shutterstock_1813944692.jpg

Aktuálne Aktivačné Eventy - Skupinovky - Transmisie ARAMATENA - Portálový Most do ANdromedy - Podpora Vzostupných Procesov a Integrácie Avatara Novej Zeme. 

K dispozícii sú tu aj Záznamy z Týchto Eventov, ktoré sú rovnako Intezívne a Aplikovateľné Nespočetne veľakrát, pracujú na tebe na kvantovej úrovni, sú Bezčasové:

Pre Teba Možnosť Zúčastniť sa UNIkátneho Októbrového Eventu - Skupinového Stretnutia pre Podporu Vzostupných Alchymických Procesov a Integrácií Avatara Novej Zeme, Pre Podporu Tvojich Procesov celkovo a Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých. 

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás.

Sú to 

Transmisie ARaMAteNA - Univerzálna SolARna Hviezdna Brána a Portálový Most do ANdromedy na mieru nazdieľané všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente... Začneme krátkym privítaním, meditáciou pre hlbšie spojenie sa so ZDROJOM všetkého Vedomia v Sebe a pokračujeme tým, čo sa bude pýtať v danom momente.. Je to priestor pre vaše otázky, dotazy, vaše zdieľania, na ktoré sa oveľa viac expanduje, aby sa porozumelo a pochopilo oveľa viac to, čo treba... Vždy zdieľam oveľa viac info, moje procesy bližšie v porovnaní s tým, čo zdieľam vo voľne dostupných videách.. Je to priestor pre čokoľvek, čo cítite, že máte zdieľať v danom momente, je to nielen pre seba, ale pre všetkých... Všetci z toho mega benefitujú..

Tieto aktivácie štartujú intezívne čistenia už vopred po odoslní výmeny, vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie.

shutterstock_1533723971.jpg
shutterstock_1816882991.jpg
Čas - Dátum - Výmena a Ako to Funguje:


Septembrová a Októbrová Mega Transmisia 2021 sú Dostupné ako Záznamy -
spolu 6 lineárnych hodín super aktivačného-akceleračného-expanzívneho-čistiaceho materiálu.


V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽEŠ ZADOVÁŽIŤ OBA ZÁZNAMY Spolu, naväzujú na seba.. Alebo si ich môžeš zadovážiť v rámci Kurzu NovoZemšťan - Zjednotené svetlo Hviezd. 

Energetická Výmena za Oba záznamy spolu je 
88 Eur
úhradou cez PayPal na
 

maria@deubel.biz 

Napíš mi tam do poznámky
za čo mi posielaš Výmenu a na akú mailovú adresu ti mám link na ne zaslať. 

Prosím zaslať ako Príspevok - Možnosť zaslať Rodine, Známemu, 

Po úhrade Zasielam Link či už na živé stretnutie, alebo na oba záznamy zo septembra-októbra 2021 do Mailu, ktorý mi uveď do poznámky, keď zasielaš výmenu alebo mi napíš do mailu, kam ti to mám zaslať ak ťa nemám v databáze.
Vďaka. 
Pre zúčastnenie sa na živo - Ak ti mail s linkom na stretnutie nepríde, pozri si spamovú poštu, alebo mi daj vedieť, pošlem ho opäť.


Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Avšak, ak je tam naozaj problém sa zdieľať, tak odporúčam si zadovážiť záznam a prenechať miesto niekomu, kto je ochotný vyjsť von zo zóny komfortu. Vďaka za pochopenie.


Transmisie, ktoré sa konajú na živo a účastníš sa na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú a budú dostupné jeho záznamy pre účastníkov pár hodín po jeho skončení a na druhý deň pre tých, čo si prajú jeho záznam..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr pošleš výmenu, tým skôr si zabookuješ svoje miesto. Nie je potrebné sa ma pýtať, či je voľné, alebo nie. Keď sa obsadí 14-20 horúcich miest, vypíšem to sem, že už je obsadené, a môžeš si zadovážiť záznam - pracovať to bude na tebe tiež, ale živý prenos je oveľa väčšia výzva, je intezívnejší a môžeš sa opýtať, čo potrebuješ, ale nie sú Otázky a Odpovede 3D štýlom starej Zeme.. Transmisia či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo..
To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy.

Vďaka za pochopenie.
 

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná
príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín
(seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa  :)
 
 
IMG_5402.JPG
IMG_5509.JPG

Vďaka Za Investíciu do Vedomia Nového Ľudstva ako Celku, Vďaka za Investíciu do NovoZemšťanov v Nás - Investícia do Budúcnosti teraz. 
shutterstock_1814853278.jpg