top of page

Čistenia Predkov 2: Sloboda od Generačných Bremien

Viac Info:

Neustále Aplikovateľný Meditačno-Aktivačno-Čistiaci Zvukovo-Svetelný Alchymický Kúpeľ zložený z hovorených aktivácií v prvotných Bránach Zeme a Jedného Kúpeľa s Misami všetko vytvorené počas Päťkových Kódov 555-Sila a Moc tvojho Nového Pravého JA. Fokus je na: Vynulovávanie Akášov cez ich Sprocesovanie, Sloboda od Generačných Bremien, ktoré sa ťahajú nevedome,Čistenie Predkov na úrovni Prijatia a Rozbalenia DAROV stopnutia ich lekcií a nenaplnených túžob,snov,ktoré cez teba stále žijú-vyrovnanie-večný MIER,Procesovanie samoty,strát,smrti, Aktivácie teba ako ZDROJA nielen SLOBODY na hlbšej úrovni, Fungovanie z neobmedzeného vedomia-nekonečné pole neobmedzeného množstva Možností,Aktivácia Vyšších Realít a Osvetlenie toho,kde ty si ty tvoríš limity a obmedzenia a netušíš,kde ti tvoje staré verzie,3D rodinné a spoločenské vzorce stoja v ceste -sabotujúci programing stojaci v ceste. Sú to všetkoTRANSMISIE MNOHÝCH KÓDOV VEDOMIA,KTORÉ SÚ NA SPRACOVÁVANIE NA NEJAKÝ ČAS, Stačí sa Naladiť so slúchátkami a fičíš. Je to sprievod do Hlbších Stavov hlbšieho spojenia sa so Sebou ako so Zdrojom všetkého-Vyššie stavyVedomia-expanzia Srdca-Vedomia.SPÚŠŤA TO HLBŠIE ČISTKY. Sprevádza nás 25 mís v PREPOJENÍ S PRAVÝMI MATERINSKÝMI ANDARAMI-MATERINSKÝ KREATRIX.Poskytujeme tak SUPER AKCELERAČNÉ TRANSMISIE Z POHODLIA Tvojho-Nášho DOMOVA.Táto Alchýmia SLÚŽI AKO ĎALŠIA PODPORA S HLBŠÍMI GALAKTIVÁCIÁMI SVETELNEJ KRISTAAL  A-DiamAntovej DNA pre každého kto rezonuje, Je to NÁVÄZNOSŤ na Čistenie Predkov 1.

Price

$39.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page