top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Tue, Aug 29

|

Darované Stretnutie-Doplnok ku Leviej Bráne

Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky,Témy pre zvyšok 2023,Bod Sily a Kreácie,ktoré človek nevyužíva

Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky, Témy pre zvyšok roka 2023, Bod Sily, Moci a Kreácie, z ktorých ako človek nečerpáme,Vznik 3D Zeme a jej premena cez teba,Ako nič nepoľavuje,práve naopak, všetko je a bude väčšia výzva, Vzťahy,Telá-kolapsy-prerábky, Spánok, Sebahodnota a Hojnosť

Registrácia je uzavretá
See other events
Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky,Témy pre zvyšok 2023,Bod Sily a Kreácie,ktoré človek nevyužíva
Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky,Témy pre zvyšok 2023,Bod Sily a Kreácie,ktoré človek nevyužíva

Čas a Lokalita (Online Event)

Aug 29, 2023, 7:30 PM – 9:00 PM

Darované Stretnutie-Doplnok ku Leviej Bráne

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie darovanej kratšej Transmisie presne na ďalší z vrcholov pasáže leviej Brány ako doplnenie ku tomu čo sa zdieľalo 8.8.2023.. ideme opäť zužitkovať nové opäť rekordné masívne vlny Vedomia - nové prítoky Svetla na ďalšie hlbšie čistenia a roztopenia-aktivácie-zjednotenia sa viac so SEBOU V SEBE AKO S NAMI, na katapultáciu do ďalšej fázy tvojho-nášho vývoja  - evolúcie vedomia a tela (Novej Zeme).

Sústredíme sa Na to čo sa pýta v danom momente, bude to niečo z týchto tém: 

Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky - Portálová Pasáž Hlbšie do Spomienok a pravej Pamäte na Seba - Ty si Tá Brána, Pasáž aj Kľúče v Jednom a tou destináciou “na druhej strane” - “tam” si ty ako praveké Vedomie prvotných Stvoriteľských Rás, Zakladateľov, Architektov Vesmírov, Planét. Znovu-Vlastni to kým si a aplikuj - žijeme to (svoju veľkoleposť-čisté svetelné vlny vedomia ktoré transmistujeme celou Bytosťou) postupne cez stelesnenie - proces zmajstrovavávania premien, alchýmie, Transmutácie ☀︎

Pokračujú

Zosilnené očistné, prepisovacie, upgrejdovacie procesy Návraty Zeme do jej pôvodnej osi a rotácie aktivuje, prečisťuje a zosúladzuje všetky jej hviezdne brány a prepája s hviezdnymi systémami vedomia tak ako “kedysi”. Zem sa vracia domov, zjednocuje so zvyškom domova a premieňa sa na svoju vzostúpenú verziu slnečnú Hviezdu ☀︎ Každý jeden sme Zem aj všetky ostatné planéty, hviezdy, slnká na mikroúrovni.

ďalej:

Témy pre zvyšok roka 2023, Bod Sily, Moci a Kreácie, z ktorých ako človek nečerpáme,Vznik 3D Zeme a jej premena cez teba,Ako nič nepoľavuje,práve naopak, všetko je a bude väčšia výzva, Vzťahy,Telá-kolapsy-prerábky, Spánok, Sebahodnota a Hojnosť,

Vaše otázky, zdieľania toho čím si prechádzate alebo zdieľania nových seba-uvedomení a ako to aplikuješ je viac než vítané, avšak je to darovaná transmisia, takže to bude iné ako tie za výmenu.. 

Ako už spomenuté:

Bude to doplnenie ku Transmisii z 8.8.2023 Vedomie majstrovských stvoriteľskych rás v nás, ktorej záznam nájdeš v Škole Majstrov, nie je podmineka to maž, len odporučenie:

Nadviažame na aktivácie a témy v nej:

VzoVstupy do Vedomia Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás, Božská Neutralita, hviezdne brány zeme a to najmä v Egypte, Jemno-Mocnosť, Vo vnútornej Jednote Je Sila, Prerastanie Frekvencie ľudských (doterajších) vzťahov, keď zrazu prestávaš rezonovať so všetkým a všetkými v okolí, Presah ľudských Myšlienok - Ľudský Intelekt a Božský Intelekt, Zmajstrovavánie Sústredenia Energie na Tvorbu Novej Zeme a nie na to, čo všetko padá, Sprístupňujeme sa tu Prítokom Svetelných Dát PraVedomia-Pamäte počas Galaktickej LyrAnskej Pasáže Leviej Brány 0.0 a Otvárame sa zužitkovavánie jej Kódov Sily a Moci Stvoriteľa, Architekti a Zakladatelia Vesmírov, Návraty Pamäte na prapočiatky všetkého,Akáše a Svetelné Balíky Kódov Vyššieho Vedomia v našej DNA,Ako vyvíjame svoju KristAAlovú štruktúru cez svetelné fotónové vlny vedomia, Začíname Nový Cyklus vstupov do nekonečného stvoriteľského alchymického potenciálu v nás,Levia brána Je aplikácia najmä Kódov 777-Slobody a Majstra Ukotvovača a Tvorcu Vyššieho Neba na Zemi - Aplikácia kódov Suverenity,Sily a Prevracača Rutín- LyrAn v nás ukotvuje nebo na zem (12D) po tom čo Sirius (6D) otvorí brány do neba-Všetko cez Hviezdne Brány vedomia v nás, Procesy Premien a prerábok tela a vzťahov, Ako sa nám mení zrak a všetky zmysly, celé Telo sa Zjednocuje, Prijatie a využívanie svojej nekonečnosti-stavy Uvedomenia na základe,ktorých vzostupujeme telo-budujeme (svetelné) telo novej Zeme, Je tu toho mnoho, stačí sa len naladiť, uvoľniť sa do tejto transmisie a pracuje to kvantovo..

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania tejto online skupinovky - transmise - meditácia - aktivácie:

Stretnutie je dlhé okolo hodiny a pol, nahráva sa a Záznam bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných. Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vstupné na zúčastnenie sa na živo je v tomto prípade bezplatné, záznam pravdepodobne bude k dispozícii za symbolickú výmenu, lebo sú za to určité náklady z našej strany. 

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť...

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na túto transmisiu zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam.

Pre účastnákov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané počas eventu, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My len doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2025.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu alebo po vykonaní registrácie.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, príde ti do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. 

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka pre Jedného

    VzoVstupenka pre Jedného na účasť na živo, Záznam z tejto transmisie bude symblicky spoplatnený k dispo v Škole Majstrov na druhý deň.

    $0.00
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page