Multidimenzionálny Kurz K dispozícii
Na Zakúpenie Si s Názvom:


Svetelné UNIverzálne Galaktické
(Super) Telo - Vedomie Novej Zeme:
shutterstock_1799358835.jpg

NEUSTÁLE ZNOVU-ZRODY NOVÉHO SVETELNÉHO HVIEZDNEHO ČLOVEKA - SVETELNEJ KOZMICKEJ KRISTOS BYTOSTI A FUNGOVANIE Z ÚPLNE INÝCH STAVOV VEDOMIA VĎAKA ČOMU PREMIEŇAME SVOJE TELO, ČO KAŽDÉHO BUĎ PRIESTOR NOVEJ ALEBO STAREJ ZEME, LEBO V TELE SÚ KÓDOVÉ ZÁKLADY A SYSTÉMY 3D MATRIXU, KTORÉ DEKONŠTRUUJEME, REKONŠTRUUJEME ZA UPLATŇOVANIA KÓDOV NOVEJ ZEME CELÉ SVOJE TELO A REALITY, KTORÉ SÚ ZÁKLADOM PRE ŽIVOT NOVEJ ZEME, LEBO TVORÍŠ NA ZÁKLADE INÝCH KÓDOV VO SVOJOM TELE.. DOKONALÉ VEDOMÉ PROCESY ALCHYMIZÁCIE, KRIŠTALIZÁCIE, SOLARIZÁCIE, DIAMANTOVENIA A PLAZMOVENIA CELÉHO SVOJHO TELA (spiritualizácia hmoty), ČO JE ZÁROVEŇ VOZIDLO DO NEBA (do Novej Zeme) - SVETELNÉ VZOSTUPNÉ VOZIDLO  (zlatý koč) DO VŠETKÝCH DIMENZIÍ ÚROVNÍ VEDOMIA - BYTIA SEBA VO VŠETKÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH.. 

Tento Unikátny Super Kurz Školy Majstrov Novej Zeme

pozostáva z Piatich cca 3-3,5 hodinových ultra fičákových stretnutí-Videií, dokopy okolo 15-17 lineárnych hodín mega aktivačného materiálu.

Tento Kurz tiež Asistuje s oveľa Hlbším Chápaním Seba a toho Kým Naozaj Si, nie toho, kým si Myslíme z 3D perspektív, že sme.. Asistuje tak Celkovo so skutočným hlbším chápanie týchto alchymických transmutačných vzostupných procesov neustálych tranzitov do vyšších a vyšších oktáv svoje existencie.. Neustále Pôrody Svojich Vyšších Seba Expresií v Inom tele, v Inej forme.. Nekončiace sa Metamofórzy, Čistenia na všetkých Úrovniach aj po stelesnení 6D tela, Tranzity pokračujú, sú na etapy, niektoré sú viac zásadnejšie, ako iné, ale je to neustála evolúcia - každý Musí Stelesniť Slnečnú TerraNovu Hviezdu, a tieto procesy si môžeš akcelerovať, doslova je to nwvyhnutné a tvoriť si to tak oveľa hladšie, ale stále sú to viac než mega super intenzívne procesy PREPISU Genetiky cez Svetelné-Krištáľové-Plazma-Galaktické-Slnečné Páry Vlakien DNA.. 

Keď si zistil, ako na to, ako to naozaj všetko funguje cez svoje procesy-zážitky-zistenia-cez svoje napojenie, keď máš Základy Novej Zeme vo svojom Tele, tak pokračuješ ďalej.. A preto toľko toho zdieľam voľne dostupného, ale je to len omrvinka v porovnaní s tým, čo zdieľam v Super Kurzoch - Balíkoch Videií Novej Zeme - Nového Kozmického Svetelného Kristos Anjelskeho Človeka - Slnka - Večné Kristos Diamantové Slnko - Si opäť ZDROJ a Kanál Zároveň - si Všetko v JEDNOM.

Je to celkovo pre väčšiu a oveľa hlbšiu aktiváciu a podporu Svetelného UNIverzálneho Vedomia, ktoré sa formuje do Univerzálneho Svetelného Kozmického Kristos Tela rôznych Kódových typov (kódingy Elohim-Oraphim-Seraphim a ich rôzne kombinácie)

a rôznych Dimenzionálnych setov súborov kódov (rôzne aspekty galaktického vedomia, Kristovho a Zdrojového vedomia) - každého Vzostupné Vozidlo a zároveň priestor (telo) je tiež Komplexný systém 12. Hviezdnych  - Galaktických Brán Vedomia - Je to vzoszupná technológia a majstrovská budovateľská technológia.. Ako sa Zem opäť premieňa na jej vzostúpenú Kristos Verziu Slnečnej Hviezdy, každý kto sa ešte nenavrátil do toho, že je Slnečná - Svetelná Hviezda - Komplexný systém Hviezdnych Brán a nevybudoval si MerKAbu nie je schopný pokračovať ďalej, lebo jeho fyzické - ľudské telo to nezvláda.. je plné mentálneho 3D programingu a kódov, a potlačenej energie - emócií, zmrazenej životnej sily, je zmrazený v 3D časo-priestoroch.. Každý, kto je Rezonancie aspoň Počiatočných Fáz (dimenzií) Novej Zeme na celotelovej úrovni, čiže jeho základy v tele sú Svetelné Krištáľové, Plazma Slnečné Galaktické Kódy Novej Zeme a buduje na nich nové systémy fungovania ako svetelná-slnečná BYTosť všetkých Hviezd, buduje na nich úplne nový život, pokračuje ďalej... Nič, čo je výtvor 3D úrovne vedomia neprechádza, nie je v súlade, čiže ani ľudské telo fungujúce na minime svetla a vedomia... Ľudské telo je v podstate viac mŕtve ako živé telo reprezentujúce ukrižované - padnuté Vedomie - padnutí anjeli, ktorí sa stratili, zabudli, zaspali v hlbokom delta spánku - nevedomý v sne.. Nový Človek funguje prebudený v Sne.. Vybral si Iný Sen... Lúnarne vedomie a telo nahrádza SolArne Kristos Kozmické Vedomia zdroja všetkého Vedomia - Telo Duše, NadDuše (monádové telo), Avatar, Ríši - Kristos Diamantové Večné Slnko - z tohto stavu vedomia fungujeme a tvoríme iné telo, iné reality, inú spoločnosť, inú civilizáciu a systémy podporujúce Svetelné vedomie a telo Nového Paradisien Anjelskeho Kozmického Človeka.. 

Každého Svetelné Super Vedomie-Telo Je Základ neustálych Tranzitov, Vzostupovania do VYŠŠÍCH ROVÍN SVOJEJ EXISTENCIE, DO VYŠŠÍCH RÉVÍN VZŤAHOV, do Vyšších Realít, Ako Základ Nového Paradisien RAjského Nebeského Ľudstva Tvoriace Novú Nebeskú Zem - Božské Kráľovstvo Nebies, stará Zem je toho úplným opakom. 

Každého Svetelné Telo je Základ Každého Slobody, Super Hojnosti Mega Portálov a Dúhových Mostov v Sebe.. Svetelné vedomie-telo je základ Každého vôbec Pokračovať ďalej, aby bol schopný uniesť len väčšiu RAdiáciu a len viac svetelných Kódov, ktoré má ukotvovať, procesovať svetelným Krištáľovým telom, integrovať, stelesniť, transmitovať..

Novú Zem musíš najprv BYŤ, aby si ju mohol Žiť..

Tento UNIkátny interaktívny svetelný super Kurz bol vytvorený júl-august 2021. 

Ako už spomenuté, Je Špecifikovaný na

SUPER TELO NOVEJ ZEME ako ZÁKLAD VZOSTUPU, ako KAŽDÉHO BUDÚCNOSŤ TU a TERAZ - Ty ako UNIVERZÁLNE SVETELNÉ KRIŠTÁĽOVÉ DIAMANTOVÉ SOLAR PLAZMA Univerzálne Vedomie - TELOje základ VZOSTUPU A VYSLOBODENIA Z CYKLU RE-INKARNÁCIÍ SA DO 3D ZEME, JE to základ budovania svojich nových základov v sebe ako Nový Hviezdny ANjelsky ANdromedánky Kristos Človek Siedmej koreňovej Paradisien Rasy, je to základ každého Vyšších Realít a Vzťahov Novej, základ Vzťahu so Sebou ako s Univerzálnym Kozmickým Kristovym SolAR Vedomím, Super Vedomím, ktoré Formuje, Buduje Dokonalé Vozidlo - Chrám - Kanál Pre TOK SLNEČNEJ ENERGIE-VEDOMIA ZDROJA V NÁS - BOŽSKÝ NEKTÁR, čo je základ každého RAjskej Nebeskej Záhrady Super Hojnosti a Vyššieho Poznania, HVIEZDNEHO DOMOVA V SEBE NA NEZAPLATENIE.Fungovanie a žitie ako tvoje oveľa vyššie (vzostúpené) seba-expresie - nové Verzie ľudstva v Tebe - presah Individuálca - Fungovanie ako najvyššie Oktávy svojej existencie - Fungovanie ako My Sme Zjednotené Vedomie Slnka-Hviezd - SLNEČNÝ KOZMICKÝ KRISTOS MAJSTRI Budovatelia, Alychymisti, Zakladatelia, Strážci Brán atď..Na základe toho KÝM SME, NA ZÁKLADE KÓDOV VŠETKÝCH DIMENZIÍ PLNE V NÁS INTEGROVANÝCH A ZTELESNENÝCH si budujeme vzťahy Nové Zeme, ktoré sú tvorené z vyšších, vzostúpených stavov vedomia a tela, slúžia úplne iným účelom ako tie ľudské typy vzťahov. Fungovanie, Vnímanie, Tvorba, Žitie ako Vyššie Ja, ktoré ztelesňujeme a to nie len Jedno Vyššie Ja, ale úplne všetky - JEDNOTA VEDOMIA v akcii cez teba v tvojom živote, cez tvoju prezenciu, tvoju Akciu, Tvorbu. Integrácia všetkých Harmonických Univerz a Časových Matrixov Seba ako Zeme, Zeme ako Univerzálnej Planéty v rôznych vývojových štádiách - žitieZJEDNOTENIE TELA DUŠE, TELA NADDUŠE (MONÁDY), ZJEDNOTENIE TELA AVATAR, TELA RÍŠI VEČNÉ KRISTOS SLNKO JE PROCES, KTORÝ JE OD ROKU 2012 MOŽNÝ pre všetkých tých, ktorí si to plne dovoľujú sa Vyslobodiť z 3D matrixu úplným prekódovaním svojej DNA, Tela, Matrixu, ktoré žijú.

 

Tento Kurz Jediný Svojho druhu - je AKTIVÁCIOU TOHO, ČO UŽ V TEBE JE. Všetky Kurzy - Balíky Videií odo mňa podporujú super akceleráciu procesov, pracujú na vás pracujú na kvantovej úrovni dlho po skončení, sú kvantové, bezčasové a bezpriestorové, vraciať sa ku ním veľmi odporúčam, lebo vždy zachytíte niečo iné, vždy vnímate inak, ale za nikoho nič neurobí.

Je zameraný na podporu s tvojimi transmutačno-alchymickými procesmi mega metamorfóz navracania sa do BYTIA KÝM VO SVOJEJ PODSTATE SI SLNEČNÁ HVIEZDA A KOMPLEXNÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN - TO JE NAŠE TELO NOVEJ A FUNGUJE UUUUUUUPLNE INAK AKO TO ĽUDSKÉ.. FUNGUJE NA ZÁKLADE FREKVENCIÍ A TEPU SRDCA NOVEJ ZEME. SÚ TO TRANZITY DO VYŠŠÍCH OKTÁV SVOJEJ EXISTENCIE PREMENOU ĽUDSKÉHO TYPU TELA KARBÓNOVÉHO ZÁKLADU 3D TELA NA MINIMÁLNE 5D 6D SVETELNÉ TELO AKO POČIATOČNÝ ZÁKLAD PRE SILICA Kristos Matrix - KRIŠTÁĽOVÉ, DIAMANTOVÉ, SLNEČNÉ PLAZMA TELO.

Tento kurz ponúkam aj preto, lebo sa Nachádzame v jednej z najkľúčovejších fáz Vzostupného okna do Jarnej rovnodennosti 2022, ktorá je ako keby najkritickejšia na tranzity - na zfunkčnenie, prečistenie, obnovu, spojazdnenie Pravého Stromu života - mega komplexný systém hviezdnych brán v Sebe, ktorým vzostupujeme a zfunkčnenie všetkých 12 svetelných prárov vlákien DNA. Svetelne telo musí byť aktivované naplno, nielen čiastočne, funkčných aspoň 5-6 svetelných Párov DNA, čiže vybudovaná MerKAba na vzostup, čo sú procesy, trvá to, aj keď sme tomu plne oddaní, sú to procesy slovami neopísateľné.. Je to o nonstop práci s kódmi a o postupnom zmajstrovaní Seba ako Super Vedomia, zmajtrovaní Seba ako Energie, Zdrojového - Božského Toku Života zvnútra von - zmajstrovanie FOKUSU Dovnútra, odkiaľ rodíme Seba ako Novú Zem, svoj Dvojplameň Novej Zeme. Je to Integrácia všetkých evolučných štádií Zeme, Seba ako všetky planéty, Hviezdy, Slnká, Galaxie.. Novú Zem musíš dýchať, transmitovať, projektovať, byť celou svojou bytosťou - výmena tvojho hologramu, aby si ju mohol žiť nastálo a naplno (najprv je to čiastočné a sporadické). Je to mega alchymický proces práce s rôznymi typmi svetelných kódov Novej Zeme a proces nášho zmajstrovania seba ako univerzálneho super vedomia Avatara-Ríšiho-Draka-Veľkolepého Leva atď... Svatba - Posvätná Únia nielen oboch v Sebe, ale aj našej vnútornej rodiny v sebe, svätej trojice, JEDNOTA všetkých aspektov Seba, JEDNOTA VŠETKÝCH SVOJICH EXISTENCIÍ - ŽITIE SUPER-HOJNOSTI A SUPER-POZNANIA SVOJEJ ZJEDNOTENEJ PREČISTENEJ POSVÄTNEJ (KRISTOVEJ), HVIEZDNEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ EXISTENCIE -MÚDROSŤ-SVETELNÁ INTELIGENCIA NOVEJ ZEME JE NAŠE SVETELNÉ TELO, PRETO HO VOLÁM SUPER TELO, LEBO JE TO ULTRA-INTELIGENTNÁ SUPER TECHNOLÓGIA (SVETLO, KRIŠTÁĽ, PLAZMA).

shutterstock_1793324311.jpg
V tomto kurze je toho omnoho viac, než je sem možné napísať.. 

Sú to bezčasové ultra fičákové videá Kľúčových Kódov Univerzálneho Vedomia, Poznatkov, mojich skúseností a poznania, zdieľam svoje procesy detailnejšie. Sú tu základy ku Svetelnému telu a Galaktickému vedomiu tiež.. 

Sú to videá

energeticko-éterickej chirurgie a mega expanzie na podporu s tvojimi procesmi ako určitý nástroj, ktorý je na tebe, či a ako to využiješ, aplikuješ potom do svojej praxe.. Zaručiť nič nie je možné, tvoja práca so sebou a zmajstrovanie seba, svojich realít a fyzična ako takého je na Tebe, je to všetko tvoj výtvor vrátane vlastného tela.. 

Sú na aktiváciu Vedomia, Pamäte, Poznania v sebe, na absorpciu, na inšpiráciu, na aktiváciu MNOHÉHO, majú tiež vyplavujúce-čistiace efekty. Pracujú s tebou na kvantovej úrovni, následky sú trvalé :) 

Všetky voľne dostupné-vzostupné aktivačné videá najmä na Youtube od júla-augusta 2020 až do mája 2021 sú mega doplnením, rozšírením tohto kurzu a ešte viac sú tie na Vimeu.. Tie na Vimeu sú už opäť inej intenzity..
Stále sa vyvíjam :)

Odporúčam ho úplne ako druhý kurz - balík videií, základom mu je DvojKurz Nová Zem, Vzostup, Tranzity v praxi. Na Svetelné Telo zase naväzuje Kurz Nový človek z novembra 2021. 
V prípade záujmu si zakúpiť tento kurz: 
 
Energetická výmena Je Zvýhodnená
 
144 USD
(hodnota je viac ako 222 USD)
Na Zakúpenie si - Prosím Klikni na Tlačítko
Kúpiť Teraz, kde ti ukáže možnosť Zaplatiť cez Paypal
alebo Kartou
akonáhle naťukáš svoje Údaje: 
Mailová adresa, Meno, Priezvisko,
Krajina, v ktorej si a Telefónne číslo,
na ktoré ti nikdy nebudeme písať ani volať,
ale vyžaduje sa tento údaj:
Po úhrade danej sumy zasielam do 24-48 hodín, 

Link a Heslo do mailu, ktorý Uvádzaš ako tvoj Údaj,

 kde sú všetky Videá tohto Kurzu spolu po kope.

Prosím buď si vedomý toho, že

JE TO LEN VSTUP PRE TOHO, KTO SI KURZ ZAKUPUJE

PRE JEDNU OSOBU, čiže AK SI PRAJEŠ ZAKÚPIŤ VIACEJ VSTUPOV PRE VIACERÝCH, TAK NECH SA PÁČI, TOĽKO KRÁT SA MUSÍ ZAKÚPIŤ PODĽA TOHO, KOĽKÍ SI PRAJÚ SA NALADIŤ.

Videá sú stiahnuteľné do svojho

zariadenia, aby si nemusel závisieť od Linku, či ti funguje,

alebo nie a súhlasíš s tým, že je

to VÝHRADNE NA TVOJE POUŽITIE S

DODRŽANÍM SÚKROMIA ZÚČASTNENÝCH. 

 

Ak si Link praješ zaslať na inú Mailovú adresu, napíš mi do mailu čo najskôr, že kam mám Link zaslať.

Tento Kurz sa Nachádza v Zaheslovanom Foldri (zaheslovaný súbor dát) na Video platforme VIMEO, kde všetky videá sú spolu po kope.

Je to len pre Teba prístup, videá sú stiahnuteľné. Čím viac sa

ku nim vraciaš, tým viac z nich máš, tie kódy, čo sa v nich zdieľajú sa odomýkajú mesiace, roky, preto sú to bezčasové zdieľania,

z ktorých máš len viac, keď sa ku nim pravidelne

vraciaš, počúvaš s otvoreným srdcom-mysľou, len absorbuješ vedomie, nevnímaš ich hlavou alebou logicky, lebo nič z toho nepochopíš,

vnímaj ich celým telom. Takže čo z nich máš záleží na tvojej sprístupnenosti a otvorenosti. Slúžia tiež aj mnohým docvaknutiam,

AHA momentom, tie štartujú zrýchlený Prepis DNA, čo je pointa akcelerácie vzostupných procesov.

Všetky Videá pracujú na tebe na kvantovej úrovni akonáhle za ne posielaš Výmenu a Dlho po ich vypočutí si.

 

Super Dôležité Info:

Pred zakúpením čohokoľvek z tejto stránky, pozorne si prečítaj Sekciu Energetické Smernice a Podmienky Predaja, lebo

Akonáhle si zakupuješ či už Existujúce Digitálne Produkty tejto stránky (kurzy, transmisie, lístky na Online Eventy, Individuálne sedenia), alebo fyzické produkty z Galaktického Obchodu Novej Zeme,

ako napríklad Andary, alebo aj ak len tak čerpáš čokoľvek od Marie Guidance, súhlasíš s nimi automaticky.


 

VEĽKÉ ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE
shutterstock_337623893.jpg
shutterstock_138394082.jpg

Novú Zem zažívame naplno a nastálo len cez Vedomie Svetelného Tela ako Základ Tvojej Super Hojnosti Novej Zeme.. V tvojom Božskom Spojení So Sebou ako s Nekonečným Svetelným Zdrojom Všetkého, v Bode Kreácie 0.0 Nájdeš Všetko.. Si tam ako Všetko a Všetci Zároveň.. V Zjednotení Mikrokozmu a Makrokozmu, v rozlúštení Kódu Architekta Vesmírov - Kódu Galaktického Šamana a Energetického Časového Alchymistu 13:20 všetko je..

HLBOKO V TEBE, KEĎ SA NAPOJÍŠ NA NEOBMEDZENÝ ZDROJ ŽIVOTNEJ ENERGIE-SILY-VÝŽIVY-VEDOMIA-VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ V ICH ORIGINÁLNEJ KÓDOVEJ FORME - V TVOJOM PRÍSTUPE A VSTUPE TO VŠETKO TKVIE..

Keď začínaš fungovať ako Krištáľový SolARny Plazma Zdroj Svetla-Slnka a ako čistý Kanál zároveň pre Zdrojovú Božskú Esenciu voľne tebou tiecť - Zlatý Nektár Duše, z ktorého tvoríme pravú RAjskú Záhradu - Nebo na Zemi..

Stávaš Tým, Kým Už Vo Svojej Podstate Si... Návratom ku Sebe ako Zemi, ako ku Slnku, ako ku Hviezdam, Návratom ku Sebe ako Všetkému V Jednom, ako ku Všetkým BYTostiam v Jednej a Jedna vo Všetkých..
shutterstock_1793324311.jpg