top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Mon, May 01

|

Webinar

Zmajstrovávanie Strát,aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak,Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup

Kvantové Skoky Domov do Novej Zeme cez Stelesnenie, Aplikáciu a Žitie Kódov Vedomia Novej Zeme - Vedomia Paradisien Hviezdnej Novej pRAvekej a zároveň budúcej vyspelej novej RAsy Tu a Teraz, Vedomie Novej Zeme je POSMRTNÝ, RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE Separácie a Obmedzení

Registration is closed
See other events
Zmajstrovávanie Strát,aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak,Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup
Zmajstrovávanie Strát,aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak,Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup

Čas a Lokalita (Online Event)

May 01, 2023, 7:00 PM – 9:10 PM

Webinar

Viac Informácii:

Milí Tvorcovia, Aprílovým a Májovým Zatmením Slnka a Mesiaca sme Vošli - Vchádzame do Pasáž Super Rýchlych a Radikálnych (šokových) Zmien cez Straty - tento minikurz je pokračovaním ku transmisiám najmä z Októbra a Novembra 2022 - Zrýchlené Tranzity,Majstrovstvo nuly,Zjednotenie Smrti a Života, pokračovanie ku Kurzu Navigácia Zmenami a kurzu Oži v Novej koži - - Pokračujeme TU zdieľať všetko, čo je potrebné 

Rýchlejšie a Hladšie Prechody Nulou, Procesovanie Strát a to cez smrť koniec koncov vždy cez naše staré verzie reprezentované vonku, Čistenie a Vyslobodzovanie Predkov na úplný prapočiatok cez SEBA - všetci musia všetko nesprocesované a to najmä straty, smrti, opustenia sprocesovať, vyzdvihnúť si dary v tom všetkom a zdieľať ich.. SME V ZÓNE PRÁZDNEHO KORIDORU ODKIAĽ SA DO STARÉHO NIČOHO NEDÁ VRÁTIŤ, ODKIAĽ Z ABSOLÚTNEJ NIČOTY TVORÍME VŠETKO ODZNOVA.. POCHOPENIE SMRTI A ŽIVOTA AKO JEDNO, POCHOPENIE ZVIERACEJ RÍŠE A NÁS A ICH NAŠÍCH ODCHODOV - ODCHODOV BLÍZKYCH - PRECHODOV - TRANZITOV NA TZV. DRUHÚ STRANU.. VZO-VSTUP JE VŽDY CEZ zrýchlenú (vedomú) SMRŤ 3D aspektu, malého ja, starých verzií nás cez zosilnenie toho najprv,  

VzoVstup je cez jednu stratu za druhou avšak  VEDOMÚ CEZ OČISTU-PREPIS-PREKÓDOVANIE DNA - NONSTOP PRERÁBKY - UPGREJDY TELA.. Pozrieme sa na to, že ako všetci vošli do úplne nových fáz evolúcie kde nič zo starého neplatí, je jedno koško detoxikuješ, alebo pracuješ so sebou, tu sa vošlo do iných vrstiev seba a začíname odznova ale Inak... čistenie ľudskej rodiny ako nutnosť pre začiatok novej Hviezdnej rodiny Novej zeme, Navigácia zmenami a skokov do novej Zeme, do nových verzií seba, ktoré sú už k dispozícii a tvoria - žijú iné REALITY-- VYUŽITIE PODPORY VZOSTÚPENÝCH MAJSTROV V SEBE A ZVIERACEJ RÍŠE, KTORÁ JE OMNOHO VIAC NEŽ ZVIERACIE RÍŠA... PODPORÍME ŤA s kompletizáciou kontraktov a uzávierkami toho čo treba (náväznosť na Kurz OŽI V NOVEJ KOŽI) A NAJMÄ SO STRATAMI VO VŠETKÝCH EXISTENCIÁCH A BATOŽINÁCH KTORÉ Ťaháš a netušíš NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI a dovtedy si zastavovaný do kedy neodľahčíš úplne a potom začínaš odznova ešte s hlbším detoxom a rýchlejšími tranzitmi do vzovstúpenejších verzií seba.... Toto bude najmä Podpora so spracovávaním strát blízkych, zvieracej ríše a najmä seba a všetkého čo je 3D, čo má nite neslobody, lipnutia a to za všetky svoje generácie ''dozadu''.. Podpora s emóciami, mentálnom, fyzičnom, energetičnom - všetko ako JEDNA JEDNOTKA. 

Takže:

Ťa Srdečne pozývame na nahrávanie dvojdielneho Super-Rýchlo-Kurzu Školy Majstrov a Alchýmie Novej Zeme:

Zmajstrovávanie Strát, aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak - Hlavný Základ Metamorfóz, a Tranzitov do Úplne Iných Realít Novej Zeme, Základ

VzoVstupu - Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup a Nová Zem a Zrýchlený Zánik tej cez jej Zosilnenie Zvnútra Von - - 

- - mini-Super Kurz - - 

Podporujúci ťa s oveľa hlbšou prácou so sebou (vyšší level práce so sebou, ktorý je nutný najmä počas 2023-2026), podporujúci ťa so zmajstrovávaním seba, svojich tranzitov do neustále vyšších oktáv seba ako ZDROJA Vedomia všetkého a tvorby Nových Snových RAjských životov Novej Zeme, 

Je to práca so sebou na úplne inej úrovni cez hbšie chápanie Seba a týchto procesov - to je nad Zlato a ono to sa nekončí len poriadne začína a prehlbuje sa to čo sa týka intenzity a je to základ Zmajstrovania tvorby úplne novej verzie Zeme cez jej stelesnenie najprv, čiže je to podpora s urýchlením - s akceleráciou tvojich Transmutačných procesov evolúcie vedomia a tela tak, ako úplne všetky kurzy a transmisie - podporujúci ťa s neustálymi len rýchlejšími tranzitmi do NEXT LEVEL You - Ďalších vyšších rovín seba cez ponáranie sa do hlbších hĺbín seba ako zdroja všetkého a aplikovanie toho vo svojej praxi - čiže je to ďalšia podpora s tranzitmi do vyšších oktáv svojej existencie ako už NovoZemšťan Majster stvoriteľ-achymista - podpora so vzostupmi - zostupmi - aktualizáciámi vedomia a tela - upgrejdy, tranzity do neustále vyšších-hlbších levelov, úrovní, rovín Seba ako hviezdneho pravekého a vyspelého budúceho Majstra stvoriteľa - Alchymistu, ktorého vedomie integrujeme a aplikujeme:

V tomto MiniKurze na dve stretnutia v Máji 2023 sa sústredíme celkovo aj na:

Hlbšia Podpora Zmajstrovávania Práce so Sebou týkajúca sa práce so všetkými svojim vrstvami - Emočno,Mentálno,Energetično-Svetelno,Fyzično, ďalej hlbšia podpora práce so sebou čo sa týchto tém týka ako takých: Preprogramovávanie sa, Zvedomnievanie je Precitávanie na úplne inej úrovni, BOHATSTVO A SEBAHODNOTA, Pochopenie práce so svetelne kódovanými dátami a akášmi, databankami, spomienkami, (všetko je len informácia, nič nie je osobné a ako to využiť),

PODPORA UZATVÁRANIA KAPITOL, KTORÉ JE POTREBNÉ UZATVORIŤ A AJ KOMPLETIZOVAŤ, NASTÚPIŤ DO RÝCHLIKA NOVEJ ZEME, A DOVOLIŤ VYŠŠÍM VERZIÁM SEBA, VYŠŠÍM REALITÁM NASTÚPIŤ, podpora svojich znovu-zrodov, rozpúšťaní a opúšťaní toho čo treba, tvoje tranzity do bohatstva vnútorného ZDROJA všetkého v sebe, ďalej sa povenujeme: Tvorba všetkého z ničoty, hlbšie pochopenie nuly napríklad účte a ako s tým pracovať, čistenie starej verzie rodiny ako Základ tej novej zvnútra von tvorenej, ktorá je ten pravý domov, ďalej

Základy pravej KREAČNEJ, TRANSMUTAČNEJ, Alchymickej SILY ''liečivej'' SILY , ktorú čerpáme zo spodku ktorej základ v zmajstrovávaní Jednoty a chápania toho v prepájaní so sexuálnou kreačnou silou Kozmu, čo je základ transmutácie a procesov vzostupu a základ s Ožívaním v Novej Koži len rýchlejšie na etapy cez rýchlejšie odumieranie tých svojich starých verzií obmezených verzií seba, ďalej témy NULA a Hojnosť, Využitie NULY Ako TOHO VŠETKÉHO-Z NIČOTY VŠETKO TVORÍME,Podpora s Čistením a Aktiváciami na MultiDimenzionálnej úrovni,Hblšie Chápanie Tela a Vzostupu,Dotyku,Sexu,Intimity,Témy Peňazí,Spodných a Vyšších Relmov v Tele ako základ doslova úspechu - je to proces progresu, Témy expiračnej doby ktorý'á vypršala koncov toho kde pracuješ, čomu sa venuješ, konce vzťahov ktorý vypršali - toho kde sa náchádzaš - uzavretie karmických kontraktov aj s lokalitami, podpora toho v sebe to čistiť plne uzatvárať a kompletizovať na otváranie sa novému, aktivácie nového, toho čo je v súlade s matricou novej Zeme, a s tvojimi vyššími verziami NovoZemšťana.

VZŤAH SO SVETELNÝM TELOM JE TEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ VZŤAH VĎAKA KTORÉMU TRANZITUJEŠ - PRECHÁDZAŠ ĎALEJ... LEN MAJSTRI V NÁS POKRAČUJÚ ĎALEJ...

Zameriame sa hlbšie na pokračujúce čistky na všetkých úrovniach a s tým súvisejúce

Tranzity do Vyšších Oktáv Teba ako svetelnej Hviezdnej BYTosti - do vyšších oktáv Lásky - - toto je to jediné čo ťa tzv. zachráni v mega kolapsových rokoch 2023-2025 ktoré sú následkom uzatvorenia neutrónového Okna a 3D matrixu zanikajúceho vlastnou seba-deštrukciou avšak to je každého tzv. neviditeľná väznica v DNA - neorganické kódy stvoriteľa - - hlbšie pochopenie práce s kódmi a frekvenciami..

Jednota - Sloboda - Bytie Doma v Sebe - ultimátna Transcendencia ''človeka''cez integráciu polarít a všetkých galaktikov v sebe, všetkých svetlých aj menej osvetlených častí seba - vedomie Novej zeme ktorého kódy sa snažia každého telo a reality prepísať sú ZLIATÍ SA VŠETKÉHO DO JEDNOTY CEZ VYNULOVANIA NÁBOJOV A SEPARÁCIE - Presahy Seperácie Medzi Životom a Smrťou, Fungovanie z Vedomia NovejZeme z Nesmrteľného Večného Posmrtného Vedomia Seba-Bohatstvo Vnútorného Zdroja, Zmajstrovávanie Vedomých Kolapsov Zvnútra von a Oveľa Vyšších Vzletov, Hlbších Hĺbok Seba a Neznáma, Ako si najčastejšie stojíme v ceste nič netušiac..

Vyvrcholenia veľkolepých rozkolov medzi verziami zeme - tou ktorá odumiera, už je mŕtva a vlastne nikdy život sa v nej nepodporoval práve naopak, a to ktorá len rýchlejšie vzostupuje..

UMIERAME PRED TÝM NEŽ UMRIEME, ALE NA TO SA MUSÍME NAPLNO NARODIŤ A U-ŽÍVAŤ SI SAMÝCH SEBA AKO TO KÝM NAOZAJ SME..

Hlbšie pochopenia Nahoty, z ktorej fungujeme, všetkých strát a chaosu, ktoré sú tak nutné a ich zužitkovania, toto sú VYSLOBODZOVACIE PROCESY KDE PRESAHUJEŠ VLASTNÚ NEVEDOMÚ SEBA-SABOTÁŽ VO VŠETKÝCH EXISTENCIÁCH TERAZ A BYTIA OTOČENÉHO PROTI SEBE NIČ NETUŠIAC TVORIAC ZO SEPARÁCIE VEDOMIA ČIŽE Z 3D VEDOMIA STAREJ ZEME (PADNUTÁ VERZIA VEDOMIA VŠETKÝCH V JEDNOM).

VEDOMIE NOVEJ ZEME MUSÍ CEZ NÁS NONSTOP OŽÍVAŤ VIAC A VIAC AKO TAK TO STARÉ RÝCHLO SI SCHOPNÝ PRERASTAŤ, DEKONŠTRUOVAŤ TO ČO SI SKONŠTRUOVAL NA TÝCH ŠABLÓNACH KÓDOV VEDOMIA (celý svoj ľudský život a všetky ostatné kulminujúce v tomto jednom - zrýchlená harmonický konvergencia sa o to stará)-- vedomie starej zeme nahrádzame originálnym vedomím - stavom Vedomia v BYTÍ UNIverzálnej lásky a ľudská láska je jej opak a to má každý naučené, zaužívané, celá ľudská existencia je naopak - prevrátené reality preto sa učíme prevracať všetko inak sme toho obeťou.. 

Vedomie Novej Zeme je POSMRTNÝ - RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE SEPARÁCIE - ODDDELENIA - ROZDELENIA SMRTI A ŽIVOTA - NovoZemšťan je postupné Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - rodíme sa ako všetci umierame ako Nikto - RozOpúšťame staré verzie seba a kolektívy tiež - žitie to v praxi je však úplne iná faza procesu. Tranzity Tela cez Aplikáciu Vedomia - Kódov Poznatkov vyššieho (UNIverzálneho) Vedomia (NovejZeme)..

Vo všetkej našej tvorbe počas roka 2023 Pokračujeme na témy z 2022 - oveľa hlbšie do nich ideme pridávame ďalšie kľúčové témy, bližšie informácie, ktoré sa budú hodiť v nadchádzajúcich časoch - - Pochopenie Tranzitnej Zeme a jej tranzitných systémov na celotelovej úrovni pred tým než si schopný Novú Kristos Matricu Zeme Hviezdy ukotviť a začať ju žiť - cez teba ožívajú kódy Novej Zeme ale keď stále operuješ zo systémov 3D v sebe, tak si to znemožňuješ, stojíš si v ceste,

Podpora s fungovaním z expandovaných stavov vedomia na úrovni tela čo najdlhšie a ako to opravuje a prepisuje DNA a všetky Akáše - - Ako tvoje vyššie dimenzionálne seba-expresie - vyššie vždy upgrejdovanejšie verzie teba REALizujú vyššie REALity novej Zeme cez otváranie jej dverí a tvorby multidimenzionálnych dúhových portálových mostov ktoré koniec koncov stelesňujeme celou svojou BYTOsťou ako galaktický šaman,

Završovanie, Kompletizácie Okna a Galakticko-Zemskej Maturity v praxi 2023-2026, kódy rodín Novej Zeme Hviezdy,

Celotelové Resety, Vyzliekanie sa z Limitujúcich Verzií Rýchlosťou Svetla, Rok 2023 Super Posunov vo Vedomí - v Moci

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy,Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval, Odchádzanie Tela ak ho nie sme schopní adaptovať na úplne inú frekvenčno-vibračnú hustotu - úrovne - pásma - roviny vedomia Galaktickej BYTosti ktorá sa rozpamätala, ktorá VIE KÝM JE, aplikuje to, rozbaľuje a aplikuje svetelné balíky Kódonov Vedomia Novej Zeme a nerozmýšľa už...

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy, Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval,

Vygumované stavy z ktorých fungujeme ako naša normálka - bod - stav nula - bod stav SLOBODY a NEKONEČNÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ,

Hlbšie pochopenia Nahoty, z ktorej fungujeme, všetkých strát a chaosu, ktoré sú tak nutné a ich zužitkovania, toto sú VYSLOBODZOVACIE PROCESY KDE PRESAHUJEŠ VLASTNÚ NEVEDOMÚ SEBA-SABOTÁŽ VO VŠETKÝCH EXISTENCIÁCH TERAZ A BYTIA OTOČENÉHO PROTI SEBE NIČ NETUŠIAC TVORIAC ZO SEPARÁCIE VEDOMIA ČIŽE Z 3D VEDOMIA STAREJ ZEME (PADNUTÁ VERZIA VEDOMIA VŠETKÝCH V JEDNOM).

VEDOMIE NOVEJ ZEME MUSÍ CEZ NÁS NONSTOP OŽÍVAŤ VIAC A VIAC AKO TAK TO STARÉ RÝCHLO SI SCHOPNÝ PRERASTAŤ, DEKONŠTRUOVAŤ TO ČO SI SKONŠTRUOVAL NA TÝCH ŠABLÓNACH KÓDOV VEDOMIA (celý svoj ľudský život a všetky ostatné kulminujúce v tomto jednom - zrýchlená harmonický konvergencia sa o to stará)-- vedomie starej zeme nahrádzame originálnym vedomím - stavom Vedomia v BYTÍ UNIverzálnej lásky a ľudská láska je jej opak a to má každý naučené, zaužívané, celá ľudská existencia je naopak - prevrátené reality preto sa učíme prevracať všetko inak sme toho obeťou.. 

Vedomie Novej Zeme je

POSMRTNÝ - RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE SEPARÁCIE - ODDDELENIA - ROZDELENIA SMRTI A ŽIVOTA - NovoZemšťan je postupné Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - rodíme sa ako všetci umierame ako Nikto - RozOpúšťame Id - žitie to v praxi je však úplne iná faza procesu. Tranzity Tela cez Aplikáciu Vedomia - Kódov Poznatkov vyššieho (UNIverzálneho) Vedomia (NovejZeme).

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online tohto interaktávneho Mini kurzu čo ti poslúži ako mega akcelerácia ak to samozrejme uchopíš:

Kurz pozostáva z dvoch stretnutí, 1.5.2023 a pravdepodobne 8.5.2023 (tento dátum ešte potvrdíme) 

od 19 hod sk-cz času - každé stretnutie je dlhé 2 až 2,5 hodiny. 

Ak si praješ sa zúčastniť na živo, prosím je nutné sa zúčastniť minimálne jedného stretnnutia.

Vstupné na zúčastnenie všetkých štyroch stretnutí je 90,- plus registračný poplatok, započítaný je prístup do záznamov ktoré budú cez Školu Majstrov.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť... Celý kurz bude pre všetkých potom zo záznamu za vyššiu výmenu.

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu - vstupenky príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti A AJ VSTUP NA PRVÉ STRETNUTIE - S NÁZVOM JOIN ZOOM MEETING - NA TO KLIKNI V DANÝ DEŇ A ČAS. 

Pre účastnákov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané počas eventu, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My len doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2023 a 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Tieto Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. 

Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

AK SOM TI POVEDALA ŽE PORTÁL S TEBOU UZATVÁRAM, ŽE SI NEPRAJEM ABY SI SA ÚČASTNIL NA ŽIVO, ALEBO SI NEPRAJEM BYŤ S TEBOU V ŽIADNOM KONTAKTE, LEBO BOLA NARUŠENÁ INTEGRITA, TAK SA NEHLÁS A AK TAK UROBÍŠ, STRATIL SI..

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na Obe Stretnutia

    V cene je započítaný vstup na obe stretnutia vstup Plus do Záznamov cez Školu majstrov pre jednu osobu

    $90.00
    +$2.25 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page