top of page
shutterstock_353938907.jpg

Zjednotenie Smrti&Života-Ožívaš ako Zdroj Všetkého

Viac Info:

Ďalšia Trojhodinová Transmisia,ktorá ti môže ušetriť veľa rokov energie,peňazí, strácania sa v týchto procesoch,ktoré začať Plne Chápať je nad zlato: OŽÍVANIE AKO VEČNÁ BYTOSŤ,KTORÁ SI VYBERÁ HRAŤ SA NA OBMEDZENOM IHRISKU DUALITY ALEBO UŽ NA NEOBMEDZENOM,KDE NIE SÚ Staré ŠABLÓNY, ZJEDNOTENÝ STAV VEDOMIA V BYTÍ,Presahy ilúzie Inkarnácií sa a Rozdielov medzi smrťou a životom,medzi spánkom a bdelosťou,Ultimátna Sloboda-Mier-Fungovanie z Vedomia NovejZeme je z Nesmrteľného Večného Nekonečného Posmrtného Vedomia Seba Bezčasovo-čerpanie Bohatstva Vnútorného Zdroja Všetkého,Pochopenie Úzkostí,Chaosu,Vyzliekanie sa zo starých identít, vzťahov, rodín, Vývoj 2023-2026,Pochopenia následkov navyšujúcich sa frekvencií Zeme a množstva Svetla, ktoré musíme integrovať telom,Zmajstrovávanie Vzťahov, Vedomých Kolapsov Zvnútra von a Oveľa Vyšších Vzletov s väčšími krídlami, Ideš hlbšie do ZOSTUPU-do Hlbších Hĺbok Seba a Neznáma,aby si mohol vyššie VZOSTÚPIŤ-hlbšie do ZDROJA v seba-do neznáma tam,kde sa ešte nebolo naplno.Ako si najčastejšie stojíme v ceste nič netušiac, Zmajstrovávanie Práce so sebou na Multidimenzionálnej úrovni a s Frekvenciami,ktoré si praješ materializovať-zažívať.. Bytie Doma v Sebe - Návraty do Seba ako do Božskej Rodiny nadovšetko-Ultimátny presah človeka cez integráciu polarít a všetkých častí, aspektov Vedomia-Všetkých svetlých aj menej osvetlených častí seba,Vyprázdnenie sa tým Kým nie Si,Naplnenie sa Sebou-ZDROJOM viac a viac, Smrť ako Nikto-Zrod ako Všetci v Jednom

Price

$50.00
shutterstock_1793324311.jpg
bottom of page