top of page

Majstrovstvo Metamorfóz Časť 1: Citlivosť, Empatia, Bolesť,Utrpenie-Alchýmia,Solárne Záblesky a Ich účely Premien Tela,Vzťahov cez Vedomie NovejZeme

  • 7Steps

Viac Info:

Trojhodinový Materiál,ktorý pracuje na tebe dlhodobo: Citlivosť,Zosilnenie Zmyslov,Resety Cez Bod Nula, Empatia,Bolesť,Solárne Záblesky a Ich Účely Premien Tela,Života,Vzťahov, Úrovne Vedomia,z ktorej Fungujeme-Vnímame-Tvoríme Život,Vyššie Frekvencie Zeme,Silnejšie Záplavy Svetla Cez Slnečné záblesky-Telo sa vždy snaží Preladiť a Vyplaviť Hustotu-Nižšie Frekvencie cez Ich Zosilnenie-Prijatie a Sprocesovanie toho čo stojí v ceste svetelným Kódom Vedomia Zdroja-Spomienkam na Seba Všade, s tým súvisí Transmutácia minulých a budúcich životov-Pararelných Realít TERAZ. Virózy-Parazity, Zápaly,Infekcie-o čo naozaj ide. Čistenie Programu Obeť-Vinník-Utrpenie na fázy,je to tak hlboko v nás. Zmeny v našom Elektromagnetizme, v Gravitácii, v celom Poli, Emočno-Mentálne Zmeny, Realizácia Vyšších Úrovní Vedomia z Bodu NULA-v Máji si nové babätko-Nová verzia Teba-Spoznávaš sa ODZNOVA,Stratenosť v prázdnote, alebo v emóciách,Strachy zo samoty,Nedostatku,Božská Naplnenosť Cez Vyprázdnenie a Prestatia živenia čiernej diery-Naplníš ju Svetlom,Hlbšie sa Zjednotíš v Sebe so Zdrojom.Trávenie-Zažívanie-Procesovanie mnohého Naraz-Zvracanie,Vyprázdňovanie sa cez všetky otvory,Príjem a Otváranie Darov vo Všetkom, Následky Záplav toľkého svetla-informácii,ku ktorým sme uzavreli prístup.Alchýmia-Transmutácia Nižších frekvencií cez Vyššie-Majstrovstvo cítenia ako takého..Slnečná Plazma v nás drtí kosti, rozkladá, mení hmotu,Celé telo sa snaží procesovať informácie-ako kvantový svetelný počítač-keď previbrováme vyššie,celé naše telo procesuje svetelné dáta,a zároveň všetky spomienky,kde sú náboje zo všetkých existencií sa pýtajú na hlbšie sprocesovanie,Vybielenie. Ako sa nenechať stiahnuť dole, ako nepreberať na seba bremená, ktoré nie sú tvoje,a Ten rozdiel,keď je to tvoje vlastné.Ako najviac Poslúžiť sebe a ostatným,Bolesť,Utrpenie a kľúče ku slobode,alchýmii cez hlbšie chápanie,Integráciu. Podvedomé Závislosti, Závisenie ako také a Sloboda, Premeny Strát na Zisky, To Pravé Bohatstvo a Láska..

Price

$55.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page