Mega Balík:
Nová Zem, Vzostup,Tranzity
do oveľa Vyšších 

Úrovní Vedomia, Bytia, Fungovania a Tvorby v Praxi:

Tento Kurz Školy Majstrov je Top Mega Balík 12. Videií tvorený - natáčaný

september 2020 - jún 2021, okolo 40 super aktivačných lineárnych hodín materiálu, kde je toho veeeeľmi veľa prebraté, zdieľané, aktivované a čistené, a doslova každá jedna horúca téma pre ľudstvo spolu s vždy aktuálnym dianím je tu buď načrtnutá, alebo rozobraná bližšie.. Tento Balík Videií Asistuje s oveľa Hlbším Chápaním Seba a toho Kým Naozaj Si, nie toho, kým si Myslíš, že si a celkovo skutočné chápanie týchto alchymických transmutačných vzostupných procesov neustálych tranzitov do vyšších a vyšších oktáv svoje existencie.. Neustále Pôrody Svojich Vyšších Seba Expresií v Inom tele, v Inej forme.. Nekončiace sa Metamofórzy, Čistenia na všetkých Úrovniach aj po stelesnení 6D tela, Tranzity pokračujú, sú na etapy, niektoré sú viac zásadnejšie, ako iné, ale je to neustála evolúcia - každý Musí Stelesniť Slnečnú TerraNovu Hviezdu, a tieto procesy si môžeš akcelerovať, doslova je to nwvyhnutné a tvoriť si to tak oveľa hladšie, ale stále sú to viac než mega super intenzívne procesy PREPISU Genetiky cez Svetelné-Krištáľové-Plazma-Galaktické-Slnečné Páry Vlakien DNA.. 

Keď si zistil, ako na to, ako to naozaj všetko funguje cez svoje procesy-zážitky-zistenia-cez svoje napojenie, keď máš Základy Novej Zeme vo svojom Tele, tak pokračuješ ďalej.. A preto toľko toho zdieľam voľne dostupného, ale je to len omrvinka v porovnaní s tým, čo zdieľam v Super Kurzoch - Balíkoch Videií Novej Zeme - Nového Kozmického Svetelného Kristos Anjelskeho Človeka - Slnka - Večné Kristos Diamantové Slnko - Si opäť ZDROJ a Kanál Zároveň - si Všetko v JEDNOM.

 

Na tento balík videií Naväzuje Kurz Svetelného Super Tela-Vedomia Novej Zeme a predskokanom mu je Kurz Umenie Práce so Sebou.. 

shutterstock_1623266143.jpg

Absolútne všetky Kurzy -  Balíky Videií 

sú zamerané na tieto Top témy, ale Každý Kurz sa ne ne zameriava trocha Inak, niektoré témy sú načrtnuté, niektoré hlbšie rozobrané:

Zrody Nového Hviezdneho Svetelného Človeka - Galaktického Šamana, Energetického - Časového Alchymistu a na Fungovanie ako neustále sa vyvíjajúce UNiverzálne Svetelné Super Vedomie a Telo do stále vyšších - ľahších Oktáv svojej existencie - Fungovanie ako Nové Hviezdne Ľudstvo Vyššieho Vedomia, zo Zjednoteného Stavu Vedomia Slnka a Všetkých Hviezd Tvoriace Multidimenzionálnu

Galaktickú Novú Zem. Všetky Videá, Všetky Balíky Videií - Kurzy sú zamerané na 

Úplne Všetko, Čo sa týka základov vzostupu vedomia a tela ako takého V PRAXI, 

všetko, čo sa týka Tranzitov do vyšších frekvencií na celotelovej úrovni - sťahovanie sa do svojich vyšších novších verzií a seba-expresií, čiže rozoberáme vo všetkých Kurzoch všetko, čo sa týka

Mega Premien - Zrýchlených Metamorfóz na všetkých úrovniach,

Všetko, čo sa týka BUDOVANIA ZÁKLADOV NOVEJ ZEME V SEBE - SLOBODA od starých systémov 3D Zeme vnútri-vonku, všetko, čo sa týka Tranzitov do Novej Zeme - ako Nový Hviedny Človek, ako všetky Hviezdne Národy v Jednom, všetko, čo sa týka Svetelného Krištáľoveho-Diamant Solar Plazma Tela Novej Zeme - Svetelné Kristos Diamant Plazma Slnečené (iluminačné) Telo rôznych typov,

všetko, čo sa týka tvorby, udržovania a spravovania TERRA NOVA Nových Multidimenzionálnych systémov, Vzostupných KomUnít, všetko, čo sa týka ''Ľudskej'' Zemskej Galaktickej histórie Tu a Teraz, všetko, čo sa týka SLOBODY od starých systémov, čiže čo sa týka de-programingu, re-programingu, detoxu na všetkých ÚPLNE úrovniach, čo sa týka vrátane čistenia galaktickej karmy, ďalej fokus je na všetko, čo sa týka VZŤAHOV, intimity, sexuality,

Božského TOKU HOJNOSTI, fokus na financie, rôzne darov, zručností, super schopnosti a potenciály ako svetelné Bytosti, fokus na Nové Povolania, Vyššie Misie a Služby Vedomiu Nového Ľudstva,

fokus na

všetko, čo sa týka SVETELNÉHO Krištáľového Plazma tela rôznych typov, ktoré nahrádza tzv. 3D ľudské fyzické Telo - tzv. téma Zdravia na všetkých úrovniach - emočno, mentálno, fyzično, svetelno-energetično-éterično, téma smrti a života atď.. 

Rozoberáme Všetko, čo sa týka Nájdenia svojej hviezdnej rodiny a zistenia svojih úloh, misií, povolaní. Zameranosť je na úplne všetky oblasti života, lebo toto je úplne iný spôsob života, ÚPLNE INÉ FUNGOVANIE AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM Univerzálnych HVIEZDNYCH BRÁN, AKO SVETELNÁ BYTOSŤ ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA začínajúc od Nuly, fungovanie v Nule 0.0 na NOVÝCH solidných zlatých svetelných základoch Novej Zeme v Sebe - tvoje svetelné telo a tvoj vzťah so Sebou ako Základ planéty, ktorú žiješ.. Tvoje spojenie so SEBOU so svojou Esenciou, je jediné čo prechádza ďalej a to je tvoja nová jediná pevná pôda pod nohami, na základe ktorej buduješ všetko úplne nové, čo je v súlade so 6D-12D Novou Zemou, a ďaleko za 12D fičíme, čiže všetko, čo je v súlade s tvojim Kozmickým svetelným Kristovym Galaktickým vedomí a telom Vzostúpenej Novej Zeme - TerraNovy - Slnečnej Hviezdy..

 

Keď integruješ svoje vzostúpené Ja-Vedomie MY naplno a začínaš ho žiť (zosobnenie, stelesnenie Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme),  

začínaš fungovať ako Vzostúpená Univerzálna BYTosť, tvoríš oveľa vyššie Reality a Vyššiu Verziu Zeme zažívaš..

Novú Zem tvoríme a zažívame cez Vedomie Svetelného Tela. Začína na to každého Individuálnej úrovni.. 

V tomto kurze je toho omnoho viac, než je sem možné napísať.. 

Sú to bezčasové ultra fičákové videá Kľúčových Kódov Univerzálneho Vedomia, Poznatkov, mojich skúseností a poznania, zdieľam svoje procesy detailnejšie. Sú tu základy ku Svetelnému telu a Galaktickému vedomiu tiež.. 

Sú to videá

energeticko-éterickej chirurgie a mega expanzie na podporu s tvojimi procesmi ako určitý nástroj, ktorý je na tebe, či a ako to využiješ, aplikuješ potom do svojej praxe.. Zaručiť nič nie je možné, tvoja práca so sebou a zmajstrovanie seba, svojich realít a fyzična ako takého je na Tebe, je to všetko tvoj výtvor vrátane vlastného tela.. 

Sú na aktiváciu Vedomia, Pamäte, Poznania v sebe, na absorpciu, na inšpiráciu, na aktiváciu MNOHÉHO, majú tiež vyplavujúce-čistiace efekty. Pracujú s tebou na kvantovej úrovni, následky sú trvalé :) 

Všetky voľne dostupné-vzostupné aktivačné videá najmä na Youtube od júla-augusta 2020 až do mája 2021 sú mega doplnením, rozšírením tohto kurzu a ešte viac sú tie na Vimeu.. Tie na Vimeu sú už opäť inej intenzity.. Stále sa vyvíjam :)

Tento Kurz je určitým Doplnením - Predskokanom ku Kurzu -  Svetelné Super Telo - Vedomie Novej Zeme a je určitým pokračovaním  Kurzu Umenie Práce so Sebou z roku 2020, preto vrelo odporúčam si zadovážiť oba, ale je to samozrejme čisto iba na tebe a nie je to nevyhnutné, nie je to žiadna podmienka.

Energetická výmena formou Odporúčaného Príspevku je Zatiaľ Zvýhodnená:

222 Eur
(hodnota je viac ako 444), 

úhradou Jedine cez Paypal na:
maria@deubel.biz
Prosím zvoliť Možnosť Zaslať priateľovi, známemu, rodine.
ĎAKUJEM.

Po úhrade zasielam link do mailu.

PROSÍM, DAJ MI VEDIEŤ DO MAILU, ŽE SI ZASLAL ENERGETICKÚ VÝMENU ZA tento Kurz a na akú emailovú adresu ti môžem zaslať Link na Tento Kurz.

Ak už niektoré videá z neho máš, alebo máš len jeho časť, prosím daj mi vedieť do mailu a dohodneme sa.

 

Nie je možné si ho zadovážiť na splátky, ani žiadna iná možnosť úhrady zatiaľ nie je. Nachádza sa v Zaheslovanom Foldri (zaheslovaný súbor dát) na Video platforme VIMEO, kde všetky videá sú spolu po kope.
Každé Video a celý Balík je potrebné poriadne integrovať, dopraj si čas na integráciu. Ono to trvá mesiace až roky sprocesovať dáta, ktoré tam zdieľam, zdieľam tam kľúčové kódy, ktoré odomykajú tvoje Kľúčové Kódy v DNA a trvá to, je to proces.. čím viac si tie videá púšťaš, tým viac z nich budeš mať, ale prosím, skús to počúvať srdcom, celou bytosťou, nie je ľudskou hlavou, lebo tak nie si sprístupnený, zadržiavaš energeticko-informačný tok v sebe, lebo hlava dominuje.. toto nie je na procesovanie ľudským mozgom, alebo ľudskou lineárnou logickou mysľou..
toto je na procesovanie tvojim svetelným telom - celou BYTosťou.. 

 
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE
shutterstock_1110158195.jpg

Pri výbere Kurzu pre seba sa nechaj viesť svojim vnútorným vedením.. Budeš cítiť, že k čomu ťa to ťahá... Dovoľ sa nechať viesť svojím svetelným Lídrom Vnútri, ktorý VIE. Je to zároveň aj veľká výzva a otvorenia Mega Portálu - Pasáže - Mosta pre Seba, lebo veľa krát to býva tak, že duša kričí Áno a hlava nie, lebo sú v ceste prekážky a obmedzenia, ktoré si človek kladie sám, čo sa týka zaslania Výmeny za kurzy a znemožňuje si tak mnohé, nie je sprístupnený, ochotný a investovaný..

Alebo telo hovorí Áno, hlava nie.. Tým, že si vyberáme počúvať a veriť SVETLU SVOJEJ DUŠE - NADDUŠE - AVATAROVI - VEČNÉMU KRISTOS SLNKU VNÚTRI, čo je každého Svetelné Vedomie Novej Zeme - Univerzálne Vedomie Zdroja Všetkého, HOVORÍME tak ÁNO SEBE AKO NOVÉMU ČLOVEKU, KTORÝ SI TAK AKTIVUJE SVOJE VYŠŠIE REALITY NOVEJ ZEME A SPÚŠŤA LEN HLBŠIE ČISTENIE NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH a zároveň MEGA AKTIVÁCIE VEDOMIA-KOZMICKEJ PAMÄTE, LEBO SA ROZHODOL INVESTOVAŤ DO NOVEJ ZEME A DO AKCELERÁCIE - URÝCHLENIA SVOJICH PROCESOV.

Ja odporúčam úplne všetky Kurzy počínajúc prvotným Balíkom Umenie Práce so Sebou, ten je základ pre všetky ostatné, je takým odrazovým Mostíkom do ďalších Kurzov. Úplne všetky Kurzy - Balíky Videií na seba naväzujú určitým spôsobom a dopĺňajú sa.. Je to ako veľká Kozmická Univerzálna skládačka - Puzzle mnohých Super kľúčových kódov a častí, ktoré všetky zapadajú do seba a aktivujú v tebe tvoju pamäť - vedomie - poznanie, ktoré máš uplatniť - aplikovať do svojej praxe.

shutterstock_1965010480.jpg
Stávaš Tým, Kým Už Vo Svojej Podstate Si... Návratom ku Sebe ako Zemi, ako ku Slnku, ako ku Hviezdam, Návratom ku Sebe ako Všetkému V Jednom, ako ku Všetkým BYTostiam v Jednej a Jedna vo Všetkých..
shutterstock_1886950279.jpg