top of page

S láskou zdielam “mega galériu” inšpirácii, ktorú budem dopĺňať. “Nepodceňovať svoje procesy premeny cez svetlo na svetlo”, čím vyššie vibrujeme, tým viac je všetko iné, žiadne zvyky, rutiny, jediná zóna komfortu je v našom vlastnom spojení so Zdrojom v sebe celého vedomia, všetkej kreatívnej energie. “Ľudské 3D pravidlá” tu “už”neplatia, nie sú tu aplikovateľné, ani žiadne 3D vnímania zdravia, vzťahov, podpory, vzdelávania alebo čohokoľvek iného tu neplatí.. Je to iné, pôvodné organické funguvanie.. Procesy “mega zrýchlených premien” sú pre nás, nie proti nám..Obnovujeme sa naspäť do našej organickej anjelskej božskej plazma svetelnej Avatar formy Kristoveho vedomia.

Planéta sa mení, vyvíja v závislosti odo mňa..nie naopak.. Máme nevyčísliteľné množstvo verzií Seba vibrujúcich vo všetkých dimenziách, poznatky sú v nás. Ožívame naplno postupne, celé telo, sme stelesnením slnka, hviezd, galaxií, nekonečného života.. hrám sa a tvorím v každom momente, teším sa z tvorby, všetko je to energia, ktorá má živí naspäť. Jednoduchosť, “malé kroky, malé veci, najväčšie rozdiely”. Dotýkame sa ostatných, telo je nás božský inštrument, kráľovské vozidlo, vzostupné vozidlo do nebeskej rozprávkovej Novej Zeme. “Škola hrou”, všetko je to vždy nové dobrodružstvo, avšak “bez naivity”, prístup dieťaťa a múdreho starešiny zároveň..Rozprávková krajina zázrakov, my sme zázraky, poklady, vesmír sa i nás stará, keď sme plne “v službe Novej Zemi”, vedomiu vyššieho ľudstva. Priorita je na integrácii kódov novej zeme. Hodnota je na energii, všetko “čo mám k dispozícii” - seba a všetko v mojich realitách je investované “do robenia rozdielu”. V mojom tele je základ Rajskej anjelskej novej ľudskej civilizácie. V každého je, ak sa vyberie cestou domov - do skutočnej slobody - jednoty seba ako vedomia hviezd, slnka, galaxii.

“Zvonka” je v nás aktivovaná pamäť, vedomie, všetko to, čo v nás už je.. Ja tvorím svoje telo, svoje reality, podmienky, úplne všetko.. cez moje vedomie, vibračno-frekvečné naladenie. Raj vnútri = Raj vonku, bez snahy, ide to veľmi prirodzene. ŽIVÉ FARBY, žiadne filtre “už roky” nepoužívam ani žiadnu kozmetiku okrem kokosoveho oleja na telo a zubnej pasty bez chemikálii. Nepoužívam pravidlá písané na cedulkach, dám si tolko koľko telo pýta. Na fotkách je len kúsok toho, čo všetko používam a neustále sa to mení.

Vitamíny A B C D E K v mega dávkach plus minerály tiež.. v tekutej forme. A daj keď je telo zanesené, nič nevstrebávame.. Používam Naturalne mydlo na telo a vlasy. Každý máme špecifikú vôňu, keď je telo vnútri čisté, “nezapácha”, práveže prirodzene vôní. Krása je keď naše svetlo cez nás voľne prúdi, všetko prežiari, presvetlí, osvetlí, oživí.. sme tekuté slnečné svetlo..Naša Pra-forma bez konrétnej formy..tekutý krištáľ - Kristove svetlo / vedomie.

Mega aktivačná Galéria plná inšpirácií, kde zdieľam všetko, čo sa týka podpory regenerácie, úplnej opravy, obnovy fyzického tela cez svetelné telo, ich zjednotenie ~ jednota všetkých 4. Tiel: emočné mentálne fyzické svetelné cez Detox, údržbu detoxu, organickú živú stravu, “doplnky” výživy čo možno najnaturálnejšej forme. Vždy závisí od vývojovej fázy svetelného tela, od aktuálnych kozmických frekvencií a svetelných kódov, ktoré sú aktivované na integráciu..telo si vždy pýta niečo iné, treba mu to dopriať. Žiadna kontrola tela, aké ani “opustenie sa”. Žiadna stravovacia rutina ani spánková rutina neexistuje. Všetko je to “diktované” kozmickými frekvenciami.

Spánok, pohyb, aktivity presne tak, ako si telo pýta. Krist-a-love Svetelné solárne plazma telo je univerzálne kozmické telo, je to telo Gaii = Univerzálne Avatar Ríši telo.

Veľké dávky slnka, kyslíka, Prany, životná sila Life force, light force, meditácia, strečing ~ vedomý pohyb, aký telo pýta.. je to úplná zmena životného štýlu. Svetelné telo = Vedomia Zdroja / Tvorcu je ultra super vyspelá inteligentná technológia - Večné svetlo ~ Neobmedzený zdroj kreatívnej Energie.

Krása ako zážitok jednoty, celistvosti, plnosti ~ nič ti nechýba, všetko si, všetko máš vždy k dispozícii ak si tu pre svoje telo, ono je tu pre teba. Inšpirácia, inspiračný hravý priestor, ľahkosť hravosť dieťaťa - naše vnútorné dieťa je náš kreatívny génius ~ Kristove dieťa. Ukotvujeme len väčšie dávky fotonového svetla, evolúcia na svetlo, cez svetlo, do svetla. Fungujeme ako zjednotené bytosti svetla ~ kozmické vedomie a telo. Prosím, v archíve mám kopec článkov a textov ku svetelnemu telu vrátene voľne dostupných videií na YouTube. Avšak: “Od 5D+” neexistujú lekári, učitelia, poistky a garancie, žiadny šamani, poradci, terapeuti, ani závislosti, lipnutia, ego ľudské identity a 3D programing boja o prežitie, otočenosti proti sebe, programing a mentalita “chudoby”, nedostatkov, nedostatočnosti, strachov stále o niečo, z niečoho.. všetkým sa opäť stávame pre Seba. Sme úplne všetko všetkým, všetko tvoríme od nuly v nule odznova po páde ľudského typu života.

Nie sme podmienení vonkajšom, My tvoríme “svoj” vonkajšok. Cez Fokus dovnútra, na sústreďovanie energie vnútri, Fokus na vedomie, tak meníme telo, vzťahy, vonkajšie reality.

Naše svetelné / slnečné plazma telo Avatara Kozmického Kristoveho / Diamantového vedomia je všetko, čo potrebujeme vybudovať, udržiavať a vyživovať, posilňovať,

lebo to je základ pre nové životy, nové systémy, nové reality, vzťahy, prácu, “povolania”, pre Nové Vyspelé Civilizácie Novej Zeme. Hodnotový systém je úplne iný ako “ten 3D ľudský hodnotový systém”.

Svetlo duše, svetelné telo MÁ NEVYČÍSLITEĽNÚ HODNOTU - Tou sme My - tá “najvyššia, najväčšia” hodnota spočíva v našej energii, v nás samotných, v našom unikátnom zdielaní Kľúčov, Kódovaných informácií, Lásky v zážitku a v hmote, v našej tvorbe Novej Zeme cez jej Bytie “najprv” a rúcaní toho, čo je v ego-súlade.

Naše svetlo=duša=energia=vedomie= Hviezdna pamäť, celý Akáš. Stávame galaxiami (postupne). Toto je neustála evolúcia do svetla - cez ešte viac svetla na SVETLO. Každý jeden “musí v sebe rozbaliť “celú galaktickú históriu”, aby pochopil, ako padajú vedomia a telá planét cez ovládnutie a zneužitie jej hviezdnych brán a systémov, ako sa opäť vyslobodzujú, sprietočňujú, hlavne SPRAVUJÚ A STRÁŽIA - cez náš hviezdny systém brán v tele; Každý jeden pochopí, ako sa osídľujú a tvoria planéty, rasy a civilizácie, Ako sa Vzostupuje a Zostupuje...že žiadne iné planéty nie sú..všetko je to len tá jedna planéta v iných verziách a časo-priestoroch v rámci centrálneho univerzálneho Zdroja.

Začínajú sa masové Tranzity,

Začína sa masové Exitovanie od marca, apríla 2021, už sa začalo počas 2020, masívne pády toho, čo má 3D základy - búranie a budovanie nových základov, spoznania ako všetko funguje ako funguje moje telo, svetelné kódy a práca s nimi. “Nemôžeme prejsť ďalej” so žiadnymi starými základmi v sebe “do” 5D, a to je len začiatok - 5D je integrácia vedomia Zeme a 5D Zeme Tary, hviezdneho systému Vedomia Alcyone a Plejád v tele, všetkých prvých 5 sfér v Strome Života vrátane siene Amenti. Sem patrí aj cez integrácia a ztelesnenia prvých štyroch brán a systémov vedomia Vnútornej Zeme, Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Niburu, Maldek.

V 5D “sa len začína” budovať vzostupné plazma svetelné vozidlo a zmajstrovávať “iba BYTie”, čiže bod nula, hlboká meditácia a prepojenie v sebe. JEDNOTA so svojim TELOM, s telom Zeme.

**”Ak máte stále nejaké ľudské typy snov, potrieb, prianí, to znamená, že hľadáte naplnenie zvonka niečim, alebo cez niekoho, nie ste hotoví z 3D Zemou.” “Ten klasický ľudský akože šťastný život - tzv. americký sen padá ako domček z kariet, je to ilúzia a show (biznis)..nič viac.“

Keď ste dospeli k plnému nájdeniu sa vnútri, začali ste fázy Alchymickej Únie HIEROS Gamos, docestovali ste, vrátila sa Vám pamäť, teda celé vedomie, spoznávate, ako fungujete, že ste plazma svetelná bytosť, máte len “potrebu” byť v službe novému ľudstvu, tak to je úplne iné miesto, z ktorého vychádzate, keď vychádzate z Jednoty v sebe ako Zjednotená Bytosť Svetla.. keď už nevychádzate z mentality Nedostatku a nedostatočnosti, žiadne obmedzenia na hojnosti, žiadne strachy v sebe, ktoré by stáli v ceste.. Avšak služba začína cez zdielanie sa zo svojho naplneného pohára, z pokoja, mieru, harmónie v sebe. Cez reálnu reálnosť - nie “hranie na niečo, predstieranie”..

Dali ste seba a svoje svetelné telo na prvé miesto..lebo chápete, že to je základ, integrujete kódy Novej Zeme nonstop, rozpúšťame tie staré. “Bez toho sa nepohneme ďalej”.

Všetko je to o svetelnom tele a Jednote v sebe so sebou, s telom, so Zemou..Že sa nechávame viesť vlastným svetlom, “tam sú všetky odpovede”, ktoré sa odkrývajú po častiach. Najprv si budujeme dôveru, trpezlivosť a VZŤAH SO SEBOU AKO CELÝM KOZMOM - Zdrojom všetkej energie/svetla. Najprv náš vesmír zisťuje, či sa nám dá vôbec veriť..Overuje si nás..Ludsuy aspekt vedomia, teda 3D človek nechápe čo je Integeita, nedá sa mu veriť, preto sa to musí úplne každý učiť cez vzťahy.. je to všetko vývojový rebríček, jednotlivé stupne sa nedajú preskakovať. Avšak z nuly, ide všetko “ako po masle”, keď fungujeme v Toku, ako univerzálny Tok, všetko je vibračné, energetické.. plynutie.. budovanie v každom momente. Každý moment tvorí ten ďakší.. Každý chápe, učí sa “o čom to všetko je”, ako fungujeme, ako všetko funguje - každý to sám chápe, cez svoje procesy. Presah doby - presah ľudstva = fungujem.e ako “budúce Ja” na inej planéte - to je pointa..integrovať minulosť a budúcnosť naraz všade teraz. S tým sa odomykajú všetky poznatky a práca s hviezdnymi bránami a systémami a svetelnými ultra technológiami, ktoré sú v nás, práca na grálových bodoch a všetkých bránach, mriežkach zeme, na jej architektúre ako takej. Majstri Budovatelia = Paledorianske Originálne Kristove rasy = budovateľské a Strážovské rasy dohody Paliador a misie AmeNti.

Ožívanie Organických Kódov Žijúceho Zdroja Všetkého vedomia, teda poznania - rozprávame jazykom žijúcej knižnice všetkých Univerzálnych poznatkov - Ožitie Naplno cez Organické Kódy Zdroja Čistej Rajskej Rozprávkovej Hojnosti, Informácií a Poznatkov, Presah Kríža cez jeho Stred,

“Presah Tunela návratu domov do svetla” ako potrebnej každého vybratej / vytvorenej ilúzie oddelenia sa od domova na jej presiahnutie.

Téma “zmŕtvych-vstania” a rôznych tranzitov, veľkých premostení je kľúčová / “horúca téma” najmä pre 2021-2022.

Návrat Vedomia je Návrat celej Pamäte na všetko, Návrat Univerzálnych poznatkov cez zjednotenie všetkých svojich pararelných existencií. “Odtiaľ”čerpáme všetko, niektorí tomu hovoria “čítanie Akášu”, ale aj to je presiahnuté čo sa novej Zeme týka. Sme Akáša. Nehľadáme v ňom, nesnažíme sa nájsť, ale cez trvalé uvoľnenie sa a napojenie sa, zjednotenie sa “s tým kým sme” vždy vo fázach, v cykloch, vždy na iných hlbších úrovniach, sme Univerzálnym vedomím - “tou vibračnou frekvenciou / zhodou “s tým bodom, kde je všetko” ~

Celý Akáš je v tele - čerpáme / tvoríme / žijeme z Bodu Zdroja Nula (0.0), kde existujú “len” Dáta v ich pôvodnej tzv. raw forme všetko naraz zároveň. Je to Bod “všetkého naraz tu a teraz” = hlboká meditácia / prepojenie / spojenie sa Zdrojom všetkého vedomia = “rozplynutie sa v momente/ rozplynutie sa do svetla”. Je to “Meditácia v praxi.”

Preto lipnutie na nástrojoch / technikách - všetko potrebné, ale do určitého bodu - všetko integrujeme a resahujeme ako súčasť “4D prestupných procesov.” Ak máme, potom sa k tomu vraciame z úplne iného miesta v sebe a prispôsobujeme “novým multidimenzionálnym potrebám”.

TEKUTÉ (plazma) Slnko (solar) - Univerzálny Zdroj všetkej (plazma) Energie - naša PraPodstata - PraForma bez konkrétnej individuálnej formy (kolektívne telá) - Hviezdne Národy - Hviezdne Ľudstvo - jeho základy sú v našom svetelnom tele cez rozbalovnie balíčkov svetelných kódov rôznych typov prostredníctvom aktivácií kozmickými frekvenciami - na ne sa ladíme - s tými sa zjednocujeme - Zvuky domova, Musica Universalis, Piesne Lýry - tie počúvame hlbko v našom vnútri, cez ne meníme všetko... zvukové a svetelné telo Sofie-Kristos Kozmického Avatara. Všetko sa premieňa podľa našej vlastnej transmisie zvúntra von.

Pretvárame úplne všetko cez integráciu kódov Novej Zeme počínajúc svojim telom.. cez nás ožíva a nadobúda formu nebeská rajská snová Nová Zem. Tá je 'len' frekvečno-vibračná odpoveď na našu vlastnú transmisiu a na základe toho sa “pre nás” materializuje - cez našu integráciu a ztelesnenie jej (aktuálnych) Univerzálnych Organických Kozmických Hviezdnych Kódov Kristoveho a Galaktického Vedomia-Tela.

Hviezdne Národy - Hviezdni Ľudia - všetky tieto predlohy kódov (typy kódingov) sú v našom vlastnom “fyzickom” - svetelnom tele.. Tekuté večné Slnko - pôvodná univerzálna Zdrojová forma - všetko v Jednom - všetky galaxie v jednej. Pretvárame úplne všetko od nuly v súlade s vlastnou zdrojovou esenciou, už nie proti nej.. bez fixných “ľudských” systémov presvedčení a kontroly.. všetko stojí na vlastnej prečistenej krist-a-lovej štruktúre - architektúre Krist.a.lovej Hviezdy - vzostúpená planéta - navrátená Domov do originálnych stavov Vedomia a Bytia.

Voda, príroda, kristaly, Zem=tvoríme ju, každý tú svoju verziu podľa toho z akej úrovne vedomia funguje a aké frekvenčno-vibračné pásma okupuje naše telo, akej je vibračnej hustoty. Toto je energická vibračná existencia, všetko je o energii, všetko je energia. Materializujeme Seba, pocit / energiu, tvoríme seba tam, kde sa sústreďujeme. Mili tvorcovia, je toho oveľa oveľa viac, ale každý sa učí cez svoje vlastné telo - cez jednotu s telom, cez svoje zážitky - skúsenosti. “Nič neberiem, nepoužívam tak, ako je pre ľudské telo odporučené..” Ani neberiem všetko naraz, proste tak, ako cítim-telo si pýta. “Avšak nie je to emočné zajedanie, nájazdy na chladničku ani kontrola-kult tela a správnej zdravej výživy.” Prešla som si všetkými extrémami.

Naše telo potrebuje všetku lásku, výživu a hlavne čistiť, hrať sa, nonstop kreácie v bode nule..ide to až samo. Tútoaktivačnú galériu budem dopĺňať, skúsim ju dať na webovú stránku, prosím pre viac info: “dookola omieľam témy sveteného tela vo videách a textoch”, bližšie do detailov vo videách ktoré sú k dispo za príspevok, “všetko je davno” k dispozícii, ale aj tak si sami pre seba za seba zisťujete všetko, je to vo vašich rukách. Lekári, poradci, učitelia, garancie a poistky, zóny komfortu “od 5D+ nie sú”.. Sme všetkým

Nikto Vám / nam nemôže hovoriť čo so sebou robiť / nerobiť - “všetko treba porodiť” / “vytiahnuť” zvnútra von..presahy cyklov úmrtí a zrodení sa..presah expanzie a kontrakcie, presah vzorstupu a zostupu..

Vlastné napojenie, stred, nula = vedenie= informácie = vlastná prax - najcennejšia škola.

Všetko je meniteľné, nič nie je fixné.

Čo podporuje ŽIVOT, oŽItie naplno, živá strava, hlboké vedomé dýchanie celým telom, jednota srdca/mozgu, srdca/mysle. Presahujeme starnutie, degeneraciu cez zostarnutie, “úplne odumretie na ľudskej ego úrovni a ľudského tela”, a potom omládnutie. Presah času priestoru, akýchkoľvek obmedzení.

*Živú stravu nemôžem niekedy konzumovať vôbec počas určitých fáz vyvoja tela, takže to opäť prispôsobujem telu a tým čím si práve prechádza.

Čo konzumujeme všetkými našimi otvormi, to ovplyvňuje našu DNA.

Niekedy som len na vode, na tekutej strave, niekedy len na určitom ovocí..niekedy telo pýta zemiakové čipsy, alebo hutnejšiu varenú stravu v čo najčistejšej, najvyššej kvalite.

“No vôbec žiadna rutina” ani fixné pravidlá. To platí aj o spánku a bdelosti..sme prekročili hranicu medzi spánkom a bdelosťou, ostávame plne pri vedomí všade naraz tu a teraz, je to všetko lucídny sen a hologramy, mnou vytvorené a zaživané ilúzie... Moje telo projektuje úplne všetko..svet, ktorý si nosím v sebe stále, “chodí so mnou všade”.

Príroda, veľa prírody, voda, slnko, “žiadne ochrany a obrany”, tieto mechanizmy sú preč, žiadny nepriatel vonku nie je, čas osamote, veľa priestoru, vzdialenosti ak treba uvidieť úplne inak..uvoľňovať sa do seba, dýchať hlbko, radosť, inšpirácia, vďačnosť. “To a tí, čo nás najviac vyzvú na ego úrovni, vy-iritujú - sú najväčšie možnosti rastu.”

Krásny čas aktivácií (všetko je určitá aktivácia Vedomia, Pamäte),

S úctou Maria

Krásny čas úplne všetkého “staro-nového” a samých zmien

 

 

Jediná rutina je neustály “Frequency Light Upgrade”.. Prerábka tela, dekonštrukcia, rekonštrukcia, zrýchlenie a zintezívnenie cyklov ako takých.. naše telo dostáva najviac zabrať, je základom verzie Zeme (planetárne telo), ktorú žijeme - tvoríme - zažívame.

Fokus na integráciu svetla v tele je priorita číslo 1, ak chápeme, rozpomenuli sa na seba ako svetelnú slnečnú plazma bytosť hviezd.

Výživa slnkom, láskou k sebe, radosťou, JEDNODUCHOSŤ, Jednoduché maličkosti = najväčšia radosť = Aktivácia inšpirácie.

Vďačnosť za všetko, za to, čo sa zdá byť samozrejmé a automatické.. ROZOZNANIE KRÁSY VO VŠETKOM ŽIVOM - v sebe..vždy je to POCIT, čo nás vyživuje alebo ochudobňuje/ničí/oberá na živote.. Všetko čo uberá na živote, je nahrádzané tým, po čom duša túži, nie človek..”to sú úplne rozdielne túžby”.. neustála KREÁCIA Z BODU KREÁCIE 0.0 aj keď si myslíme, že netvoríme, tvoríme len či tušíme čo... Jednoduché drobnosti aktivujú najviac radosti = vlastné svetlo = inšpirácia tvoriť = zužitkuj energiu na tvorbu - vyjadrenie sa duše v danom momente. Opätovanie lásky začína jej prijatím v Sebe - svetlo = láska.

LÁSKA V AKCII MÁ NEKONEČNE VEĽA unikátnych PODÔB A FORIEM vrátene nášho tela, realít, života ako takého..naše telo a vzraty sú zobrazením vzťahu ku sebe, ku svojmu telu, či je to založené na láske, integrite, JEDNOTE SO SEBOU, alebo nie.. iskra a život v našich očiach, vo výraze tvare, telo - všetko komunikuje náš vnútorný stav. CÍTENIE SA BEZPEČIE VO SVOJOM TELE A MILOVANE JE ZÁKLAD ÚPLNE VŠETKÉHO (aj hojnosti aj múdrosti).. naša sila v koreni ako svetelnej bytosti prevalcuje všetko/osvetlí / presvieti a vyplaví na povrch “klamstva, pretvárku, traumu, drámu, zranenia a bolestí, rôzne ego taktiky” - lebo to je “nános na svetle”.. “Človek má v koreni prvotnú slabosť” - odpojenie od skutočnej solárnej kozmickej MAtky, je prepojený s lúnarnou, funguje z lunárneho vedomia a archetypov v sebe/vonku, nastavený na seba-Ničenie.

Priestor, ktorým sa obklopujeme, v ktorom sme - naša tvorba priestoru nás buď podporuje v energii alebo oberá/nepodporuje na energii. Všetko, čo podporuje telo frekvečne-vibračne navyšovať a inšpiruje ku tvorbe. Svoja izba, svoja posteľ, svoj priestor - svoj posvätný priestor. “Môj dom” je moja loď, vozidlo, systém portálov. Moje telo vytvorilo v mojej posteli “nabíjaciu stanicu” .. veľa času trávime v posteli alebo v prírode - to je nevyhnutnosť, nie luxus, a hlavne osamote.

SÝTE A ŽIVÉ FARBY ~ ŽIVOSŤ ~ POCIT ŽITIA - cítenia A ŽIARENIA NAPLNO - cítime komunikáciu medzi všetkým ~

3D je “čierno-biely”, šedý, Béžový život podmienený vonkajšom / závislosť od vonkajška..

4D sa zobúdzame do FARIEB VŠETKÝCH DÚHOVÝCH SPEKTIER A KRÁSY SVETLA V SEBE - Vonku, od 5D + je slovami neopísateľná farebnosť a hojnosť, živosť paradoxne “cez vedomé odumieranie” a zobudenie sa v Sne.. ostávame plne pri Vedomí aj počas spánku. Keď už žijeme a fungujeme ako Svetelné telo - nespí, neumiera, je to všetko čo máme, čo sme = všetko v jednom. 3D Človek - telo má zničené svetelné telo..preto ludské telo je tvorba z padnutého stavu vedomia.. keď sme sa zjednotili so Sebou ako s VEDOMÍM SVETELNÉHO TELA - univerzálne kozmické galaktické solárne-plazma hviezdne planetárne telo / vedomie kozmickeho večného Krist. Slnka. STÁVAME SA CEZ VZOSTUP VEDOMIA A TELA KOMPLEXNÝM SUPER SYSTÉMOM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA ~ Super Vedomie. fungujeme zo svojej celej Multidimenzionality - všetkých existencií naraz teraz z bodu Zdroja a kreácie 0.0.

Milí Tvorcovia, opäť s veľkou radosťou zdieľam “ďalšiu dávku inšpirácií” toho, čo podporuje moje procesy a telo si pýta “pravidelne”, aj keď vždy závisí od danej fázy vývoja (fyzično) svetelného tela a danej pasáže, aktuálnych kozmických frekvencií a kódov ktoré sú aktivované na ich integráciu. Žiadne rutiny ani zvyky neexistujú, “doplnky” výživy sú vždy “hore-dole”, telo vždy pýta presne to, čo potrebuje..môžem mať “nájazd na jednu potravinu a doplnok výživy jeden deň, pár dní po sebe a potom stačilo”...neskôr sa k tomu vratim, ale inak zase podľa fázy svetelného tela v ktorej som, alebo už nie.. Toto sú moje zistenia, nie sú to žiadne lekárske alebo stravovacie rady, ani odporúčania.. “Ľudské 3D karbónové telo s minimom svetla” , ktoré stárne, degeneruje sa a “umiera sa nevedome”, je naša tvorba 3D padnutej úrovne vedomia.. počas 4D začíname zisťovať rozpomínať sa, kto sme, ako fungujeme, začíname VEDOMÚ ALCHYMIU CEZ PRÁCU SO SVOJOU KRIŠTÁĽOVOU SVETELNOU multidimenzionálnou PLAZMA DNA.

Naše telo Novej Zeme si

vyžaduje úplne niečo iné “než 5D + polofyzické, éterické, svetelné plazma telo” Novej Zeme. Je to Krištálová diamantová štruktúra “tekutého svetla”, energetické kolektívne telo, Čisté vedomie SVETELNÉHO ZDROJA všetkého vedomia. Premena je postupnom prepísaní celého genetického mejkapu, prekódovávaním za “použitia” všetkých 12 svetelných vláken DNA, postupne 24,36,48 (dvojité diamantové slnečné telo Solárneho Ríšiho).

Všetko v našom okolí, poli, všetko čo si dávame do seba, na seba, aj skupiny v ktorých ste, má vplyv na vašu DNA.. Vedomie je o DNA, o kódoch, kodingoch, o kozmických lúčoch, o frekvenciách, farbách, tónoch..NAŠE TELO POTREBUJE VŠETKÚ ORGANICKÚ NATURALNU PODPORU, aby nonstop zhadzovalo hustotu a mega množstvá 3D programingu a emocií, a zároveň integrovalo Kódy novej Zeme.

KONZUMUJEME VEDOMIE, konzumujeme balíky informácií / kódy, všetko je frekvečno-vibračno energetické ~ hmota nie je solídna ~ jedine ak veríme, že je.. VŠETKO SA VYVÍJA OD ÚROVNE VEDOMIA, z ktorej vnímame, fungujeme, ktorú sme ukotvili. Všetko je relatívne vedomiu z ktorého fungujeme a podľa toho sa prispôsobuje naše telo.. my si tvoríme vlastné telo, podmienky, počasie, úplne všetko..

“Celá Zem je dar/poklad” - rozpoznanie, prijatie, vrátenie pokladov / opätovanie Lásky Zeme

KAŽDÁ LOKALITA NA ZEMI MÁ SVOJE DARY, na nás je uch rozoznať, prijať s vďačnosťou a vrátiť naspäť čo si berieme znasobovať HOJNOSŤ KTOROU SME, vždy sme boli. Programy nedostatkov “tu neplatia, neexistujú”.

Chemikálie a Kovy, biely cukor, určité typy tukov, živočíšne a procesované, umelo vytvorené ingrediencie, jedlá najviac “ničia moje svetelné telo”.

DETOX OD KOVOV A CHEMIKÁLII A UDRŽIAVANIE DETOXIKAČNÉHO STAVU JE z mojej skúsenosti nutnosť a ako? Presne tak, ako si telo pýta, ono-ja-ako svetelné telo Vie..

Preto aj akejkoľvek kozmetické a hygienické, čistiace prípravky sú buď na minime alebo len z prírodných ingrediencií .. “ani proti ničomu nebojujem” ..

Neustála komunikácia so Sebou / s telom,

Robíme si prieskumy, nikto nám nemôže ani nemá radiť / hovoriť čo máme-nemáme robiť, “najprv sa učíme iba Byť”, nepredbiehame stupne vyvoja, “nesnažime sa byť niekde niekym, ale uvoľnime sa do seba”.. Už všade všetkým Sme..len to/sa integrovať plne prijať precítiť naplno. ENERGIA SA CÍTI, cítime vidime počujeme celým telom / celým polom vedomia cez fotonove svetelne zvukové vlny vedomia Vieme, vidime, cestujeme.

Neustále si skúšame, učíme sa ale inak ako človek, zisťujeme “pokusom a zistením toho, čo sme vyskúšali” - PROCESUJEME INFORMÁCIE ZO SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT - balíky informácií - tam je všetko - uplatňujeme ich do praxe..

Neustála konzultácia s telom s vyšším Ja - všetko je JEDNA JEDNOTKA, Všetko nonstop komunikuje - na jemnej úrovni - kozmické frekvekcie.

Všetko je “All over the place” - žiadne zvyky a klasické systémy presvedčení, žiadna jedna správna lineárna odpoveď alebo cesta nie je..

Stravovanie, spánok, aktivity sa odvíjajú od kozmických frekvencii a teda svetelného tela..ak nepočujeme, nie sme naladení, nie sme v jednote, srdce nie je otvorené, sme oddelení od Toku informácií v sebe, sme v hlave, oddelení od všetkého.

Prechádzame si pasážami plných brán, ktoré všetko vynulovávajú cez super dávky svetla - fotónu, plazmy. Každá pasáž je Iniciácia vyšších stavov vedomia, na základe ktorých ak sme pri vedomí, plne prepojení so Sebou ako Svetlom, vieme prepísať svoju DNA o čosi viac, Respektíve obnoviť svoju Originálnu svetelnú multidimenzionálnu DNA - je to vždy záplava ešte väčším energetickým informačným tokom, ktorý procesujeme, absorbujeme dáta, dekodujeme “nové informácie”, vždy cez väčšie a väčšie aktivácie vlastného

Krištáľoveho svetelného plazma Tela/Vedomia (Avatara).

Všetky hviezdne Brány už ostávajú plne otvorené, už nezatvárajú..marec je tiež jedna veľká hviezdna pasáž samých brán zameraná na ďalšie veľké prepisy DNA, telové premeny, upgrejdy, aktualizácie tela, realít, zrýchlenia akašickych čistení z tela, (galaktickej) karmy z tela..VŠETKO JE TO O SVETELNEJ ŽIVEJ VÝŽIVE - To, čo podporuje život/svetelne telo/svetlo duše. Systémy novej Zeme na tom stoja a tie začínajú vnútri v tele - tvoje telové systémy a orgány sú “tie tam vonku”.

Výživa slnkom, radosťou, JEDNODUCHOSŤ, Jednoduché maličkosti = najväčšia radosť = Aktivácia inšpirácie.

Absorbcia svetla, živín, farieb, toho čo pridáva ku životu a podporuje svetelné telo / “výživa duše” a sebastarostlivosť na prvom mieste vrátane obklopovania sa tým, čo podporuje telo v navyšovaní frekvencií, v ich prirodzenom udržaní “vysoko” čo podporuje a urýchľuje premeny na čisté svetlo cez svetlo.. Absorpcia slnka = základ = informácie = naše vlastné Jadro sily a moci Zdroja všetkého svetla a výživy.

Každý jeden je umelec, TELO JE DOKONALÝ hudobný NÁSTROJ Tvorby A TVOJE VZOSTUPNÉ VOZIDLO DO NEBA ALEBO ZOSTUPNÉ DO PEKLA.. podľa toho ako sa k sebe spràvaš.

Počas spánku čistíme a integrujeme nové kódy najviac, poloha ležmo / opretosť..

Ľudsky zvyk je všetko kontrolovať najmä vlastné telo, alebo úplne opustiť .. prechádzame si všetkými extrémami či chceme či nie, na to tu sme, na zažitie všetkého než vôbec Zvládneme Stred a Zero Point Energiu a na základe toho si budujeme “svoje” svetelné telo, ktoré je kľúčom a vstupom do Novej Zeme. Hviezdne národy a hviezdni “noví” ľudia tu a teraz cez každého telo ak si tak vyberá čistí staré kody a aktivuje integruje nové kódy a uplatňuje ich do praxe.

Pred tým než niečo konzumujem, načítavam si, či je to z emócie alebo nie, aká je vibracia toho, či je tam kontrola človeka, alebo nie, ak sú tam emócie (emočné jedenie vyvolané určitými kozmickými frekvenciami), treba to vyčistiť, inak telo nespracuje potravu, žiadne živiny nevstrebáva .. zdieľala som o tom už vo videách. Stravovanie sa nie je také, “aké kedysi bolo / je na starej Zemi”. Nič nie je. Vieme pozorovať ako nami prechádza to, čo konzumujeme, ako to telo trávi procesuje, čerpá živiny, vylučuje.. “3-4Dľudské telo má zaseknuté trávenie, nevstrebáva pripadne živiny, je “chudobné doslova” - neprocesuje svetelné kódované dáta, je zanesené.. nie je ožité naplno, je plné mŕtvej energie”..

Nechaj kódy (novej zeme) “pre teba” pracovať, ich integrácia je kľúčová spolu s rozpustením starých kódov a neustálej aktivácii vždy nových.. Práca so sebou ako so svetelnými kódmi, svetelným telom je ZLATÝ ZÁKLAD NOVEJ ZEME.

Kódy sú nielen informácie, balíky informácií, podklad všetkej kreácie, ale aj sety pravidiel fungovania v dalších dimenziách, ale sú to aj číselné koordinácie lokalít, ktoré vysiela naše telo, podľa nich zažívame lokality, reality, planéty - podľa našej vlastnej projekcie kódov zvnútra von..naše telo je balík Kódov. Ľudské telo je balík 3D neorganickych kódov, ktorý je nahrádzaný organickými “pravými” svetelnými kódmi Zdroja, tvorcu cez nás môžu ožiť ako Nová Zem. tá len cez teba “musí ožiť, potom ju zažívaš”.. “keď ňou najprv iba si”... láska, vďačnosť, porozumenie, rozplynutie sa, roztopenie srdca doslova, stav tekutého svetla v sebe = podporuje to kreáciu, radosť, hravosť, KRÁSA ako vnútorný zážitok svetla odrážaný vonkajškom, zážitok sladkého domova, jednoty a plnosti, krása ako inšpirácia..

NOVÁ ZEM SA MATERIALIZUJE AKO FREKVEČNO VIBRAČNÁ ODPOVEĎ NA TVOJ VNÚTORNÝ STAV SLADKÉHO DOMOVA NA NEZAPLATENIE V SEBE, si doma v bezpečí vo svojom tele, nie mimo neho. Keď stiahneš svoje vzostupené Ja do koreňa cez korunu, potom sa vymení koruna s koreňom niekoľko krát a zjednotia, vzostupuješ.. tvoje telo je buď telo starej zeme alebo novej..aj systém je vnútri. Tvoje slová tvoria, tvoje zvuk tvorí, na tom koľko svetla dokážeš cez seba nechať prúdiť a či jo dokážeš spracovávať - výška svetelného kvocientu - na tom záleží

**

Už hneď u prvej vety je viditeľný matrix ktoré slová tvoria - pre človeka to Nie je viditeľné, učíme sa. AKÝ MATRix konzumuješ? Tvoríš? “Nová Zem je náš originalny krištáľový Aquaelle matrix s Aurora aurou”..

Mnohých vidím používať slovo VEDOMIE, VEDOMÉ niečo, niekto ... Dokiaľ sa nám plne nenavrátila naša galaktická kozmická hviezdna pamäť, čiže Celé Vedomie Zdroja, čiže sme to / Seba naplno ešte neodomkli z našej svetelnej multidimenzionálnej DNA, “nemáme šajnu, sú to len domnienky o niečom, je to stále ľudská hra, píšem to z vlastnej skúsenosti (ako úplne všetko) a z toho, že to pozorujem najmä v týchto časoch, ako sa 4D zmocnila slov, ktorým nerozumie”..to vidím najmä “v 4D kruhoch používať populárne slova a výrazy, ale zdieľajú stále z 3-4D úrovne vedomia, zamotávajú do toho toľkých”, nevyšli naplno zo zóny komfortu čo sa hĺbkového čistenia týka..preto nemôžu chápať naplno.. prosím, naozaj si naciťujte, ČO A KOHO KOMZUMUJETE.. to vplýva na vašu DNA/Vedomie..

Nová Zem Zdieľa to, ČO UŽ ŽIJE NAPLNO, nie sú to len slová.. a to odráža telo a fyzické reality.

To isté platí aj o Multidimenzionalite: pokial nie sme schopní fungovať zo všetkých / z väčšiny našich paralelných existencií, čiže fungujeme zo všetkých 5 vibračných hustôt- všetkých časových matrixov a harmonických Univerz : telo/vedomie Duše, Nad Duše/monad, Avatar, Ríši a k dispozícii je už aj 6. Harmonické Univerzum, tak je naša multidimenzionalita viac menej-spiaca, “opäť je to myslení si, ale nechápaní, o čo naozaj ide”.. to zisťujeme cez svoje procesy.

4. Dimenzia má 12 poddimenzií, niektoré jej pod-dimenzie mimikujú Novú Zem, ale neprešlo sa bránou do Neba. Všímam si že veľká časť tých ktorí sú v 4D zo svojim telom si “prechádza tzv. Vzostupom ega/falošné vzostupné reality” a snaží sa presvedčiť o opaku.. Je to zaujímavé sledovať.. avšak je to súčasť procesov.. až po prechode bránou do Neba zisťujeme. KEĎ SŤAHUJEME NEBESKÉ SNOVÉ RELMY DO KOREŇA CEZ VZOSTUP VEDOMIA A ZMAJSTROVANIE VYSOKÝCH / rozširených kvantových stavov vedomia cez ktoré premieňame telo, čiže všetko, všetky svoje reality.

Človek nerozumie vlastnému svetlu, “bojuje s ním”, nechápe, kontroluje, “myslí si niečo..vymýšľa a domýšľa si”.. 4Dimenzia je plna toho, robí “show aj biznis”, alebo kŕmi nedostatky ostatných - sami si v sebe všetko zisťujete, zistíte.. Rozpamätáte sa.. stále sa k niečo z viac rozpamätávame, každý moment môže byť nový aha moment.

Nie je nám rozumieť na ľudskej úrovni ale na úrovni plne svetelnej (úrovni duše)áno.. UNIVERZÁLNA REČ NIE JE LINEÁRNA A HLBOKO SA NÁS DOTKNE.

*Tí, ktorí mi ešte plne nerozumejú, je to ľudsky 3D aspekt ktorý nerozumie ničomu čo je Spojené s Vedomím Zdroja.. je to o ZMENE VNÍMANIA - Vnímanie srdcom, telom, tým, čo ďaleko presahuje človeka..

Krásny čas,

S úctou

Maria

bottom of page