibračným Vzostupom a Tranzitmi do Najvyšších Oktáv Svojej Existencie:

IMG_6281.JPG

Maria ARaMAteNA Guidance

Univerzálna a SolARna Hviezdna Brána Aramatena, Energeticko-Éterický a Chirurg, Žitie Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme - zosobnenie, stelesnenie,

Presiahnutý Multidimenzionálny Galaktický Čeneling - žijeme prirodzene všetky BYTosti v jednej :)

Sprievodca Transcendenciou,​ Sprievodca Aktiváciami Tvojej Hviezdnej Pamäte, Tvojho PlnéhoS-Tvoriteľského, Alchymického Potenciálu - Vedomia Svetelného Tela Kristovej Svetelnej DNA  a ich Využitia v Súlade s 12D Novou Zemou, Sprievodca Expanziou a Evolúciou Super Vedomia, Sprievodca Galaktickým Vedomím a Svetelným Telom ako takým, Sprievodca Multidimenzionalitou, Vzostupom na úrovni Vedomia a Tela, Sprievodca Tranzitmi do Dimenzií  Frekvencií Novej Zeme. Sprievodcovstvo, Asistencia a Podpora Pre Teba So Super Akceleráciou Tvojho Vývoja a Alchymických Procesov Transmutácie, Transformácie, Vzostupu a Tranzitov do Existencií Seba ako Vyšších Ľahších Oktáv Svetla z Pôvodných Expandovaných Vzostúpených Stavov Vedomia a Bytia, ​ Sprievodcovstvo, Asistencia, Podpora s: Návratom Ku SEBE ako ku Svetelnému ZDROJU Vedomia Všetkého, ZDROJU Kreatívnej Energie - Životnej Sily - Energie, Asistencia s Aktiváciou a Využívaním celého Potenciálu Stvoriteľa, Achymistu, čiže celý DNA potenciál Vedomia Svetelného Krist. DiamANtovéhoPlazma Slnečného Tela, Sprievodca  Galaktickým Vedomím, Multidimenzionalitou, Hviezdnou Pamäťou, Evolúciou, Expanziou Vedomia, Vzostupom na Úrovni Vedomia a Tela.  Sprievodcovstvo Tranzitmi do Frekvencií Novej Zeme na úplne všetkých úrovniach. Sprievodcovstvo: Alchymickými Transformačno-Vzostupnými Procesmi.  Majstrovstvo Života cez Zmajstrovanie Seba.  Svetelné Krist. Solar Plazma Adamantiové Univerzálne Telo Novej Zeme, Portál ANdaRA a  Tvorba Vzostupných Komunít Aurora Platform Tranzitnej Zeme do Aquaelle Matrixu Vzostúpenej Zeme v Andromede.

Dominantné Galaktické Línie, Hviezdne Rodiny, Kolektívy Vedomia (monády):

Najdominantnejšie v mojej DNA sú Línie Modrého Lúča (Indigo)  Melchizedek - Andromedánske Venúšanské Kristos Línie úzko prepojené so Siriusom B - delfínie vedomie, vodné databanky Zeme, Portálový Most do Andromedy, Aqua-Mer Bytosti

 a Andromedánske Indigo Kristos Línie v úzkom prepojení s Venúšanskymi líniami Ha-Thor a Hatshepsut z 18. Egyptskej Dynastie - Správca  2D Grálu, Ďalej

Solárny Kmeň (Slnečné RA-AR Vedomie) Línie Rodiny ARaMAtena , 

Moja Domovská Hviezdna Rodina Je: 

Rigel - Orion, ktorý je Domovom najmä Anjelskej RAsy Marie Magdaleny a Avian Serrez Anjelskej Rasy 18. Egyptskej Dynastie, ktorá je genetický výtvor Oriona-Siriusa reprezentovanej Akhenatenom a jeho rodiny-línie - Správci Piateho Dimenzionálneho Grálu.

Avatar Jeshua je správca 8D Grálového Bodu, Avatar Artur je správca 11D grálového Bodu. 

Kľúčové Kódingové Genetické Sety Inštrukcií, ktoré som si vybrala opraviť, obnoviť, scelistviť, spravovať a žiť ich plnú expresiu a dary sú najmä Kódingy Modrého Aqua-Orapahim-Braharama-Maharaji Modrý Níl Kóding a Kóding Mádži Fialového Plameňa, Fialových Slniek, Zlatý Kóding Lyra-ARaMAtena. 

Môj kľúčový Kóding čo sa týka 12. Originálnych Esínskych Kristos SolARnych Kmeňov PraPôvodnej Kozmickej ANjelskej ''Ľudskej'' Rasy - Hviezdne Kmene, ktoré založili Prvotné Civilizácie je Šiesty Kmeň RamaYana. Mnohí silne so mnou rezonujúci a ktorí sa inkarnovali v oblasti, kde aj ja, sú presne toho istého Hviezdneho Kmeňa. Viem to rozoznať tak, ako všetko ostatné.. 

Vysádzanie Zeme, Budovanie Zeme, Originálna Architektúra Zeme, Práca na jej Kristos-Krištáľovej Svetelnej Štruktúre a Mriežke - Pamäť najmä cez Lyranské-Sirius Línie,

 

Práca s Vodou a s Databankami, s Kritos Architekúrou a Jadrom Zeme, Práca s Akášmi rôznych Levelov, s Knižnicami, Práca s Genetikou cez Sirius B a Androméda Línie,

Univerzálna Láska a Životná Sila, Frekvencie-Vibrácie-Zvuk-Svetlo, Energetická a Éterická Chirurgia, tzv. 

Výchova a Starostlivosť cez Venúšanské Kristos Línie HaThor Kozmickej MAtky, cez Mariu Magdalenu Rigel Línie, tzv. Učiteľstvo - Sirius-Lyra Línie,

Poznatky Ku Svetelnému Kristos-Diamantovému Plazma Slnečnému telu zdieľam v prepojení najmä s Andromedánskou, Siransko-Lyransko a s Arkturiánskou Líniou a Aramatenou Solárnym Kmeňom.. Je to veľký Mega Mix, z ktorého čerpám.. Sme všetci v jednom, aj keď niektoré línie sú dominantnejšie než iné..

LeMUria-Atlantis-Egypt sú len malá omrvinka z civilizácií, ktoré sme tvorili prácu rôznym MIXovaním genetických materiálov - Kódov a expresií Rôznych až Všetkých Galaktických Kódov Vedomia..

Prečo to Zdieľam ? Lebo mnohí, ktorí so mnou rezonujú, cítia, že majú ku mne blízko sú z tých istých, alebo veľmi podobných Svetelných Hviezdnych Línií a Rodín :)

Ľudský Galaktický Experiment, ktorý sa naplno naštartoval počas Atlantisu je Darom VŠETKÝCH genetických kódov Všetkých Bytostí - Galaktikov - Odomykáme, Integrujeme ich Všetkých v Sebe, ale niektoré línie sú dominantnejšie - to sú Naše Monádové Hviezdne Pravé Identity - Hviezdne Svetelné Rodiny. Plnú pamäť na svoje konkrétne Hviezdne rodiny a Línie som odomkla cez prácu práve s Monádovym Svetelným 6D-9D Telom, čo je fungovanie ako Kolektívy Vedomia - Individuálec Je už Presiahnutý,

v ktorého Vývojovej Vzostupnej Etape na úrovni tela práve som..

Avšak netreba sa limitovať na zlomok alebo na jeden fraktál , keď Celý CELOK je k dispozícii :)

Sme všetko v jednom..

CEZ SVOJ VZOSTUP INTEGRUJEME VŠETKY DIMENZIONÁLNE VERZIE ZEME A 

VŠETKY EVOLUČNÉ ŠTÁDIÁ ZEME VO VŠETKÝCH PIATICH ČASOVÝCH MATRIXOCH - HARMONICKÝCH UNIVERZ, ŽIJEME POSTUPNE ZO ŠIESTEHO HARMONICKÉHO UNIVERZA, KTORÝ BOL LEN NEDÁVNO VYTVORENÝ PO VZOSTUPE ZEME (2016-2020).. NA KAŽDOM JE SA VYSLOBODIŤ Z 3D MATRIXU ZEME - Z JEJ PRVÉHO ČASOVÉHO MATRIXU A ODOMKNÚŤ CELÝ ZVYŠOK, PREPISOVAŤ SVOJU DNA CEZ POKRAČUJÚCU BOŽSKÚ HARMONIZÁCIU DNA A ZJEDNOTIŤ SA S JEJ VZOSTÚPENOU VERZIOU - SLNEČNÁ KRISTOS HVIEZDA, KTORÁ JE PLNE MULTIDIMENZIONÁLNA A GALAKTICKÁ. NAŠE SVETELNÉ TELÁ SÚ VZOSTUPNÁ TECHNOLÓGIA SAMA O SEBE A KOMPLEXNÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA, KTORÝM VZOSTUPUJEME DOMOV.. ZJEDNOCUJEME SA S VEDOMÍM JEDNÉHO - ZJEDNOTENÉ VEDOMIE  SLNKA

AR-RA a NAŠE SLNEČNÉ TELO ORIGINÁLNEHO KRISTOS TEMPLÁRA AVATARA RÍŠIHO 

KA-THA-RA TELO. 

Maria.jpg

Zdieľam VŽDY moje napojenie, ukotvené UNIverzálne Svetelné vedomie v mojom tele, z ktorého fungujem, žijem, čerpám,

Zdieľam moje Prístupy, Vstupy, Poznania,  ZdieľamE vzostupnú katapultujúcu platformu, posvätný vzostupný, aktivačný, čistiaci, priestor Novej Zeme Jednoty Vedomia, prejavuje sa ti dôvera, je to super Možnosť pre teba, pre nás, keď to s tebou Zdieľame, alebo aj keď sa ti zasielajú Andary..

 

Nadobudnuté Kvalifikácie avšak Sprievodca Vzostupom, Multidimenzionalitou a Do Dimenzií Novej Zeme si musí prejsť vlastnými Tranzitmi, aby mohol ostatných sprevádzať a Svietiť na cestu. Na to nám Nikto certifikát nedá, to je cítiť a vidieť z tvojej Energie:

 • Kedysi počas ľudského života: Coučing, Mentoring Prenášanie Života do úplne iných úrovní - Oblasť celistvého Zdravia a Wellness,

 • Kundalini Jóga, Mantry, Meditácie (kedysi), 

 • Sila a Moc Zvuku - Zvuková, Vibračno-Frekvenčná Alchýmia s Krištáľovými Alchymickými Misami,

 • Hĺbková Psycholanalýza, Terapie rôzneho typu vrátane Regresnej (kedysi), 

 • Práca s Univerzálnou Životnou Silou a s Vedomím Seba vo všetkých Dimenziách - tzv. Vyššie Stavy Vedomia Prirodzeným Organickým Spôsobom - Práca so Sebou ako s Energiou a Kanálom Zdrojového Slnečného Toku - Univerzálnej Životnej Sily-Energie,

 • Špecialista na Byliny, Rastliny a Detox, Špecialista Minerálnej a Rastlinnej Ríše ako takej, 

 • Galaktický Bio-Elektrický Multidimenzionálny KomUNIkátor presne tak ako ANDARY - ANdarián, 

 • Neobmedzené Kvantové Multidimenzionálne Vedomie,

 • Sprievodca Evolúciou Fotónovou Kristos Svetelnou SolAR Plazma Galaktickou DNA (vedomie a telo Novej Zeme)  Evolúcia Super Vedomia a Iluminačného Tela Novej Zeme,

 • Otvárač Strážca, Správca a Spravovateľ Univerzálnych SolARnych Galaktických a Planetárnych Brán Vedomia Novej Zeme a jej Svetelnej Kristos Plazma Štruktúry, je to posvätná konštrukcia Vzostúpenej Hviezdy Novej Zeme,

 • Žijúca Krištáľová Plazma Štruktúra Novej Zeme, Žijúce Kódy Super Vedomia a Tela Novej Zeme,

 • Žijúci Dúhový Most do Vyšších Dimenzií Novej Zem - Premosťovač - Otvárač a Správca Brán - Vzostupná Platforma - Galaktický Šaman - Časový Alchymista,

 • Čeneling presiahnutý v 2019-2020,

 • Tlmočník Svetelných Kódov Univerzálnej a Genetickej Knižnice Poznania Lyranských Kráľovských Dómov, Tlmočník Holografických Smaragdových Kristos Tabletov Originálnych Kristos Zakladateľských PraRás,

 • Akášický Archivár - Tlmočník - Knižničiar - Spisovateľ - PÍŠEME NOVÝ AKÁŠ, NOVÚ GALAKTICKÚ HISTÓRIU TERAZ CEZ VYNULOVANIE TEJ STAREJ...

IMG_6291.JPG
shutterstock_2097054286.jpg