Najnovší Kurz Školy Majstrov Novej Zeme:

Svetelné UNIverzálne
Super Telo - Vedomie Novej Zeme:
shutterstock_1799358835.jpg

NEUSTÁLNE ZNOVU-ZRODY NOVÉHO SVETELNÉHO HVIEZDNEHO ČLOVEKA - SVETELNEJ KOZMICKEJ KRISTOS BYTOSTI A FUNGOVANIE Z ÚPLNE INÝCH STAVOV VEDOMIA VĎAKA ČOMU PREMIEŇAME SVOJE TELO, ČO KAŽDÉHO BUĎ PRIESTOR NOVEJ ALEBO STAREJ ZEME, LEBO V TELE SÚ KÓDOVÉ ZÁKLADY A SYSTÉMY 3D MATRIXU, KTORÉ DEKONŠTRUUJEME, REKONŠTRUUJEME ZA UPLATŇOVANIA KÓDOV NOVEJ ZEME CELÉ SVOJE TELO A REALITY, KTORÉ SÚ ZÁKLADOM PRE ŽIVOT NOVEJ ZEME, LEBO TVORÍŠ NA ZÁKLADE INÝCH KÓDOV VO SVOJOM TELE.. DOKONALÉ VEDOMÉ PROCESY ALCHYMIZÁCIE, KRIŠTALIZÁCIE, SOLARIZÁCIE, DIAMANTOVENIA A PLAZMOVENIA CELÉHO SVOJHO TELA (spiritualizácia hmoty), ČO JE ZÁROVEŇ VOZIDLO DO NEBA (do Novej Zeme) - SVETELNÉ VZOSTUPNÉ VOZIDLO  (zlatý koč) DO VŠETKÝCH DIMENZIÍ ÚROVNÍ VEDOMIA - BYTIA SEBA VO VŠETKÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH.. 

Tento Unikátny Super Kurz Školy Majstrov Novej Zeme

pozostáva z Piatich cca 3-3,5 hodinových ultra fičákových stretnutí-Videií, (dokopy cca 15-17 lineárnych hodín) a veľmi ku nemu odporúčam sa naladiť na Voľne dostupné Videá najmä na Youtube od Agusta 2020 do Mája 2021, ktoré sú rozširujúce, doplňujúce pre tento Balík a vlastne úplne všetky balíky - super Kurzy, ktoré sú v ponuke.. Takisto Voľne dostupné Videá na Vimeu sú tiež veľkým doplnením a rozšírením.. Zvyšné Kurzy v Ponuke tiež veľmi vrelo odporúčam, doplní a rozšíri to ešte viac tento Balík Videií.. Je to ako Skládanie Nekonečnej Skládačky, veľmi fascinujúci proces, ktorý sa nekončí, len je úžasnejší a dozvedáš len viac o sebe, o všetkom, ak si to umožňuješ, dovoľuješ... 

Tento Kurz tiež Asistuje s oveľa Hlbším Chápaním Seba a toho Kým Naozaj Si, nie toho, kým si Myslíme z 3D perspektív, že sme.. Asistuje tak Celkovo so skutočným hlbším chápanie týchto alchymických transmutačných vzostupných procesov neustálych tranzitov do vyšších a vyšších oktáv svoje existencie.. Neustále Pôrody Svojich Vyšších Seba Expresií v Inom tele, v Inej forme.. Nekončiace sa Metamofórzy, Čistenia na všetkých Úrovniach aj po stelesnení 6D tela, Tranzity pokračujú, sú na etapy, niektoré sú viac zásadnejšie, ako iné, ale je to neustála evolúcia - každý Musí Stelesniť Slnečnú TerraNovu Hviezdu, a tieto procesy si môžeš akcelerovať, doslova je to nwvyhnutné a tvoriť si to tak oveľa hladšie, ale stále sú to viac než mega super intenzívne procesy PREPISU Genetiky cez Svetelné-Krištáľové-Plazma-Galaktické-Slnečné Páry Vlakien DNA.. 

Keď si zistil, ako na to, ako to naozaj všetko funguje cez svoje procesy-zážitky-zistenia-cez svoje napojenie, keď máš Základy Novej Zeme vo svojom Tele, tak pokračuješ ďalej.. A preto toľko toho zdieľam voľne dostupného, ale je to len omrvinka v porovnaní s tým, čo zdieľam v Super Kurzoch - Balíkoch Videií Novej Zeme - Nového Kozmického Svetelného Kristos Anjelskeho Človeka - Slnka - Večné Kristos Diamantové Slnko - Si opäť ZDROJ a Kanál Zároveň - si Všetko v JEDNOM.

Je to celkovo pre väčšiu a oveľa hlbšiu aktiváciu a podporu Svetelného UNIverzálneho Vedomia, ktoré sa formuje do Univerzálneho Svetelného Kozmického Kristos Tela rôznych Kódových typov (kódingy Elohim-Oraphim-Seraphim a ich rôzne kombinácie)

a rôznych Dimenzionálnych setov súborov kódov (rôzne aspekty galaktického vedomia, Kristovho a Zdrojového vedomia) - každého Vzostupné Vozidlo a zároveň priestor (telo) je tiež Komplexný systém 12. Hviezdnych  - Galaktických Brán Vedomia - Je to vzoszupná technológia a majstrovská budovateľská technológia.. Ako sa Zem opäť premieňa na jej vzostúpenú Kristos Verziu Slnečnej Hviezdy, každý kto sa ešte nenavrátil do toho, že je Slnečná - Svetelná Hviezda - Komplexný systém Hviezdnych Brán a nevybudoval si MerKAbu nie je schopný pokračovať ďalej, lebo jeho fyzické - ľudské telo to nezvláda.. je plné mentálneho 3D programingu a kódov, a potlačenej energie - emócií, zmrazenej životnej sily, je zmrazený v 3D časo-priestoroch.. Každý, kto je Rezonancie aspoň Počiatočných Fáz (dimenzií) Novej Zeme na celotelovej úrovni, čiže jeho základy v tele sú Svetelné Krištáľové, Plazma Slnečné Galaktické Kódy Novej Zeme a buduje na nich nové systémy fungovania ako svetelná-slnečná BYTosť všetkých Hviezd, buduje na nich úplne nový život, pokračuje ďalej... Nič, čo je výtvor 3D úrovne vedomia neprechádza, nie je v súlade, čiže ani ľudské telo fungujúce na minime svetla a vedomia... Ľudské telo je v podstate viac mŕtve ako živé telo reprezentujúce ukrižované - padnuté Vedomie - padnutí anjeli, ktorí sa stratili, zabudli, zaspali v hlbokom delta spánku - nevedomý v sne.. Nový Človek funguje prebudený v Sne.. Vybral si Iný Sen... Lúnarne vedomie a telo nahrádza SolArne Kristos Kozmické Vedomia zdroja všetkého Vedomia - Telo Duše, NadDuše (monádové telo), Avatar, Ríši - Kristos Diamantové Večné Slnko - z tohto stavu vedomia fungujeme a tvoríme iné telo, iné reality, inú spoločnosť, inú civilizáciu a systémy podporujúce Svetelné vedomie a telo Nového Paradisien Anjelskeho Kozmického Človeka.. 

Každého Svetelné Super Vedomie-Telo Je Základ neustálych Tranzitov, Vzostupovania do VYŠŠÍCH ROVÍN SVOJEJ EXISTENCIE, DO VYŠŠÍCH RÉVÍN VZŤAHOV, do Vyšších Realít, Ako Základ Nového Paradisien RAjského Nebeského Ľudstva Tvoriace Novú Nebeskú Zem - Božské Kráľovstvo Nebies, stará Zem je toho úplným opakom. 

Každého Svetelné Telo je Základ Každého Slobody, Super Hojnosti Mega Portálov a Dúhových Mostov v Sebe.. Svetelné vedomie-telo je základ Každého vôbec Pokračovať ďalej, aby bol schopný uniesť len väčšiu RAdiáciu a len viac svetelných Kódov, ktoré má ukotvovať, procesovať svetelným Krištáľovým telom, integrovať, stelesniť, transmitovať..

Novú Zem musíš najprv BYŤ, aby si ju mohol Žiť..

Tento UNIkátny interaktívny svetelný super Kurz bol vytvorený júl-august 2021. 

Ako už spomenuté, Je Špecifikovaný na

SUPER TELO NOVEJ ZEME ako ZÁKLAD VZOSTUPU, ako KAŽDÉHO BUDÚCNOSŤ TU a TERAZ - Ty ako UNIVERZÁLNE SVETELNÉ KRIŠTÁĽOVÉ DIAMANTOVÉ SOLAR PLAZMA Univerzálne Vedomie - TELOje základ VZOSTUPU A VYSLOBODENIA Z CYKLU RE-INKARNÁCIÍ SA DO 3D ZEME, JE to základ budovania svojich nových základov v sebe ako Nový Hviezdny ANjelsky ANdromedánky Kristos Človek Siedmej koreňovej Paradisien Rasy, je to základ každého Vyšších Realít a Vzťahov Novej, základ Vzťahu so Sebou ako s Univerzálnym Kozmickým Kristovym SolAR Vedomím, Super Vedomím, ktoré Formuje, Buduje Dokonalé Vozidlo - Chrám - Kanál Pre TOK SLNEČNEJ ENERGIE-VEDOMIA ZDROJA V NÁS - BOŽSKÝ NEKTÁR, čo je základ každého RAjskej Nebeskej Záhrady Super Hojnosti a Vyššieho Poznania, HVIEZDNEHO DOMOVA V SEBE NA NEZAPLATENIE.Fungovanie a žitie ako tvoje oveľa vyššie (vzostúpené) seba-expresie - nové Verzie ľudstva v Tebe - presah Individuálca - Fungovanie ako najvyššie Oktávy svojej existencie - Fungovanie ako My Sme Zjednotené Vedomie Slnka-Hviezd - SLNEČNÝ KOZMICKÝ KRISTOS MAJSTRI Budovatelia, Alychymisti, Zakladatelia, Strážci Brán atď..Na základe toho KÝM SME, NA ZÁKLADE KÓDOV VŠETKÝCH DIMENZIÍ PLNE V NÁS INTEGROVANÝCH A ZTELESNENÝCH si budujeme vzťahy Nové Zeme, ktoré sú tvorené z vyšších, vzostúpených stavov vedomia a tela, slúžia úplne iným účelom ako tie ľudské typy vzťahov. Fungovanie, Vnímanie, Tvorba, Žitie ako Vyššie Ja, ktoré ztelesňujeme a to nie len Jedno Vyššie Ja, ale úplne všetky - JEDNOTA VEDOMIA v akcii cez teba v tvojom živote, cez tvoju prezenciu, tvoju Akciu, Tvorbu. Integrácia všetkých Harmonických Univerz a Časových Matrixov Seba ako Zeme, Zeme ako Univerzálnej Planéty v rôznych vývojových štádiách - žitieZJEDNOTENIE TELA DUŠE, TELA NADDUŠE (MONÁDY), ZJEDNOTENIE TELA AVATAR, TELA RÍŠI VEČNÉ KRISTOS SLNKO JE PROCES, KTORÝ JE OD ROKU 2012 MOŽNÝ pre všetkých tých, ktorí si to plne dovoľujú sa Vyslobodiť z 3D matrixu úplným prekódovaním svojej DNA, Tela, Matrixu, ktoré žijú.

 

Tento Kurz Jediný Svojho druhu - je AKTIVÁCIOU TOHO, ČO UŽ V TEBE JE. Všetky Kurzy - Balíky Videií odo mňa podporujú super akceleráciu procesov, pracujú na vás pracujú na kvantovej úrovni dlho po skončení, sú kvantové, bezčasové a bezpriestorové, vraciať sa ku ním veľmi odporúčam, lebo vždy zachytíte niečo iné, vždy vnímate inak, ale za nikoho nič neurobí.

Je zameraný na podporu s tvojimi transmutačno-alchymickými procesmi mega metamorfóz navracania sa do BYTIA KÝM VO SVOJEJ PODSTATE SI SLNEČNÁ HVIEZDA A KOMPLEXNÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN - TO JE NAŠE TELO NOVEJ A FUNGUJE UUUUUUUPLNE INAK AKO TO ĽUDSKÉ.. FUNGUJE NA ZÁKLADE FREKVENCIÍ A TEPU SRDCA NOVEJ ZEME. SÚ TO TRANZITY DO VYŠŠÍCH OKTÁV SVOJEJ EXISTENCIE PREMENOU ĽUDSKÉHO TYPU TELA KARBÓNOVÉHO ZÁKLADU 3D TELA NA MINIMÁLNE 5D 6D SVETELNÉ TELO AKO POČIATOČNÝ ZÁKLAD PRE SILICA Kristos Matrix - KRIŠTÁĽOVÉ, DIAMANTOVÉ, SLNEČNÉ PLAZMA TELO.

Tento kurz ponúkam aj preto, lebo sa Nachádzame v jednej z najkľúčovejších fáz Vzostupného okna do Jarnej rovnodennosti 2022, ktorá je ako keby najkritickejšia na tranzity - na zfunkčnenie, prečistenie, obnovu, spojazdnenie Pravého Stromu života - mega komplexný systém hviezdnych brán v Sebe, ktorým vzostupujeme a zfunkčnenie všetkých 12 svetelných prárov vlákien DNA. Svetelne telo musí byť aktivované naplno, nielen čiastočne, funkčných aspoň 5-6 svetelných Párov DNA, čiže vybudovaná MerKAba na vzostup, čo sú procesy, trvá to, aj keď sme tomu plne oddaní, sú to procesy slovami neopísateľné.. Je to o nonstop práci s kódmi a o postupnom zmajstrovaní Seba ako Super Vedomia, zmajtrovaní Seba ako Energie, Zdrojového - Božského Toku Života zvnútra von - zmajstrovanie FOKUSU Dovnútra, odkiaľ rodíme Seba ako Novú Zem, svoj Dvojplameň Novej Zeme. Je to Integrácia všetkých evolučných štádií Zeme, Seba ako všetky planéty, Hviezdy, Slnká, Galaxie.. Novú Zem musíš dýchať, transmitovať, projektovať, byť celou svojou bytosťou - výmena tvojho hologramu, aby si ju mohol žiť nastálo a naplno (najprv je to čiastočné a sporadické). Je to mega alchymický proces práce s rôznymi typmi svetelných kódov Novej Zeme a proces nášho zmajstrovania seba ako univerzálneho super vedomia Avatara-Ríšiho-Draka-Veľkolepého Leva atď... Svatba - Posvätná Únia nielen oboch v Sebe, ale aj našej vnútornej rodiny v sebe, svätej trojice, JEDNOTA všetkých aspektov Seba, JEDNOTA VŠETKÝCH SVOJICH EXISTENCIÍ - ŽITIE SUPER-HOJNOSTI A SUPER-POZNANIA SVOJEJ ZJEDNOTENEJ PREČISTENEJ POSVÄTNEJ (KRISTOVEJ), HVIEZDNEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ EXISTENCIE -MÚDROSŤ-SVETELNÁ INTELIGENCIA NOVEJ ZEME JE NAŠE SVETELNÉ TELO, PRETO HO VOLÁM SUPER TELO, LEBO JE TO ULTRA-INTELIGENTNÁ SUPER TECHNOLÓGIA (SVETLO, KRIŠTÁĽ, PLAZMA).

shutterstock_1790145476.jpg
Tvoje Silica-Krištáľ  Svetelné TELO NOVEJ ZEME, alebo telo
Kristického Slnečného Templára KA-A-THA-A-RA-A, ktoré
 je úplne inej geometrie, zloženia, vodivosti, úplne iného svetelného kvocientu a inej štruktúry než je to ľudské 3D telo, ktorého konštrukcia 3D úrovne vedomia Ukrižovaného Vedomia a Utrpiteľa, ktorý spadá pod stárnutie, chorľavenie, závisenie od vonkajška, nevedomé umieranie a dookola reinkarnovanie sa do 3D matrixu pasce vedomia - do 3D Verzie Zeme a padnutej slnečnej sústavy.. Preto je o to vyslobodzovaní (expandovaní, vzostupovaní) vedomia - odomýkaním všetkých 12. Svetelných (galaktických) párov vlákien DNA a na základe toho vyslobodzuješ - úplne premieňaš svoje telo, fyzično ako také.. Vymieňaš starý hologram za úplne NOVÝ VEDOME AKO VEDOMIE ZDROJA VŠETKÉHO AKO STVORITEĽ V AKCII.. 
Ľudskými očami to nie je vidieť, tie sú limitované na maximálne 4.Dimenziu a pre lineárnu logickú myseľ to nie je pochopiteľné, treba ísť ďaleko ďaleko za akékoľvek perspektívy čo sa Vzostupu Vedomia a tela týka..
ZJEDNOCUJEME FYZIČNO A ÉTERIČNO.. SNY, SPÁNOK A BDELOSŤ V JEDNO, SVETLO A TMU, DEŇ A NOC, VZOSTUP A ZOSTUP, EXPANZIU A KONTRAKCIU VEDOMIA, ZEM - SLNKO - HVIEZDY ZJEDNOCUJEME- VŠETKO AKO JEDNO ŽIJEME.. Z TEJTO JEDNOTY 
Len väčšia ELEKTRIZÁCIA - KRIŠTALIZÁCIA - SOLARIZÁCIA - DIAMANTOVENIE - PLAZMOVENIE - ÚPLNA ZMENA GENETICKÉHO MEJKAPU - ÚPLNÉ ZMENY ELEKTROMAGNETIZMU - PRIJATIE - UKOTVENIE - INTEGROOVANIE - USTÁTIE - VYSIELANIE - TRANSMITOVANIE SLNEČNEJ TERRANOVA ZEME V SEBE JE ZÁKLAD TVORBY NOVEJ ZEME V PRAXI CEZ ZJEDNOTENÉ GALAKTICKÉ SLNEČNÉ A KOZMICKÉ KRISTOS VEDOMIE V TELE, KTORÉ JE UŽ ÚPLNE INÉHO ZÁKLADU A DNA - JE TO ZRÝCHLENÁ EVOLÚCIA SVETELNEJ KRIŠTÁĽOVEJ PLAZMA SOLAR DNA.. 
Je to postupný Tranzit - prechod z fyzična, do polo-fyzična, do éterična PriMA MAterie, ale je to všetko cez stelesňovanie čistoty svojho Svetla - TY ako Zdroj vedomia všetkého a ty ako Kanál Zároveň v Jednom ako JEDNO. Zo vzostúpneých stavov vedomia si pamätáš, vieš ako na to.. To je to, čo svou prácou Aktivujem-e v Každého svetelnej DNA, čo je Univerzálna Kozmická Pamäť na všetko - to pravé vedomie a Univerzálne poznanie..
Fyzické ľudské 3D telá umierajú v etapách ALCHÝMIOU ZVUKOM A SVETLOM CEZ ULTRA VYSOKO VIBRAČNÉ PLAZMA A FOTÓNOVÉ SVETLO -  Božský HARMONIZÁCIA DNA - fyzické telá sú vypínané, rozkladané vysokostupňovým ohňom a ochladzované od kostí, čo je hlavná pointa transformácie a alchýmie - Solar zahrieva, Plazma ochladzuje - mení sa zloženie a forma, úplne sa mení elektro-magnetzmus a frekvencie, na ktorých vibruješ.. Čiže telá umierajú a rodia sa odznova, ale len keď si dovoľuješ a pracuješ na tom.. Telá sú prerábané od úplných základov Atómu a Nukleusu zvukovo-svetelnými frekvenciami Univerzálenho Kozmického Zdrojového a Kristos Slnečného Vedomia (frekvencie a kódy Novej Zeme), upgrejdované na to, aby mohli rodiť cez seba svoje najčistejšie verzie zo svojej jaskyne Kreácie vnútri - prerod Lunárneho telo na Slnečné a začína to Novým Solar plexom a Očistenej Jaskyne Kreácie vo svojom spodku.. Každý si rodí svoje nové verzie - svoje vyššie seba-expresie.. Presahujeme akúkoľvek dualitu, rozdelenia na pohlavie, farbu, národnosť, vek, roky, čas a priestor, všetko to, na čo sa človek sútreďuje a je to absolútne nepodstatné, neexistuje to od 5D plus, duša nemá ani vek, ani pohlavie, ani nedostatky a obmedzenia.. Nula rozdielov a nula oddelenosti..
 
Transcendečný Zážitok seba ako všetkého, ako Večného Neobmedzeného Stvoriteľa - ako ''Boha'' - ako čisté vedomie - Seba ako ZDROJA všetkého vedomia je nevyhnutný začiatok, aby si naozaj celou BYTosťou vedel - chápal, kto vlastne si, nie mentálne v hlave si to myslel, to nestačí, inak si stratený vo svojich tieňoch, v 3D ilúzii (ega).. Toto je o úplnom presahu limotovaného rozmýšľania, myslenia si.. toto je o VEDENÍ, že VIEŠ, lebo máš prístup ku SEBE ako ZDROJU, na to jediné sa spoliehaš, na svoje Božské spojenie, zjednotenie s tým, Kým naozaj Si vo svojej Podstate.. 
ZNOVUZRODY NOVEJ VYŠŠEJ VERZIE KOZMICKÉHO ĽUDSTVA Sa dejú TERAZ.. JE TO OČISTENÁ VERZIA ĽUDSTVA - OČISTENÉ KOZMICKÉ KÓDY STVORITEĽA, KRISTOS VEDOMIA A SÚ TO KÓDY VYSLOBODENÉHO ZJEDNOTENÉHO ĽUDSTVA AKO SPOJENÉ HVIEZDNE NÁRODY - KÓDY VZOSTÚPENÝCH (tzv. na Nebovzatýh) MAJSTROV každý za seba najprv - cez Finálne zúčtovanie a opustenie 3. a 4.dimenzie celotelovo do iných, vyšších frekvenčných pásiem - Proce zmŕtvychvstania, ale prosím je nutné oddeleliť tieto termíny od 3D perspektív, lebo tie jednoducho poskytujú veľmi skreselné a prekrútené pochopenie toho, o čom to naozaj je.. 
MerKAba tvoj ZÁKLAD VZOSTUPU, BUDUJE SA, JE TO MAJSTROVSTVO A UMENIE NÁS AKO SVETELNÝCH BYTOSTÍ VEČNÉHO ZDROJA SLNKA, na ktorom SI KAŽDÝ BUDUJE NOVÉ REALITY, NOVÝ TYP ŽIVOTA AKO VŠETKÝCH 12 DIMENZIÍ SEBA. JE TO KVANTOVÝ SPÔSOB FUNGOVANIA AKO SVETELNÁ HVIEZDNA MULTIDIMENZIONÁLNA BYTOSŤ. Fungovanie ako Univerzálne Svetelné Vedomie-TELO Novej Zeme, je viac ako diametrálne odlišné fungovanie ako človek a ľudské telo.. VŠETKY DÔLEŽITÉ TÉMY VRÁTANE ZDRAVIA, TELA NOVEJ ZEME SME VIAC-MENEJ PREBRALI DETAILNEJŠIE V MEGA BALÍKU 13. VIDEIÍ NOVEJ ZEME V PRAXI, TENTO KURZ MÁ FOKUS špeciálne NA SVETELNÉ TELO, na rôzne TYPY Kódov, Frekvencií, Rôzne typy SVETELNÉHO TELA NOVEJ ZEME, ALE SÚVISIA S TÝM VŠETKY OSTATNÉ TÉMY, KTORÉ SÚ PRE ČLOVEKA NEUSTÁLE HORÚCE. Raz keď zistíš, ako všetko funguje, tak nič nie je tajomstvo, záhada, nič nie je nové, nič nie horúca téma ako pre človeka, lebo chápeš, vieš inak.. Funguješ ako ZDROJ všetkého Poznania, Života.
 
V tomto Kurze sú Zdieľané aj: 
Základy Hojnosti Novej Zeme, Zmajstrovávanie Práce so Sebou, Budovanie SVETLA a MerKAby na Vzostup, Tvoj Vzostup Vedomia a Tela, Zvierat-Detí, Rodín, Zrody Nového Kozmického ANjelskeho Kritos Diamant Plazma Človeka - UNIverzálny Avatar - Ríši Večné Slnko, Tvoje Telo-tvoje Pole-Priestor Starej a Novej Zeme, Vzťahy - Rodiny - Interakcie Starej a Novej Zeme, Nutnosť KORUNOVÁCIE, Kráľovstvo Nebeské a Pekelné, tzv. ''pravá a falošná'' rajská záhrada, Základy Galaktického Vedomia, Brána do Neba, Život a Smrť, Vedomie-Telo Novej Zeme je Úplne Iné Fungovanie-Neustály rýchlejší Zrod Nového Kristos Hviezdneho Človeka-Slnka AK SI TO UMOŽŇUJEŠ, Neustále len väčšie Čistky na VŠETKÝCH UROVNIACH - Tranzity do FREKVENCIÍ NOVEJ ZEME SÚ V ETAPÁCH, Neustále slovami neopísateľné Aktualizácie - Upgrejdy celého tela a realít - stávaš sa večným Avatar SLNKOM - TERRRA NOVA SLNEČNÁ KRISTOS HVIEZDA. 
Ďalej je tu rozobrané: Zmajstrovanie Čistenia a Aktualizovanie Tela, Božský Tok Hojnosti-Očistené Prijímanie a Zdieľanie, Očistené Aspekty Vedomia, Všetky Vzťahy a to nielen s durhým, so všetkým-so všetkými-SO SEBOU ako SO VŠETÝM, Prístupy a Vstupy do Novej Zeme sú o inom Iné než by si človek myslel...všetko je to uplne iné ako v predstavách a domnienkach človeka... Ďalej je tu rozobrané: Všetko Je Energia-Budovanie Svojho Svetla-ENERGIE, Kŕmenie a výživa Novej Zeme namiesto starej,Vyslobodenie Tela z 3D cez Vzostup Vedomia - Tok Hojnosti UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA-POZNANIA-LÁSKY-VÝŽIVY-INFORMÁCIÍ - SVETELNÉ Telo Vie - TVOJ LÍDER VNÚTRI - NÁSLEDUJ, POČÚVAJ, VER SVOJMU VNÚTRU, LEBO LEN S TÝMTO BOŽSKÝM SPOJENÍM SO SEBOU PRECHÁDZAŠ A NAVIGUJEŠ ĎALEJ Z ÚPLNEJ NULY A IBA Z PLNEJ PRÍTOMNOSTI.. ŽIADNE BARLIČKY, ŽIADNE SPOĽAHNUTIE NA VONKAJŠOK, VŠETKO  JE V TEBE..  Je to očistené Telo - telo Svetla-Lásky-Slnka-Gaii-Zeme ako Jedno - Telo Novej Zeme Tvorené SuperVedomím Seba je Tvoj Priestor Vyššej a postupne vzostépenej Verzie Zeme-Tvoje telo je Projektor Tvojich Realít-Matrixu, Je to Evolúcia SVETELNEJ KRISTOS DIAMANTOVEJ SLNEČNEJ DNA UNIVERZÁLNEJ SILY A MOCI SVETLA, UNIVERZÁLNEJ LÁSKY, UNIVERZÁLNEJ MYSLE-VEDOMIA, KEDY PRESAHUJEŠ ÚPLNE VŠETKY LIMITY A OBMEDZENIA NA SVOJEJ NEKONEČNOSTI... NÁVRAT DO SVETLA JE CEZ NÁVRAT DO TMY NAJPV -- NEBESKÉ kódy organickej rajskej kráľovskej záhrady NAHRÁDZAJÚ PEKELNÉ KÓDY 3D matrixu starej Zeme v každého tele, realitách, vzťahoch.. 
 
V tomto kurze je toho omnoho viac, než je sem možné napísať.. Jeho pokračovanie bude sa bude nahrávať  pravepodobne o pár týždňov na jeseň 2021... 
Všetky voľne dostupné-vzostupné videá najmä na Youtube od júla-augusta 2020 až do mája 2021 sú mega doplnením, rozšírením tohto kurzu a ešte viac sú tie na Vimeu, tie sú už opäť inej intenzity.. Stále sa vyvíjam :)

Tento Kurz je určitým Pokračovaním a Doplnením Kurzu - Balíku Skupinoviek, ktoré sme tvorili, natáčali cez Zoom v období September 2020 - Jún 2021 - už spomínaný Mega Balík 12. Videií Novej Zeme, Vzostupu, Tranzitov v praxi  - Je v Ponuke Sekcie Akcelarácia Vývoja - Podsekcia Kurzy Školy Majstrov Novej Zeme. 
Tento Kurz s fokusom na Svetelné super telo - Vedomie Novej Zeme je ako keby naňho náväznosť, lebo tam už som toho dosť veľa zdieľala ku Svetelnému (super) Telu a ku fungovaniu, ktoré je úplne iné ako ľudské..
Kurz - Balík 12. videií Novej Zeme v praxi je zase určitou náväznosťou na balík 11. videií Umenie Práce so Sebou z roku 2020, preto vrelo odporúčam si zadovážiť oba, ale je to samozrejme čisto iba na tebe a nie je to nevyhnutné, nie je to žiadna podmienka.
 

Energetická výmena formou Odporúčaného Príspevku Je
zatiaľ zvýhodnená:


144 Eur
(hodnota je viac ako 222 eur), 

 

Úhradou Jedine cez Paypal na:
maria@deubel.biz
Prosím zvoliť Možnosť Zaslať priateľovi, známemu, rodine.
ĎAKUJEM.

Po úhrade zasielam link do mailu.

PROSÍM, DAJ MI VEDIEŤ DO MAILU, ŽE SI ZASLAL ENERGETICKÚ VÝMENU ZA tento Kurz a na akú emailovú adresu ti môžem zaslať Link na Tento Kurz.

 

Nie je možné si ho zadovážiť na splátky, ani žiadna iná možnosť úhrady zatiaľ nie je. 

Nachádza sa v Zaheslovanom Foldri (zaheslovaný súbor dát) na Video platforme VIMEO, kde všetky videá sú spolu po kope.
Každé Video a celý Balík je potrebné poriadne integrovať, dopraj si čas na integráciu. Ono to trvá mesiace až roky sprocesovať dáta, ktoré tam zdieľam, zdieľam tam kľúčové kódy, ktoré odomykajú tvoje Kľúčové Kódy v DNA a trvá to, je to proces.. čím viac si tie videá púšťaš, tým viac z nich budeš mať, ale prosím, skús to počúvať srdcom, celou bytosťou, nie je ľudskou hlavou, lebo tak nie si sprístupnený, zadržiavaš energeticko-informačný tok v sebe, lebo hlava dominuje.. toto nie je na procesovanie ľudským mozgom, alebo ľudskou lineárnou logickou mysľou..
toto je na procesovanie tvojim Svetelným Kristos Diamantovým Plazma Telom - procesovanie dát, ktoré sú vždy v balíčkoch - v setoch súborov celou BYTosťou cez plne otvorené srdce-myseľ.. 

 
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE

Absolútne všetky Kurzy - Mega Balíky Videií 

sú zamerané na:

Zrod Nového Hviezdneho Svetelného Človeka - Galaktického Šamana, Energetického - Časového Alchymistu a na Fungovanie ako neustále sa vyvíjajúce UNiverzálne Svetelné Super Vedomie a Telo do stále vyšších - ľahších Oktáv svojej existencie - Fungovanie ako Nové Hviezdne Ľudstvo Vyššieho Vedomia, zo Zjednoteného Stavu Vedomia Slnka a Všetkých Hviezd Tvoriace Multidimenzionálnu

Galaktickú Novú Zem. Všetky Videá, Všetky Balíky Videií - Kurzy sú zamerané na 

Úplne Všetko, Čo sa týka základov vzostupu vedomia a tela ako takého V PRAXI, 

všetko, čo sa týka Tranzitov do vyšších frekvencií na celotelovej úrovni - sťahovanie sa do svojich vyšších novších verzií a seba-expresií, čiže rozoberáme vo všetkých Kurzoch všetko, čo sa týka

Mega Premien - Zrýchlených Metamorfóz na všetkých úrovniach,

Všetko, čo sa týka BUDOVANIA ZÁKLADOV NOVEJ ZEME V SEBE - SLOBODA od starých systémov 3D Zeme vnútri-vonku, všetko, čo sa týka Tranzitov do Novej Zeme - ako Nový Hviedny Človek, ako všetky Hviezdne Národy v Jednom, všetko, čo sa týka Svetelného Krištáľoveho-Diamant Solar Plazma Tela Novej Zeme - Svetelné Kristos Diamant Plazma Slnečené (iluminačné) Telo rôznych typov,

všetko, čo sa týka tvorby, udržovania a spravovania TERRA NOVA Nových Multidimenzionálnych systémov, Vzostupných KomUnít, všetko, čo sa týka ''Ľudskej'' Zemskej Galaktickej histórie Tu a Teraz, všetko, čo sa týka SLOBODY od starých systémov, čiže čo sa týka de-programingu, re-programingu, detoxu na všetkých ÚPLNE úrovniach, čo sa týka vrátane čistenia galaktickej karmy, ďalej fokus je na všetko, čo sa týka VZŤAHOV, intimity, sexuality,

Božského TOKU HOJNOSTI, fokus na financie, rôzne darov, zručností, super schopnosti a potenciály ako svetelné Bytosti, fokus na Nové Povolania, Vyššie Misie a Služby Vedomiu Nového Ľudstva,

fokus na

všetko, čo sa týka SVETELNÉHO Krištáľového Plazma tela rôznych typov, ktoré nahrádza tzv. 3D ľudské fyzické Telo - tzv. téma Zdravia na všetkých úrovniach - emočno, mentálno, fyzično, svetelno-energetično-éterično, téma smrti a života atď.. 

Rozoberáme Všetko, čo sa týka Nájdenia svojej hviezdnej rodiny a zistenia svojih úloh, misií, povolaní. Zameranosť je na úplne všetky oblasti života, lebo toto je úplne iný spôsob života, ÚPLNE INÉ FUNGOVANIE AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN, AKO SVETELNÁ BYTOSŤ ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA začínajúc od Nuly, fungovanie v Nule 0.0 na NOVÝCH solidných zlatých svetelných základoch Novej Zeme v Sebe - tvoje svetelné telo a tvoj vzťah so Sebou ako Základ planéty, ktorú žiješ.. Tvoje spojenie so SEBOU so svojou Esenciou, je jediné čo prechádza ďalej a to je tvoja nová jediná pevná pôda pod nohami, na základe ktorej buduješ všetko úplne nové, čo je v súlade so 6D-12D Novou Zemou, a ďaleko za 12D fičíme, čiže všetko, čo je v súlade s tvojim Kozmickým svetelným Kristovym Galaktickým vedomí a telom Vzostúpenej Novej Zeme - TerraNovy - Slnečnej Hviezdy..

Keď integruješ svoje vzostúpené Ja-Vedomie MY naplno a začínaš ho žiť (zosobnenie, stelesnenie Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme),  

začínaš fungovať ako Vzostúpená Univerzálna BYTosť, tvoríš oveľa vyššie Reality a Vyššiu Verziu Zeme zažívaš..

Novú Zem tvoríme a zažívame cez Vedomie Svetelného Tela. Začína na to každého Individuálnej úrovni.. 

shutterstock_138394082.jpg

Novú Zem zažívame naplno a nastálo len cez Vedomie Svetelného Tela ako Základ Tvojej Super Hojnosti Novej Zeme.. V tvojom Božskom Spojení So Sebou ako s Nekonečným Svetelným Zdrojom Všetkého, v Bode Kreácie 0.0 Nájdeš Všetko.. Si tam ako Všetko a Všetci Zároveň.. V Zjednotení Mikrokozmu a Makrokozmu, v rozlúštení Kódu Architekta Vesmírov - Kódu Galaktického Šamana a Energetického Časového Alchymistu 13:20 všetko je..

HLBOKO V TEBE, KEĎ SA NAPOJÍŠ NA NEOBMEDZENÝ ZDROJ ŽIVOTNEJ ENERGIE-SILY-VÝŽIVY-VEDOMIA-VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ V ICH ORIGINÁLNEJ KÓDOVEJ FORME - V TVOJOM PRÍSTUPE A VSTUPE TO VŠETKO TKVIE..

Keď začínaš fungovať ako Krištáľový SolARny Plazma Zdroj Svetla-Slnka a ako čistý Kanál zároveň pre Zdrojovú Božskú Esenciu voľne tebou tiecť - Zlatý Nektár Duše, z ktorého tvoríme pravú RAjskú Záhradu - Nebo na Zemi..

Stávaš Tým, Kým Už Vo Svojej Podstate Si... Návratom ku Sebe ako Zemi, ako ku Slnku, ako ku Hviezdam, Návratom ku Sebe ako Všetkému V Jednom, ako ku Všetkým BYTostiam v Jednej a Jedna vo Všetkých..

shutterstock_1886955508.jpg