top of page

Čistenia Predkov 3 a Žitie Najvyššej Oktávy Tvorcu

Viac Info:

Finálna Alchýmia Trinity Série Čistenie Predkov a Ukotvenia Vedomia-Hviezdy-Slnka Novej Zeme,Tvoja Hviezda Duše,Ty ako Božská Prítomnosť, Zázrak,Večný Pozorovateľ,Absolútna Láska a Bohatstvo, Ty ako Vedomie Hviezdy NovejZeme,kde Žiješ Zo Zjednotených Stavov Vedomia ako Najvyššia Expresia-Oktáva Seba ako Duše,MultiD Svetelnej BYTosti Hviezd.Sú tu Ďalšie Aktivácie teba ako ZDROJA-Neobmedzeného Tvorcu,ktorý Čerpá a Funguje zo svojej Nekonečnosti,Veľkoleposti,Aplikuje Vedomie Seba ako Zdroja,Využíva nekonečné pole neobmedzeného množstva Možností. Tento Extra Intenzívny Meditačno-Aktivačno-Čistiaci Kúpeľ/Alchýmia Je zložený z 2 hovorených aktivácií a 2 kúpeľov s Misami-Vytvorené počas Šestkových Kódov Kreácie. Je to aj Aktivácia Vyšších Realít a Osvetlenie toho,kde ty si tvoríš obmedzenia a netušíš,a kde ti tvoje staré verzie,3D rodinné a spoločenské vzorce stoja v ceste -sabotujúci programing stojaci v ceste.Sú to všetkoTRANSMISIE MNOHÝCH KÓDOV VEDOMIA,KTORÉ SÚ NA SPRACOVÁVANIE NA NEJAKÝ ČAS, Stačí sa Naladiť so slúchátkami a fičíš.Je to sprievod do Hlbších Stavov hlbšieho spojenia sa so Sebou ako so Zdrojom všetkého-Vyššie stavyVedomia-expanzia Srdca-Vedomia.SPÚŠŤA TO HLBŠIE ČISTKY. Sprevádza nás 25 mís v PREPOJENÍ S PRAVÝMI MATERINSKÝMI ANDARAMI-MATERINSKÝ KREATRIX.Poskytujeme tak SUPER AKCELERAČNÉ TRANSMISIE v pohodlí Domova.Táto Alchýmia SLÚŽI AKO ĎALŠIA PODPORA S HLBŠÍMI GALAKTIVÁCIÁMI SVETELNEJ KRISTAAL  A-DiamAntovej DNA pre každého kto rezonuje, Odporúčame mať časť 1 aj 2

Price

$43.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page