shutterstock_1533723971.jpg


Mega stretnutia cez Zoom zamerané na Novú Zem - Vzostup - TRANZITY - SVETELNÉ TELO - Multidimenzionalitu v PRAXI,
zamerané na
UMENIE PRÁCE SO SEBOU V PRAXI,
na Vyslobodenie sa od všetkých starých 3D systémov POSTUPNE a úplne zvnútra von,

zmerané na
Premenu-Výmenu planéty cez presah vlastného 3D človeka, úplná výmena života cez prepustenie 3D spôsobov a štýlu fungovania a tvorby žitia,
zamerané na
Ultimátne premeny - univerzálne super vedomie Stvoriteľa tvoriace univerzálne svetelné super telo, TVORBA A BUDOVANIE NOVEJ ZEME CEZ JEJ POSTUPNÉ ZOSOBNENIE A ZTELESNENIE.


Vitaj Doma v Novej Zemi a v možnosti sa prepojiť bližšie cez skupinové stretnutia Posvätného, zjednocujúceho, čistiaceho, ultra aktivujúceho priestoru Novej Zeme - vyšších stavov vedomia prirodzene za použitia svojho srdca-svetla-expanzie :)
TU nájdeš Všetky potrebné Informácie týkajúce sa online skupinových stretnutí éterickej chirurgie, ktoré milujem, slúžia aj mne veľkej aktivácii, expanzii a mojej evolúcii, zároveň sú to ako keby osobné stretnutia s tými, čo sa účastnia, aj keď je nás väčšinou okolo 15-18 v skupine:   

V prípade záujmu
sa zúčastniť Online Zoom skupinového fičákového stretnutia na živo,
ktoré vždy nahrávam a prepájame sa oveľa hlbšie medzi sebou - prečítaj si celý text až na koniec :)


Ohlasujem Dátum živého stretnutia cca 10-14 dní vopred, tu na stránke ako oznam tu v tejto v sekcii Aktuálne Zoom Stretnutia, ale zvyknem to ohlásiť aj na FB profile, vo FB stories. 

Týchto skupinoviek sú vítaní sa zúčastniť všetci tí, ktorí majú  záznamy záznamy zo stretnutí Január-jún 2021 zadovážené (najlepšie úplne všetky, lebo naväzujú na seba) a majú aspoň trocha predstavu, o čom to je a ako fičíme. Nesiem veľkú zodpovednosť za priestor, za kvalitu priestoru a nepúšťam doňho nikoho s koho energiou nerezonujem a nikoho, kto nie je zainvestovaný naplno. Energia a činy za každého rozprávajú. 
Počet účastníkov pri živých stretnutiach je max 15 až 18.


KEĎŽE 
NESIEM VEĽKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIESTOR, V KTOROM SA PREPÁJAME - -

Zoomové stretnutia neslúžia ako zoznamka, neslúžia na tvorbu lepkavých kontaktov a snahy rozhodiť si svoje sieť na ostatných počas alebo po skončení živého Zoom stretnutia vďaka získaniu kontatku na ostatných práve cez naše skupinové stretnutie. 
Nepúšťam do týchto stretnutí nikoho, kto je súčasťou nejakých zvláštnych skupín, komunít, hráčov na Novú Zem a Galaktické vedomie, lebo to ostáva v starej Zemi, nepatrí do 5D plus, ja sa s tým neprajem spájať, ani s tým mať nič spoločné.. ''falošné'' vzostupné reality, ''tranformačné, galaktické skupiny'',
hry na niečo, toho je viac než dosť, s tým si neprajem mať nič spoločné, toto ťahať do realít a priestorov Novej Zeme, ktoré vytváram nepovoľujem..
Zoomových stretnutia, sú o tvorbe posvätného, čistého priestoru, kde sa podporuje život, vedomie SEBA ako Zdroja, prepájame sa na základe otvorených srdcí, na základe JEDNOTY, tvoríme realitu Novej Zeme, ktorá zároveň slúži čisteniu toho, čo je stará Zem v nás..
VĎAKA ZA POCHOPENIE, REŠPEKTOVANIE.Tieto živé stretnutia, Zoomovačky sú aj o:
Je to mojich oveľa bližších, konrétnejších zdieľaniach, ale aj o vaších, na ktoré vám expandujem.. je to určitá spoločná tvorba veľmi výživného, posvätného čistiaceho a aktivujúceho priestoru 'na nezaplatenie pre nás všetkých'.
 
Júnové stretnutie priamo naväzuje na tie predchádzajúce zamerané na Novú Zem, SVETELNÉ TELO a vzostup v praxi, na Umenie Práce so Sebou, Hlbšie Vyslobodzovanie z 3D systémov a realít starej Zeme, Pochopenie Vzniku 3D Ľudstva a 3D Zeme ako takej, galaktická história, Tranzity, Vzťahy starej a novej Zeme, na INTEGRITU, na intimitu a sexualitu, pokračujeme na témy z predchádzajúcich stretnutí napríklad aj ku hojnosti, ku téme bohatstva, ku darom, zručnostiam a povolaniam Novej Zeme, ku svetelnému telu Novej Zeme, ku galaktickému a Kristovemu- Krištálovému vedomiu, hviezdne brány vedomia v sebe a na Zemi a tranzity, previbrovanie nastálo do Novej Zeme cez Zosobnenia a Ztelesnenia jej Vedomia svojím Bytím..


Júnový 2021 záznam je k dispozícii, vítaný-á si ho zadovážiť..

Najbližsí termín pravedepodobne bude v prvej polovici Septembra, lebo sa v júli-auguste
bude nahrávať špeciálny ''interaktívny rýchlokurz'' ku Svetelnému Telu Novej Zeme, lebo to je každého základ, na ktorom stojí Nová Zem - Fungovanie ako Univerzálne Svetelné Vedomie-TELO Novej Zeme, ktoré sa buduje a je to viac ako diametrálne odlišné fungovanie než to bolo ako človek a ľudské telo..


 
Dalšie Láskyplné Odporúčanie v prípade záujmu sa na živo zúčastniť:

Na živé stretnutia nech sa hlásia tí, čo sa cítia komfortne v zdieľaní sa otvorene pred ostatnými, tí, čo majú skutočný záujem s zdieľať, nie je len pasívne počúvať. Stretnutia sa nahrávajú a účastníci si musia byť vedomí toho, že ich zdieľanie je nahraté a poslúži aj ostatným, čo si zadovážia záznam. Účastníci si tiež musia byť vedomí toho, že občas tvorím nastrihané ukážky z týchto stretnutí, ktoré sú voľne dostupné na Vimeu ako Dar pre ostatných. NAJPRV MI PROSíM NAPÍŠTE do mailu alebo do správy, že máte záujem o zúčastnenie sa na živo, ja vám dám vedieť, či je voľné miesto a či je to v súlade. 
Píšte mi do mailu alebo správu cez FB messenger pokiaľ ma máte v priateľoch.


VEĽKÉ ĎAKUJEM ZA POROZUMENIE, POCHOPENIE a REŠPEKTOVANIE

shutterstock_1110158195.jpg
abstract-979682_1920.jpg